Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 414

1.

[Treatment of adult avascular necrosis of femoral head by transplanting iliac bone flap with deep iliac circumflex vessels and cancellous bone].

Yu Z, Zhang N, Yang Y, Wang B, Gao S, Zhao X.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Jul;27(7):860-3. Chinese.

PMID:
24063178
2.

[Treatment of avascular necrosis of femoral head after femoral neck fracture with pedicled iliac bone graft].

Wang B, Zhao D, Guo L, Yang L, Li Z, Cui D, Tian F, Liu B.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 May;25(5):526-9. Chinese.

PMID:
21675105
3.

[EFFECTIVENESS OF MODIFIED Urbaniak OPERATION TO TREAT AVASCULAR NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD].

Qin L, Zhu Z, Song D, Xu J, Yu H, Zhang S.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2016 Jan;30(1):25-9. Chinese.

PMID:
27062841
4.

[PEDICLED ILIAC PERIOSTEAL FLAP GRAFT FOR AVASCULAR NECROSIS OF FEMORAL HEAD AFTER FEMORAL NECK FRACTURE IN ADOLESCENTS].

Wu M, Guan J, Xiao Y, Zhou J, Zhang C, Dai X, Wang X, Wang Z.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2015 Mar;29(3):275-9. Chinese.

PMID:
26455189
5.

[CLINICAL APPLICATION OF THREE DIMENSIONAL PRINTED NAVIGATION TEMPLATES FOR TREATMENT OF OSTEONECROSIS OF FEMORAL HEAD WITH PEDICLED ILIAC BONE GRAFT].

Yu K, Xu Y, Tan H, He X, Cai D, Zhou T, Luo H, Duan J.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2016 Mar;30(3):373-7. Chinese.

PMID:
27281887
6.

[Treatment of ischemic necrosis of the femoral head by transplantation of pedicled bone flap with deep iliac circumflex vessel].

Wang B, Li K, Liao Q, Deng Z, Zhang H, Wang X, He H.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2005 Jun;19(6):443-5. Chinese.

PMID:
16038458
7.

[Long-term follow-up of early-middle stage avascular necrosis of femoral head with core decompression and bone grafting].

Liu D, Chen Q, Chen Y, Liu Y.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Oct;26(10):1165-8. Chinese.

PMID:
23167095
8.

[Allogeneic cortical bone cage support combining with autologous cancellous bone grafting for managing femoral head necrosis].

Xu W, Yang S, Li B, Yang C, Ye S, Tang X, Ye Z.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2009 May;23(5):527-9. Chinese.

PMID:
19514569
9.

[Treatment of bilateral avascular necrosis of femoral head by free vascularized fibula grafting with unilateral fibula as donor].

Liu X, Sheng J, Zhang C, Jin D, Mei G.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 Jun;25(6):641-5. Chinese.

PMID:
21735771
10.

Vascular pedicled iliac bone grafting is effective in patients with an early stage of femoral head avascular necrosis.

Elmalı N, Ertem K, Karakaplan M, Pepele D, Dağgez C, Topgül H.

Eklem Hastalik Cerrahisi. 2014;25(1):2-7. doi: 10.5606/ehc.2014.02.

11.

[Comprehensive management of early stage avascular necrosis of femoral head by arthroscopic minimally invasive surgery].

Zhuo N, Wan Y, Lu X, Zhang Z, Tan M, Chen G.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Sep;26(9):1041-4. Chinese.

PMID:
23057342
12.

[Mid-term effectiveness of total hip arthroplasty with collum femoris preserving prosthesis].

Li M, Hu Y, Li K, Liao Q, Wen T, Zhong D.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Aug;26(8):897-901. Chinese.

PMID:
23012917
13.

Vascularized pedicle bone-grafting for nontraumatic avascular necrosis of the femoral head. A 5- to 11-year follow-up.

Hasegawa Y, Iwata H, Torii S, Iwase T, Kawamoto K, Iwasada S.

Arch Orthop Trauma Surg. 1997;116(5):251-8.

PMID:
9177798
14.

Vascularized iliac bone graft for treating avascular necrosis of the femoral head.

Feng CK, Yu JK, Chang MC, Chen TH, Lo WH.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 1998 Aug;61(8):463-9.

PMID:
9745162
15.

Treatment of nontraumatic osteonecrosis of the femoral head using bone impaction grafting through a femoral neck window.

Wang BL, Sun W, Shi ZC, Zhang NF, Yue DB, Guo WS, Shi SH, Li ZR.

Int Orthop. 2010 Jun;34(5):635-9. doi: 10.1007/s00264-009-0822-1.

16.

Vascularised greater trochanter bone graft, combined free iliac flap and impaction bone grafting for osteonecrosis of the femoral head.

Zeng YR, He S, Feng WJ, Li FL, Li J, Jian LY, Zeng JC, Fan YG.

Int Orthop. 2013 Mar;37(3):391-8. doi: 10.1007/s00264-012-1773-5.

17.

[Treating avascular necrosis of femoral head in young adult by grafting sartorius muscle iliac bone flap].

Zhou L, Tan J, Li Y.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2007 Aug;21(8):814-6. Chinese.

PMID:
17882874
18.

[Treatment of avascular necrosis of the femoral head by lesions clearance, compact bone grafting, and porous tantalum rod implantation].

Zhu J, Wang Y, Deng J, Lü B, Hao P.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 Nov;25(11):1335-8. Chinese.

PMID:
22229188
19.

[Short- and medium-term effectivenesses of stemless hip arthroplasty for treating hip joint disease in young and middle-aged patients].

Chen Q, Liu W, Gao H, Shi M, Lian Y.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2014 Sep;28(9):1062-5. Chinese.

PMID:
25509766
20.

[Vascularized iliac bone grafting for avascular necrosis of the femoral head].

Zhang NF, Li ZR, Zhang XZ, Wang W.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2003 Feb;41(2):125-9. Chinese.

PMID:
12783676

Supplemental Content

Support Center