Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 75

1.

Single nucleotide polymorphisms in growth hormone gene and their association with growth traits in Siniperca chuatsi (Basilewsky).

Tian C, Yang M, Lv L, Yuan Y, Liang X, Guo W, Song Y, Zhao C.

Int J Mol Sci. 2014 Apr 22;15(4):7029-36. doi: 10.3390/ijms15047029.

2.

Growth hormone polymorphisms and growth traits in Chinese Tibetan sheep Ovis aries.

Han YC, Sun YG, Li Q.

Genet Mol Res. 2016 Aug 26;15(3). doi: 10.4238/gmr.15038397.

PMID:
27706626
3.

Genetic polymorphisms and protein structures in growth hormone, growth hormone receptor, ghrelin, insulin-like growth factor 1 and leptin in Mehraban sheep.

Bahrami A, Behzadi Sh, Miraei-Ashtiani SR, Roh SG, Katoh K.

Gene. 2013 Sep 15;527(1):397-404. doi: 10.1016/j.gene.2013.05.066. Epub 2013 Jun 7.

PMID:
23747407
4.

Novel polymorphisms of the growth hormone gene and their effect on growth traits in Chinese goats.

An XP, Hou JX, Wang LX, Li G, Wang JG, Song YX, Zhou GQ, Han D, Ling L, Cao BY.

Meat Sci. 2010 Nov;86(3):758-63. doi: 10.1016/j.meatsci.2010.06.018. Epub 2010 Jun 21.

PMID:
20643508
5.
6.

Comparative genomic analysis of growth hormone gene in geese.

Zhao WM, Qiao N, Wang XB, Chen Q, Cheng JH, Xu Q, Chen GH.

Anim Sci J. 2011 Feb;82(1):62-6. doi: 10.1111/j.1740-0929.2010.00812.x. Epub 2010 Oct 4.

PMID:
21269361
7.

Novel SNPs of the caprine growth hormone secretagogue receptor (GHSR) gene and their association with growth traits in goats.

Jin Q, Fang XT, Yang L, Zhang CL, Sun JJ, Chen DX, Shi XY, Du Y, Lei C, Chen H.

Biochem Genet. 2010 Oct;48(9-10):847-56. doi: 10.1007/s10528-010-9366-8. Epub 2010 Jul 25.

PMID:
20658315
8.

The SNP genotypes of growth hormone gene associated with reproductive traits in Tsaiya ducks.

Chang MT, Cheng YS, Huang MC.

Reprod Domest Anim. 2012 Aug;47(4):568-73. doi: 10.1111/j.1439-0531.2011.01918.x. Epub 2011 Oct 25.

PMID:
22023026
9.

Single nucleotide polymorphisms in the leptin-a gene and associations with growth traits in the orange-spotted grouper (Epinephelus coioides).

Wei Y, Huang H, Meng Z, Zhang Y, Luo J, Chen G, Lin H.

Int J Mol Sci. 2013 Apr 22;14(4):8625-37. doi: 10.3390/ijms14048625.

10.

[Single nucleotide polymorphisms and point mutations of ataxia telangiectasia mutated gene in Chinese of Han ethnicity].

Tang HW, Bian JC, Jiang F, Shen Q, Zhu QX, Zhang HW, Wu Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2004 Dec;21(6):579-82. Chinese.

PMID:
15583986
11.

[Polymorphism of SNPs in the lipoprotein lipase (LPL) in Siniperca chuatsi and their association with feed habit domestication].

Yang YH, Liang XF, Fang R, Peng MY, Huang ZD.

Yi Chuan. 2011 Sep;33(9):996-1002. Chinese.

PMID:
21951801
12.

Association analysis of bovine Foxa2 gene single sequence variant and haplotype combinations with growth traits in Chinese cattle.

Liu M, Li M, Wang S, Xu Y, Lan X, Li Z, Lei C, Yang D, Jia Y, Chen H.

Gene. 2014 Feb 25;536(2):385-92. doi: 10.1016/j.gene.2013.11.046. Epub 2013 Dec 11.

PMID:
24333857
13.

[Polymorphic analysis of intron 2 and 3 of growth hormone gene in duck].

Xu SH, Bao WB, Huang J, Cheng JH, Shu JT, Chen GH.

Yi Chuan. 2007 Apr;29(4):438-42. Chinese.

PMID:
17548306
14.

One novel SNP of growth hormone gene and its associations with growth and carcass traits in ducks.

Wu Y, Pan AL, Pi JS, Pu YJ, Du JP, Liang ZH, Shen J.

Mol Biol Rep. 2012 Aug;39(8):8027-33. doi: 10.1007/s11033-012-1649-1. Epub 2012 May 1.

PMID:
22547272
15.

A critical functional missense mutation (H173R) in the bovine PROP1 gene significantly affects growth traits in cattle.

Pan C, Wu C, Jia W, Xu Y, Lei C, Hu S, Lan X, Chen H.

Gene. 2013 Dec 1;531(2):398-402. doi: 10.1016/j.gene.2013.09.002. Epub 2013 Sep 10.

PMID:
24029076
16.
17.

[Polymorphism in intron 2 of crucian carp GH I gene].

Mo SJ, Song P, Luo DJ, Peng MY, Zhang L, Yao HL, Zhou W, Zhang JN, Pan YF, Zheng SM.

Yi Chuan Xue Bao. 2004 Jun;31(6):582-90. Chinese.

PMID:
15490876
18.

Genetic variants and effects on milk traits of the caprine paired-like homeodomain transcription factor 2 (PITX2) gene in dairy goats.

Zhao H, Wu X, Cai H, Pan C, Lei C, Chen H, Lan X.

Gene. 2013 Dec 15;532(2):203-10. doi: 10.1016/j.gene.2013.09.062. Epub 2013 Sep 25.

PMID:
24076438
19.
20.

Association of polymorphisms of exon 2 of the growth hormone gene with production performance in Huoyan goose.

Zhang Y, Zhu Z, Xu Q, Chen G.

Int J Mol Sci. 2014 Jan 7;15(1):670-83. doi: 10.3390/ijms15010670.

Supplemental Content

Support Center