Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 172

1.

Lyme disease in Poland in 2012.

Paradowska-Stankiewicz I, Chrześcijańska I.

Przegl Epidemiol. 2014;68(2):275-7, 375-7. English, Polish.

2.

Lyme disease in Poland in 2011.

Paradowska-Stankiewicz I, Chrześcijańska I.

Przegl Epidemiol. 2013;67(2):255-7, 359-61. English, Polish.

3.

[Lyme borreliosis in Poland in 2010].

Paradowska-Stankiewicz I, Chrześcijańska I.

Przegl Epidemiol. 2012;66(2):303-6. Polish.

4.

Lyme disease in Poland in 2013.

Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2015;69(4):763-4, 897-8. English, Polish.

5.

Hepatitis A in Poland in 2012.

Baumann-Popczyk A.

Przegl Epidemiol. 2014;68(2):253-6, 361-2. English, Polish.

6.

[Rubella in Poland in 2010].

Karasek E, Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2012;66(2):197-203. Polish.

7.

Chickenpox in Poland in 2011.

Lipke M, Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2013;67(2):195-7, 317-8. English, Polish.

8.

[Chickenpox in Poland in 2010].

Głuchowska M, Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2012;66(2):205-9. Polish.

9.

Mumps in Poland in 2012.

Rogalska J, Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2014;68(2):191-3, 317-8. English, Polish.

10.

Pertussis in Poland in 2012.

Paradowska-Stankiewicz I, Rudowska J.

Przegl Epidemiol. 2014;68(2):205-7, 325-7. English, Polish.

11.

Pertussis in Poland in 2011.

Paradowska-Stankiewicz I, Rudowska J.

Przegl Epidemiol. 2013;67(2):199-201, 319-21. English, Polish.

12.

[Influenza in Poland in 2010].

Woźniak-Kosek A, Czarkowski MP, Staszewska E, Kondej B, Brydak LB.

Przegl Epidemiol. 2012;66(4):599-604. Polish.

13.

Influenza in Poland in 2011-2012 and in 2011/2012 and 2012/2013 epidemic seasons.

Czarkowski MP, Hallmann-Szelińska E, Staszewska E, Bednarska K, Kondratiuk K, Brydak LB.

Przegl Epidemiol. 2014;68(3):455-63, 559-65. English, Polish.

14.

Hepatitis B in Poland in 2014

Stępień M, Piwowarow K, Czarkowski MP.

Przegl Epidemiol. 2016;70(2):231-241.

15.

Hepatitis A in Poland in 2013.

Baumann-Popczyk A.

Przegl Epidemiol. 2015;69(2):247-50, 367-9. English, Polish.

16.

Rubella in Poland in 2011.

Karasek E, Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2013;67(2):189-93, 313-5. English, Polish.

17.

Hepatitis B in Poland in 2011.

Stepień M, Czarkowski MP.

Przegl Epidemiol. 2013;67(2):239-45, 349-52. English, Polish.

18.

Shigellosis in Poland in 2012.

Stypułkowska-Misiurewicz H, Baumann-Popczyk A.

Przegl Epidemiol. 2014;68(2):223-5, 339-40. English, Polish.

19.

Chickenpox in Poland in 2012.

Rogalska J, Paradowska-Stankiewicz I.

Przegl Epidemiol. 2014;68(2):201-4, 323-4. English, Polish.

20.

Pertussis in Poland in 2013.

Paradowska-Stankiewicz I, Rudowska J.

Przegl Epidemiol. 2015;69(4):745-7, 885-7. English, Polish.

Items per page

Supplemental Content

Support Center