Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 113

1.

Association of variants in 21q22 with ankylosing spondylitis in the Chinese Guangxi Zhuang population.

Yang J, Zhao Q, Han C, Zhao C, Zheng L, Zhang X, Liu L, Wei H, Zeng F, Yang Y, Su W, Hua Q, Zhan X, Chen Q, Li T, Liao J, Wu H, Zhao J.

Rheumatol Int. 2014 Sep;34(9):1251-5. doi: 10.1007/s00296-014-2973-7. Epub 2014 Mar 19.

PMID:
24643394
2.

Association study of ankylosing spondylitis and polymorphisms in ERAP1 gene in Zhejiang Han Chinese population.

Liu Y, Li L, Shi S, Chen X, Gao J, Zhu M, Yuan J.

Rheumatol Int. 2016 Feb;36(2):243-8. doi: 10.1007/s00296-015-3350-x. Epub 2015 Sep 8.

PMID:
26350268
3.

Association of KIF21B genetic polymorphisms with ankylosing spondylitis in a Chinese Han population of Shandong Province.

Yang X, Li M, Wang L, Hu Z, Zhang Y, Yang Q.

Clin Rheumatol. 2015 Oct;34(10):1729-36. doi: 10.1007/s10067-014-2761-5. Epub 2014 Aug 23.

PMID:
25149646
4.

Association of ERAP1, but not IL23R, with ankylosing spondylitis in a Han Chinese population.

Davidson SI, Wu X, Liu Y, Wei M, Danoy PA, Thomas G, Cai Q, Sun L, Duncan E, Wang N, Yu Q, Xu A, Fu Y, Brown MA, Xu H.

Arthritis Rheum. 2009 Nov;60(11):3263-8. doi: 10.1002/art.24933.

5.

Association of common variants in KIF21B and ankylosing spondylitis in a Chinese Han population: a replication study.

Liu Y, Zhang H, Li J, Zhao H, Xin Q, Shan S, Dang J, Bian X, Liu Q.

Immunogenetics. 2013 Dec;65(12):835-9. doi: 10.1007/s00251-013-0733-6. Epub 2013 Sep 25.

PMID:
24065353
6.

The FCGR2B rs10917661 polymorphism may confer susceptibility to ankylosing spondylitis in Han Chinese: a case-control study.

Duan ZH, Pan FM, Zeng Z, Zhang TC, Wang S, Li GX, Mei Y, Gao J, Ge R, Ye DQ, Zou YF, Xu SQ, Xu JH, Zhang L.

Scand J Rheumatol. 2012 May;41(3):219-22. doi: 10.3109/03009742.2011.625972. Epub 2012 Mar 15.

PMID:
22416796
7.

Genetic variants on 17q21 are associated with ankylosing spondylitis susceptibility and severity in a Chinese Han population.

Qiu R, Zhang H, Zhao H, Li J, Guo C, Gong Y, Liu Q.

Scand J Rheumatol. 2013;42(6):469-72. doi: 10.3109/03009742.2013.786755.

PMID:
24219690
8.

No significant association between genetic polymorphisms in the TNAP gene and ankylosing spondylitis in the Chinese Han population.

Cheng N, Cai Q, Fang M, Duan S, Lin J, Hu J, Chen R, Sun S.

Rheumatol Int. 2009 Jan;29(3):305-10. doi: 10.1007/s00296-008-0670-0. Epub 2008 Sep 4.

PMID:
18769922
9.

Association of IL-1R2 genetic polymorphisms with the susceptibility of ankylosing spondylitis in Northern Chinese Han population.

Xia Y, Liu YQ, Chen K, Wang LC, Ma CY, Zhao YR.

Mod Rheumatol. 2015;25(6):908-12. doi: 10.3109/14397595.2015.1024302. Epub 2015 Apr 2.

PMID:
25736356
10.

Evidence for genetic association of CARD9 and SNAPC4 with ankylosing spondylitis in a Chinese Han population.

Ma X, Liu Y, Zhang H, Qiu R, Zhao H, Xin Q, Shan S, Dang J, Li J, Yang Z, Gong Y, Liu Q.

J Rheumatol. 2014 Feb;41(2):318-24. doi: 10.3899/jrheum.130519. Epub 2013 Dec 15.

PMID:
24334645
11.

Determination of IL-23 receptor gene polymorphism in Iranian patients with ankylosing spondylitis.

Daryabor G, Mahmoudi M, Jamshidi A, Nourijelyani K, Amirzargar A, Ahmadzadeh N, Farhadi E, Nicknam MH.

Eur Cytokine Netw. 2014 Mar 1;25(1):24-9. doi: 10.1684/ecn.2014.0350.

12.

Susceptibility to ankylosing spondylitis: evidence for the role of ERAP1, TGFb1 and TLR9 gene polymorphisms.

Wu W, Ding Y, Chen Y, Hua Z, Liu H, Wang H, Jiao G.

Rheumatol Int. 2012 Aug;32(8):2517-21. doi: 10.1007/s00296-011-1994-8. Epub 2011 Jul 16.

PMID:
21833528
13.

Association of the ANTXR2 gene polymorphism and ankylosing spondylitis in Chinese Han.

Guo C, Xia Y, Yang Q, Qiu R, Zhao H, Liu Q.

Scand J Rheumatol. 2012 Feb;41(1):29-32. doi: 10.3109/03009742.2011.600700. Epub 2011 Nov 28.

PMID:
22118297
14.

Association of FCRL4 polymorphisms on disease susceptibility and severity of ankylosing spondylitis in Chinese Han population.

Zeng Z, Duan Z, Zhang T, Wang S, Li G, Mei Y, Gao J, Ge R, Ye D, Zou Y, Xu S, Xu J, Zhang L, Pan F.

Clin Rheumatol. 2012 Oct;31(10):1449-54. doi: 10.1007/s10067-012-2028-y. Epub 2012 Jul 10.

PMID:
22777505
15.

Programmed cell death 1 gene polymorphisms is associated with ankylosing spondylitis in Chinese Han population.

Liu X, Hu LH, Li YR, Chen FH, Ning Y, Yao QF.

Rheumatol Int. 2011 Feb;31(2):209-13. doi: 10.1007/s00296-009-1264-1. Epub 2009 Dec 12.

PMID:
20012629
16.

Association of IL-1A and IL-1B polymorphisms with ankylosing spondylitis among the Chinese Han population: a case-control study.

Li L, Shi B, Zheng W, Xing W, Zhao Y, Li F, Xin D, Jin T, Zhu Y, Yang X.

Oncotarget. 2017 Apr 25;8(17):28278-28284. doi: 10.18632/oncotarget.16004.

17.

ERAP1 variants are associated with ankylosing spondylitis in East Asian population: a new Chinese case-control study and meta-analysis of published series.

Chen C, Zhang X.

Int J Immunogenet. 2015 Jun;42(3):168-73. doi: 10.1111/iji.12196. Epub 2015 Mar 26.

PMID:
25817437
18.

Single nucleotide polymorphisms of the interleukin-33 (IL-33) gene are associated with ankylosing spondylitis in Chinese individuals: a case-control pilot study.

Fan D, Ding N, Yang T, Wu S, Liu S, Liu L, Hu Y, Duan Z, Xia G, Xu S, Xu J, Ding C, Pan F.

Scand J Rheumatol. 2014;43(5):374-9. doi: 10.3109/03009742.2014.882408. Epub 2014 May 14.

PMID:
24825247
19.

Association between ERAP1 gene polymorphisms and ankylosing spondylitis susceptibility in Han population.

Wang J, Li H, Wang J, Gao X.

Int J Clin Exp Pathol. 2015 Sep 1;8(9):11641-6. eCollection 2015.

20.

ERAP1 is associated with ankylosing spondylitis in Han Chinese.

Li C, Lin Z, Xie Y, Guo Z, Huang J, Wei Q, Li QX, Wang X, Cao S, Liao Z, Xu M, Shen Y, Gu J.

J Rheumatol. 2011 Feb;38(2):317-21. doi: 10.3899/jrheum.100013. Epub 2010 Nov 15.

PMID:
21078719

Supplemental Content

Support Center