Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 329

1.

Association between Interleukin-1β Gene -511C>T/+3954C>T Polymorphisms and Aggressive Periodontitis Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis.

Hu YY, Liu JH, Jiang GB, Yuan RX, Niu YM, Shen M.

Med Sci Monit. 2015 Jun 3;21:1617-24. doi: 10.12659/MSM.894402.

2.

The association of IL1α and IL1β polymorphisms with susceptibility to systemic lupus erythematosus: a meta-analysis.

Wang B, Zhu JM, Fan YG, Feng CC, Chen GM, Chen H, Pan HF, Ye DQ.

Gene. 2013 Sep 15;527(1):95-101. doi: 10.1016/j.gene.2013.05.059. Epub 2013 Jun 4.

PMID:
23747396
3.

IL-13 -1112 polymorphism and periodontitis susceptibility: a meta-analysis.

Zhang W, Xu P, Chen Z, Cheng Y, Li X, Mao Q.

BMC Oral Health. 2018 Feb 7;18(1):21. doi: 10.1186/s12903-018-0481-y.

4.

Association of interleukin-1β -511C/T promoter polymorphism with COPD risk: a meta-analysis.

Wang YS, Liu L, Xu XY, Wang JL, Zhou H, Li TL, Liang ZA.

Genet Mol Res. 2015 May 4;14(2):4477-84. doi: 10.4238/2015.May.4.5.

5.

Interleukin-1β rs1143634 polymorphism and aggressive periodontitis susceptibility: a meta-analysis.

Chen YJ, Han Y, Mao M, Tan YQ, Leng WD, Zeng XT.

Int J Clin Exp Med. 2015 Feb 15;8(2):2308-16. eCollection 2015.

6.
7.

Interleukin-10 gene polymorphisms and chronic/aggressive periodontitis susceptibility: a meta-analysis based on 14 case-control studies.

Zhong Q, Ding C, Wang M, Sun Y, Xu Y.

Cytokine. 2012 Oct;60(1):47-54. doi: 10.1016/j.cyto.2012.05.014. Epub 2012 Jun 12.

PMID:
22698805
8.

Association between IL-1β + 3954C/T polymorphism and myocardial infarction risk: A meta-analysis.

Fang Y, Xie H, Lin Z.

Medicine (Baltimore). 2018 Jul;97(30):e11645. doi: 10.1097/MD.0000000000011645. Review.

9.

Systematic review and meta-analysis on the association between IL-1B polymorphisms and cancer risk.

Xu J, Yin Z, Cao S, Gao W, Liu L, Yin Y, Liu P, Shu Y.

PLoS One. 2013 May 21;8(5):e63654. doi: 10.1371/journal.pone.0063654. Print 2013. Review.

10.

Association between polymorphism of interleukin-1 beta and interleukin-1 receptor antagonist gene and asthma risk: a meta-analysis.

He Y, Peng S, Xiong W, Xu Y, Liu J.

ScientificWorldJournal. 2015;2015:685684. doi: 10.1155/2015/685684. Epub 2015 Mar 2. Review.

11.

Association between the interleukin-1β gene -511C/T polymorphism and ischemic stroke: an updated meta-analysis.

Yan W, Chen ZY, Chen JQ, Chen HM.

Genet Mol Res. 2016 Jun 10;15(2). doi: 10.4238/gmr.15027580.

12.

Meta-Analysis of Association Between Interleukin-1β C-511T Polymorphism and Chronic Periodontitis Susceptibility.

Zeng XT, Liu DY, Kwong JS, Leng WD, Xia LY, Mao M.

J Periodontol. 2015 Jun;86(6):812-9. doi: 10.1902/jop.2015.140698. Epub 2015 Mar 5. Review.

PMID:
25741583
13.

IL-1β+3953C/T, -511T/C and IL-6 -174C/G polymorphisms in association with tuberculosis susceptibility: A meta-analysis.

Mao X, Ke Z, Liu S, Tang B, Wang J, Huang H, Chen S.

Gene. 2015 Nov 15;573(1):75-83. doi: 10.1016/j.gene.2015.07.025. Epub 2015 Jul 11.

PMID:
26169021
14.

Interleukin-1β rs1143627 polymorphism with susceptibility to periodontal disease.

Huang W, He BY, Shao J, Jia XW, Yuan YD.

Oncotarget. 2017 May 9;8(19):31406-31414. doi: 10.18632/oncotarget.15612. Review.

15.

The association between interleukin polymorphism and recurrent aphthous stomatitis: A meta-analysis.

Wu D, Xin J, Liu J, Zhou P.

Arch Oral Biol. 2018 Sep;93:3-11. doi: 10.1016/j.archoralbio.2018.05.011. Epub 2018 May 22. Review.

PMID:
29800802
16.

Interleukin 1β and interleukin 1 receptor antagonist gene polymorphisms and cervical cancer: a meta-analysis.

Wu S, Hu G, Chen J, Xie G.

Int J Gynecol Cancer. 2014 Jul;24(6):984-90. doi: 10.1097/IGC.0000000000000165.

PMID:
24905619
17.

Genetic polymorphism of interleukin 1β -511C/T and susceptibility to sporadic Alzheimer's disease: a meta-analysis.

Yuan H, Xia Q, Ge P, Wu S.

Mol Biol Rep. 2013 Feb;40(2):1827-34. doi: 10.1007/s11033-012-2237-0. Epub 2012 Oct 19.

PMID:
23079713
18.

Lack of Association between Interleukin-1β Gene Polymorphism (rs16944) and Chronic Periodontitis: From a Case-Control Studies to an Updated Meta-Analysis.

Hong SJ, Kang SW, Kim SK, Kim YS, Ban JY.

Dis Markers. 2018 Dec 11;2018:8287026. doi: 10.1155/2018/8287026. eCollection 2018.

19.

Association between the interleukin-1β C-511T polymorphism and periodontitis: a meta-analysis in the Chinese population.

Wang HF, He FQ, Xu CJ, Li DM, Sun XJ, Chi YT, Guo W.

Genet Mol Res. 2017 Feb 23;16(1). doi: 10.4238/gmr16019315. Review.

PMID:
28252166
20.

Association between transforming growth factor-beta 1 T869C polymorphism and ischemic stroke: a meta-analysis.

Peng L, Li P, Chen J, Yan K, Huo F, Han L, Li C, Tan S, Jiang X.

PLoS One. 2013 Jul 5;8(7):e67738. doi: 10.1371/journal.pone.0067738. Print 2013.

Supplemental Content

Support Center