Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 157

1.

[Chemical constituents from Lysimachia circaeoides].

Wei JF, Chang X, Wang W, Kang WY.

Zhong Yao Cai. 2013 Sep;36(9):1441-3. Chinese.

PMID:
24620689
2.

[Chemical constituents of Lysimachia paridiformis].

Wei JF, Chen L, Wang W, Kang WY.

Zhong Yao Cai. 2013 Jul;36(7):1096-9. Chinese.

PMID:
24417145
3.

[Study on the chemical constituents of aerial part of Ligusticum jeholense].

Sun JM, Zhang B, Chang RL, Ye DD, Zhang H.

Zhong Yao Cai. 2011 Jul;34(7):1057-9. Chinese.

PMID:
22066398
4.

[Chemical constituents from stems of Lonicera macranthoides].

Hu YF, Wu CC.

Zhong Yao Cai. 2012 Jan;35(1):66-9. Chinese.

PMID:
22734414
5.

[Chemical constituents of flavonoids from flowers of Koelreuteria paniculata].

Qu QH, Zhang L, Bao H, Zhang JH, You XJ, Wang JX.

Zhong Yao Cai. 2011 Nov;34(11):1716-9. Chinese.

PMID:
22506395
6.

[Chemical constituents of ethyl acetate fraction from Hypericum hengshanense].

Wang Q, Xu FF.

Zhong Yao Cai. 2013 Oct;36(10):1611-3. Chinese.

PMID:
24761670
7.

[Studies on chemical constituents in herb of Myricaria bracteata].

Zhou R, Wang T, Du XZ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Mar;31(6):474-6. Chinese.

PMID:
16722376
8.

[Studies on chemical constituents of Primula sikkmensis].

Peng T, Tu YQ, Deng Y, Zhang X.

Zhong Yao Cai. 2008 Jan;31(1):44-6. Chinese.

PMID:
18589747
9.

[Studies on the chemical constituents of Rumex crispus].

Fan JP, Zhang ZL.

Zhong Yao Cai. 2009 Dec;32(12):1836-40. Chinese.

PMID:
20432897
10.

[Studies on the chemical constituents of Dryopteris fragrans].

Li B, Zhu JF, Zou ZJ, Yin YQ, Shen ZB.

Zhong Yao Cai. 2009 Aug;32(8):1232-3. Chinese.

PMID:
19960945
11.

[Phenolic constituents from Lysimachia patungensis].

Zeng P, Zhang Y, Pan C, Jia Q, Guo FJ, Zhu WL, Li YM, Chen KX.

Yao Xue Xue Bao. 2013 Mar;48(3):377-82. Chinese.

PMID:
23724651
12.

[Studies on chemical constituents in dried buds of Lonicera confusa].

Chai XY, Li P, Tang LY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 Sep;29(9):865-7. Chinese.

PMID:
15575205
13.

[Studies on chemical constituents of Taxillus sutchuenenisis].

Chen JT, Feng F.

Zhong Yao Cai. 2007 Nov;30(11):1393-5. Chinese.

PMID:
18323206
14.

[Chemical constituents from Neo-Taraxacum siphonathum].

Shi S, Zhou H, Zhang Y, Huang K, Liu S.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Apr;34(8):1002-4. Chinese.

PMID:
19639786
15.

[Studies on chemical constituents from leaves of Sapium sebiferum].

Wang HQ, Zhao CY, Chen RY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Jun;32(12):1179-81. Chinese.

PMID:
17802881
16.

[Study on the flavonoids compounds of Thesium chinese].

Liu Y, Zahida P, Deng YL, Zhang JH, Dai RJ.

Zhong Yao Cai. 2009 Apr;32(4):518-20. Chinese.

PMID:
19645235
17.

[Studies on chemical constituents of flavonoid from Verbena officinals].

Chen GM, Zhang JY, Zhang XP, Liu HM.

Zhong Yao Cai. 2006 Jul;29(7):677-9. Chinese.

PMID:
17059005
18.

[Phytochemical investigation on Lysimachia fortunei].

Huang XA, Cai JZ, Hu YJ, Zhang YH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Apr;32(7):596-9. Chinese.

PMID:
17583199
19.

[Studies on chemical constituents of Patrinia villosa].

Huang L, Zhang RS, Wang CF, Zhang SF.

Zhong Yao Cai. 2007 Apr;30(4):415-7. Chinese.

PMID:
17674792
20.

[Studies on the chemical constituents of hypogeal part from Limonium bicolor].

Wei YX, Wang JX.

Zhong Yao Cai. 2006 Nov;29(11):1182-4. Chinese.

PMID:
17228660

Supplemental Content

Support Center