NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Platform GPL13534 Query DataSets for GPL13534
Status Public on May 13, 2011
Title Illumina HumanMethylation450 BeadChip (HumanMethylation450_15017482)
Technology type oligonucleotide beads
Distribution commercial
Organism Homo sapiens
Manufacturer Illumina, Inc.
Manufacture protocol See manufacturer's website
 
Description 1 difference between HumanMethylation450_15017482_v.1.1.bpm and HumanMethylation450_15017482_v.1.2.bpm:

1.1:

41636384,NEGATIVE,-99,Negative 604

1.2:

41636384,RESTORATION,Green,Restore
 
Submission date May 13, 2011
Last update date Mar 22, 2019
Organization Illumina Inc.
E-mail(s) expression@illumina.com, techsupport@illumina.com
Phone 1 800 809 4566
URL http://www.illumina.com
Street address 9885 Towne Centre Drive
City San Diego
State/province CA
ZIP/Postal code 92121
Country USA
 
Samples (118160) GSM752160, GSM752161, GSM752162, GSM752163, GSM752164, GSM752165 
Series (1675)
GSE20945 Effects of DAC treatment
GSE29290 Evaluation of the Infinium Methylation 450K technology
GSE30338 Methylation analysis of 81 glioma clinical samples (49 CIMP+ and 32 CIMP-) and 53 cell line samples
Relations
Alternative to GPL16304

Data table header descriptions
ID
Name
AddressA_ID
AlleleA_ProbeSeq
AddressB_ID
AlleleB_ProbeSeq
Infinium_Design_Type
Next_Base
Color_Channel
Forward_Sequence
Genome_Build
CHR
MAPINFO
SourceSeq
Chromosome_36
Coordinate_36
Strand
Probe_SNPs
Probe_SNPs_10
Random_Loci
Methyl27_Loci
UCSC_RefGene_Name
UCSC_RefGene_Accession
UCSC_RefGene_Group
UCSC_CpG_Islands_Name
Relation_to_UCSC_CpG_Island
Phantom
DMR
Enhancer
HMM_Island
Regulatory_Feature_Name
Regulatory_Feature_Group
DHS
RANGE_START
RANGE_END
RANGE_GB
SPOT_ID

Data table
ID Name AddressA_ID AlleleA_ProbeSeq AddressB_ID AlleleB_ProbeSeq Infinium_Design_Type Next_Base Color_Channel Forward_Sequence Genome_Build CHR MAPINFO SourceSeq Chromosome_36 Coordinate_36 Strand Probe_SNPs Probe_SNPs_10 Random_Loci Methyl27_Loci UCSC_RefGene_Name UCSC_RefGene_Accession UCSC_RefGene_Group UCSC_CpG_Islands_Name Relation_to_UCSC_CpG_Island Phantom DMR Enhancer HMM_Island Regulatory_Feature_Name Regulatory_Feature_Group DHS RANGE_START RANGE_END RANGE_GB SPOT_ID
cg00035864 cg00035864 31729416 AAAACACTAACAATCTTATCCACATAAACCCTTAAATTTATCTCAAATTC II AATCCAAAGATGATGGAGGAGTGCCCGCTCATGATGTGAAGTACCTGCTCAGCTGGAAAC[CG]AATTTGAGATAAATTCAAGGGTCTATGTGGACAAGACTGCTAGTGTCTCTCTCTGGATTG 37 Y 8553009 AGACACTAGCAGTCTTGTCCACATAGACCCTTGAATTTATCTCAAATTCG Y 8613009 F TTTY18 NR_001550 TSS1500 8553009 8553132 NC_000024.9
cg00050873 cg00050873 32735311 ACAAAAAAACAACACACAACTATAATAATTTTTAAAATAAATAAACCCCA 31717405 ACGAAAAAACAACGCACAACTATAATAATTTTTAAAATAAATAAACCCCG I A Red TATCTCTGTCTGGCGAGGAGGCAACGCACAACTGTGGTGGTTTTTGGAGTGGGTGGACCC[CG]GCCAAGACGGCCTGGGCTGACCAGAGACGGGAGGCAGAAAAAGTGGGCAGGTGGTTGCAG 37 Y 9363356 CGGGGTCCACCCACTCCAAAAACCACCACAGTTGTGCGTTGCCTCCTCGC Y 9973356 R TSPY4;FAM197Y2 NM_001164471;NR_001553 Body;TSS1500 chrY:9363680-9363943 N_Shore Y:9973136-9976273 9363356 9363479 NC_000024.9
cg00061679 cg00061679 28780415 AAAACATTAAAAAACTAATTCACTACTATTTAATTACTTTATTTTCCATC II TCAACAAATGAGAGACATTGAAGAACTAATTCACTACTATTTGGTTACTTTATTTTCCAT[CG]AAGAAAACCTCTTTTTAAAAACTAACACATAAATAAAATGAACGAAGAACAAACTAAACG 37 Y 25314171 CGATGGAAAATAAAGTAACCAAATAGTAGTGAATTAGTTCTTCAATGTCT Y 23723559 R DAZ1;DAZ4;DAZ4 NM_004081;NM_020420;NM_001005375 Body;Body;Body 25314171 25314294 NC_000024.9
cg00063477 cg00063477 16712347 TATTCTTCCACACAAAATACTAAACRTATATTTACAAAAATACTTCCATC II CTCCTGTACTTGTTCATTAAATAATGATTCCTTGGATATACCAAGTCTGGATAGCGGATT[CG]ATGGAAGCATTTTTGTAAATATACGTTCAGTATTTTGTGTGGAAGAACACAATCTAGCTG 37 Y 22741795 CGATGGAAGCATTTTTGTAAATATACGTTCAGTATTTTGTGTGGAAGAAC Y 21151183 F rs9341313 rs13447379 EIF1AY NM_004681 Body chrY:22737825-22738052 S_Shelf 22741795 22741918 NC_000024.9
cg00121626 cg00121626 19779393 AAAACTAATAAAAATAACTTACAAACCAAATACTATACCCTACAACTCTC II AGGTGAATGAAGAGACTAATGGGAGTGGCTTGCAAGCCAGGTACTGTGCCCTACAACTCT[CG]CGCTGCCACAAAAAGCCAATTAACGAAGCAAACTGTTTTATCTTTTCCTCTCCCCAGAAG 37 Y 21664296 AGACTAATGGGAGTGGCTTGCAAGCCAGGTACTGTGCCCTACAACTCTCG Y 20123684 R BCORL2 NR_002923 Body chrY:21664481-21665063 N_Shore 21664296 21664419 NC_000024.9
cg00212031 cg00212031 29674443 CCCAATTAACCACAAAAACTAAACAAATTATACAATCAAAAAAACATACA 38703326 CCCAATTAACCGCAAAAACTAAACAAATTATACGATCGAAAAAACGTACG I T Red CCATTGGCCCGCCCCAGTTGGCCGCAGGGACTGAGCAAGTTATGCGGTCGGGAAGACGTG[CG]TTAAAGGGCTGAAGGGGAGGGACGGAACTGACAGTCTCTGTGACAGCTCTGAGGTGGGAG 37 Y 21239348 CGCACGTCTTCCCGACCGCATAACTTGCTCAGTCCCTGCGGCCAACTGGG Y 19698736 R TTTY14 NR_001543 TSS200 chrY:21238448-21240005 Island Y:19697854-19699393 21239348 21239471 NC_000024.9
cg00213748 cg00213748 30703409 TTTTAACACCTAACACCATTTTAACAATAAAAATTCTACAAAAAAAAACA 36767301 TTTTAACGCCTAACACCGTTTTAACGATAAAAATTCTACAAAAAAAAACG I A Red TCTGTGGGACCATTTTAACGCCTGGCACCGTTTTAACGATGGAGGTTCTGCAGGAGGGGG[CG]ACCTGGGGTAGGAGGCGTGCTAGTGGTGGATGACATTGTGGCAGAGATGGAGGTGGTGGC 37 Y 8148233 CGCCCCCTCCTGCAGAACCTCCATCGTTAAAACGGTGCCAGGCGTTAAAA Y 8208233 R chrY:8147877-8148210 S_Shore Y:8207555-8208234 8148233 8148356 NC_000024.9
cg00214611 cg00214611 69792329 CTAACTTCCAAACCACACTTTATATACTAAACTACAATATAACACAAACA 46723459 CTAACTTCCGAACCGCGCTTTATATACTAAACTACAATATAACGCGAACG I A Red GCGCCGGCAGGACTAGCTTCCGGGCCGCGCTTTGTGTGCTGGGCTGCAGTGTGGCGCGGG[CG]AGGAAGCTGGTAGGGCGGTTGTCGCAAGCTCCAGCTGCAGCCTCCGCCTACGTGAGAAGA 37 Y 15815688 CGCCCGCGCCACACTGCAGCCCAGCACACAAAGCGCGGCCCGGAAGCTAG Y 14325082 R TMSB4Y;TMSB4Y NM_004202;NM_004202 1stExon;5'UTR chrY:15815488-15815779 Island Y:14324883-14325218 Y:15815422-15815706 Promoter_Associated_Cell_type_specific 15815688 15815811 NC_000024.9
cg00223952 cg00223952 17691457 TTAACTATACAAAAAAATCTCTCCCTTTAAAAAATACAACCAACTTCAAC II TTTCCCCGACATTGGCTGTGCAAAAAGGTCTCTCCCTTTAAAGGGTACAGCCAGCTTCAG[CG]AGGCTGAGGGAAACTCTAAGGTTGGGGCGGGTGTTGACAAAAGAGCACGTCCCGGACTCC 37 Y 4868996 CGCTGAAGCTGGCTGTACCCTTTAAAGGGAGAGACCTTTTTGCACAGCCA Y 4928996 R PCDH11Y NM_032971 5'UTR chrY:4870744-4871225 N_Shore Y:4928638-4929278 4868996 4869119 NC_000024.9
cg00243321 cg00243321 36709370 AATACRAAATCTACRAATCCAACRAAAATCCTCAAAAAACCTAAATCCAC II AGACCCGCTCCCTGCAAGACCCACGGGCGTCGCCCTGCTGAGAACCTGGTCCCACACCTA[CG]TGGACCCAGGTTTCCTGAGGACCTCCGCTGGACCCGCAGATCCCGCACTGGCCAAAGGGC 37 Y 6133740 CGTGGACCCAGGTTTCCTGAGGACCTCCGCTGGACCCGCAGATCCCGCAC Y 6193740 F chrY:6133645-6133958 Island Y:6192225-6194784 6133740 6133863 NC_000024.9
cg00271873 cg00271873 11808416 CRCCAAATTTATTCAAACTTCTACAATCTCCCAAATTTTCAAACTTATCC II TTCCTGTCCGACGCCAGGTTTGTTCAGGCTTCTGCAGTCTCCCAAGTTTTCAGGCTTGTC[CG]ACACTTCTTGACTGAAGAATGATAATGTTTTTGGTAAGACTGTGCCACTGACAGATGATC 37 Y 14649908 CGGACAAGCCTGAAAACTTGGGAGACTGCAGAAGCCTGAACAAACCTGGC Y 13159918 R chrY:14649050-14649669 S_Shore 14649908 14650031 NC_000024.9
cg00272582 cg00272582 73678371 AAATCTAAAAACCTACAACAATAAAATCTATCRCCTTAACTAAAACTAAC II ACTGAGGGCGGGGGTCTAAGGGCCTGCAACAATGAGATCTGTCGCCTTGGCTAGGACTGG[CG]CCGAGAGGCGATAGGTCTCGGGAGAGCCTGGCGCAGGGTGTGGGAGATTAGGAATCCCAG 37 Y 2802965 GGTCTAAGGGCCTGCAACAATGAGATCTGTCGCCTTGGCTAGGACTGGCG Y 2862965 R ZFY;ZFY;ZFY NM_003411;NM_001145276;NM_001145275 TSS1500;TSS200;TSS1500 chrY:2802964-2804283 Island Y:2862947-2864321 2802965 2803088 NC_000024.9
cg00308367 cg00308367 69737444 AAAACCAATCAACTACRACAACAATAAAAACAATAACTCCAAATCTAAAC II AGCTCCAACACAGGGCCAGTCAACTGCGGCAACAGTGAGGACAGTAGCTCCAGGTCTGGG[CG]GAAGGTGGTGCGGTGAAAGGTGCAGGGACAGACTGGGTTAGAGGCCACTCTTGGTCTTAT 37 Y 21868532 CGCCCAGACCTGGAGCTACTGTCCTCACTGTTGCCGCAGTTGACTGGCCC Y 20327920 R TRUE KDM5D;KDM5D;KDM5D NM_001146706;NM_004653;NM_001146705 Body;Body;Body 21868532 21868655 NC_000024.9
cg00311963 cg00311963 21726474 AATATAAAACRACTACTTCTCTAAATTCATAAACTACAAAAAACCTTTAC II GACTAGGATAAGAAGACACCACACACCCGGACATCAGCAGAGCATGTCCAGCACCCAGCA[CG]CAAAGGCCTCCTGCAGCTCATGAACCCAGAGAAGCAGCCGCCTCACACCACCCTGCCCCC 37 Y 9747781 CGCAAAGGCCTCCTGCAGCTCATGAACCCAGAGAAGCAGCCGCCTCACAC Y 10357781 F LOC100101121;TTTY23 NR_003593;NR_001540 TSS1500;TSS1500 chrY:9745559-9745993 S_Shore 9747781 9747904 NC_000024.9
cg00335297 cg00335297 53713392 ATCCTTATAAAATTTCAACTTCTATTACAAACAAATTCCACCCCAACAAC II GACCTTAGAGAGTCCTTGTGGGGTTTCAGCTTCTATTGCAGACAAATTCCACCCCAGCAA[CG]TACCAGTCGACTTTCCTCACAGGCAACCGCCCTGCCCCACTCCCCTCAAACCACCGCCGC 37 Y 24454527 CGTTGCTGGGGTGGAATTTGTCTGCAATAGAAGCTGAAACCCCACAAGGA Y 22863915 R RBMY1F;RBMY2FP NM_152585;NR_002193 TSS1500;TSS1500 chrY:24454804-24455083 N_Shore Y:22863915-22863999 24454527 24454650 NC_000024.9
cg00455876 cg00455876 27653438 AACTCTAAACTACCCAACACAAACTCCAAAAACTTCTCAAAAAAAACTCA 69732350 AACTCTAAACTACCCGACACAAACTCCAAAAACTTCTCGAAAAAAACTCG I A Red CGCGTGTGCCTGGACTCTGAGCTACCCGGCACAAGCTCCAAGGGCTTCTCGGAGGAGGCT[CG]GGGACGGAAGGCGTGGGGTGAGTGGGCTGGAGATGCAGGCGCGCCCGTGGCTGTGCAGCC 37 Y 9385539 GACTCTGAGCTACCCGGCACAAGCTCCAAGGGCTTCTCGGAGGAGGCTCG Y 9995539 R chrY:9385471-9385777 Island Y:9993394-9995882 9385539 9385662 NC_000024.9
cg00479827 cg00479827 45616421 CTAAACTAACACATTCACRTTTTCRTAAAATTTACTACRAAAATCTTACC II TGCTGGATTACCTGAACTGACACATTCACGTTTTCGTAAAATTTACTGCGAAAGTCTTAC[CG]TCTTGCAGCTTCCTTGCAAAACTGTAACTTCCCCAAAACCACAACCTTGCAGCTCCATTT 37 Y 21036986 CGGTAAGACTTTCGCAGTAAATTTTACGAAAACGTGAATGTGTCAGTTCA Y 19496374 R NCRNA00185 NR_001544 Body 21036986 21037109 NC_000024.9
cg00543493 cg00543493 14612378 ACAATCTACCTCTACRCAAAAACTCTCCAAAAAATTAAATAACAAACCTC II TCGTGTGCCAAACAATCTACCTCTGCGCAAGAACTCTCCAGAGGATTGGGTGGCAAGCCT[CG]TGACGCCTTGCAATTTCGCAAGAACACAGACAATGTGGAACAGGGCCATCTCCCAGACAT 37 Y 9342875 CGAGGCTTGCCACCCAATCCTCTGGAGAGTTCTTGCGCAGAGGTAGATTG Y 9952875 R TSPY4 NM_001164471 Body chrY:9343351-9343614 N_Shore Y:9952798-9955960 9342875 9342998 NC_000024.9
cg00576139 cg00576139 22668323 TACTTCCTAAAATTTCCRACAACCAAAAAATCTATAACRAATAACAATCC II AAAGTTCTTTTTGCTTCCTGAAATTTCCGGCAGCCAAAAGATCTATAGCGAGTGGCAGTC[CG]ATCCAGCAAGAGCCAATGAAAGATCCACTCCACAGTGAAGAAGGACATGCAGATGAAGTG 37 Y 6312218 CGGACTGCCACTCGCTATAGATCTTTTGGCTGCCGGAAATTTCAGGAAGC Y 6372218 R LOC100101115;TTTY21 NR_003588;NR_001535 Body;Body 6312218 6312341 NC_000024.9
cg00599377 cg00599377 34758329 AACCTACCRAATACCATAAAAACTACRACAAAATTCCTATAACTTAAATC II GCCTCCATCCTGAAGGCGGTGCCCTCCTCGGCACTCGCACACACCAAGGCCTGTGCTGCC[CG]ACCCAAGCCACAGGAACCCTGCCGCAGCCTCTATGGCACCCGGTAGGTCAGCGAGCCCTC 37 Y 9745678 ACCTACCGGGTGCCATAGAGGCTGCGGCAGGGTTCCTGTGGCTTGGGTCG Y 10355678 F chrY:9745559-9745993 Island Y:10355560-10355993 9745678 9745801 NC_000024.9

Total number of rows: 485577

Table truncated, full table size 207627 Kbytes.
Download family Format
SOFT formatted family file(s) SOFTHelp
MINiML formatted family file(s) MINiMLHelp

Supplementary file Size Download File type/resource
GPL13534_450K_Manifest_header_Descriptions.xlsx.gz 7.4 Kb (ftp)(http) XLSX
GPL13534_HumanMethylation450_15017482_v.1.1.bpm.txt.gz 61.0 Mb (ftp)(http) TXT
GPL13534_HumanMethylation450_15017482_v.1.1.csv.gz 61.0 Mb (ftp)(http) CSV
GPL13534_HumanMethylation450_15017482_v.1.2.bpm.gz 61.0 Mb (ftp)(http) BPM

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap