Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 148

1.

[Association between SNP rs12740374 and acute ischemic stroke in Chinese Han population].

Zhang JJ, Yu LH, Yin YY, Lu Q, Lei L, Xiao J, Guo J, Zhao JJ, Wang YN, He GQ, Xu YM, He L.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013 Jul;44(4):563-7. Chinese.

PMID:
24059109
2.

[Association Between SNP rs6007897 of CELSR1 and Acute Ischemic Stroke in Western China Han Population: a Case-control Study].

Qin FQ, Yu LH, Hu WT, Guo J, Chen N, Guo J, Fang JH, He L.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2015 Jul;46(4):578-80. Chinese.

PMID:
26480662
3.

Arachidonate 5-lipoxygenase-activating protein (ALOX5AP) gene rs4073259 polymorphism not associated with ischemic stroke in the northeastern Chinese Han population.

Zhang R, Guo X, Li X, Liu W, Peng Y, Han X, Tian J, Sun L, Liu Y.

Clin Neurol Neurosurg. 2014 Apr;119:64-9. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.01.004. Epub 2014 Jan 15.

4.

Minor allele C of chromosome 1p32 single nucleotide polymorphism rs11206510 confers risk of ischemic stroke in the Chinese Han population.

Xu C, Wang F, Wang B, Li X, Li C, Wang D, Xiong X, Wang P, Lu Q, Wang X, Yang Q, Yin D, Huang Y, Ji L, Wang N, Chen S, Cheng X, Liao Y, Ma X, Su D, Chen G, Xia H, Shi L, Tu X, Wang QK.

Stroke. 2010 Aug;41(8):1587-92. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.583096. Epub 2010 Jun 24.

5.

Association of adiponectin gene polymorphisms with the risk of ischemic stroke in a Chinese Han population.

Liu F, He Z, Deng S, Zhang H, Li N, Xu J.

Mol Biol Rep. 2011 Mar;38(3):1983-8. doi: 10.1007/s11033-010-0320-y. Epub 2010 Sep 17.

PMID:
20848215
6.

Effect of genetic polymorphism +294T/C in peroxisome proliferator-activated receptor delta on the risk of ischemic stroke in a Tunisian population.

Chehaibi K, Hrira MY, Rouis M, Najah M, Jguirim-Souissi I, Nouira S, Slimane MN.

J Mol Neurosci. 2013 Jun;50(2):360-7. doi: 10.1007/s12031-013-9997-4. Epub 2013 Mar 20.

PMID:
23512374
7.

[Association between single nucleotide polymorphisms in Wnk1 gene and ischemic stroke in Chinese Han population].

Cai J, Hao CG, Luo DH, Du L, Zhang XY.

Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014 Jan;43(1):43-50. Chinese.

PMID:
24616460
8.

The single nucleotide polymorphism rs2208454 confers an increased risk for ischemic stroke: a case-control study.

Luo M, Li JX, Sun XS, Lai R, Wang YF, Xu XW, Sheng WL.

CNS Neurosci Ther. 2014 Oct;20(10):893-7. doi: 10.1111/cns.12298. Epub 2014 Jun 21.

PMID:
24954375
9.

Association of apolipoprotein M gene polymorphisms with ischemic stroke in a Han Chinese population.

Zhao D, He Z, Qin X, Li L, Liu F, Deng S.

J Mol Neurosci. 2011 Mar;43(3):370-5. doi: 10.1007/s12031-010-9453-7. Epub 2010 Sep 25.

PMID:
20872094
10.

Single nucleotide polymorphism of CD40 in the 5'-untranslated region is associated with ischemic stroke.

Ma Y, Wang SX, Liu Y, Peng GG, Wang XM, Zhang B, Wu BH, Yu JM.

Gene. 2013 Oct 25;529(2):257-61. doi: 10.1016/j.gene.2013.07.086. Epub 2013 Aug 14.

PMID:
23954880
11.
12.

NINJ2 polymorphism is associated with ischemic stroke in Chinese Han population.

Wan XH, Li SJ, Cheng P, Zhang Q, Yang XC, Zhong GZ, Hu WL, Jin L, Wang XF.

J Neurol Sci. 2011 Sep 15;308(1-2):67-71. doi: 10.1016/j.jns.2011.06.011. Epub 2011 Jun 30.

PMID:
21722921
13.

Association of ATP-Binding Cassette Transporter G1 Polymorphisms with Risk of Ischemic Stroke in the Chinese Han Population.

Li Q, Liu X, Zhu R, He Z.

J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Jun;24(6):1397-404. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.02.024. Epub 2015 Apr 15.

PMID:
25890853
14.

Genetic variants on chromosome 10q11.21 are associated with ischemic stroke in the northern Chinese Han population.

Zhu R, Liu X, He Z.

J Mol Neurosci. 2013 Oct;51(2):394-400. doi: 10.1007/s12031-013-0025-5. Epub 2013 May 12.

PMID:
23666823
15.

Association study of CRP gene and ischemic stroke in a Chinese Han population.

Shen C, Sun X, Wang H, Wang B, Xue Y, Li Y, Chen J, Jiang Y.

J Mol Neurosci. 2013 Mar;49(3):559-66. doi: 10.1007/s12031-012-9856-8. Epub 2012 Aug 9.

PMID:
22875596
16.

Association between two key SNPs on chromosome 12p13 and ischemic stroke in Chinese Han population.

Tong Y, Zhang Y, Zhang R, Geng Y, Lin L, Wang Z, Liu J, Li X, Cao Z, Xu J, Chai Y, Fan H, Hu FB, Lu Z, Cheng J.

Pharmacogenet Genomics. 2011 Sep;21(9):572-8. doi: 10.1097/FPC.0b013e32834911d0.

PMID:
21832970
17.

C-reactive protein polymorphisms and genetic susceptibility to ischemic stroke and hemorrhagic stroke in the Chinese Han population.

Wang Q, Ding H, Tang JR, Zhang L, Xu YJ, Yan JT, Wang W, Hui RT, Wang CY, Wang DW.

Acta Pharmacol Sin. 2009 Mar;30(3):291-8. doi: 10.1038/aps.2009.14.

18.

Association of pregnancy-associated plasma protein-A gene polymorphism with ischemic stroke in northern Chinese Han population.

Zhu R, Liu X, He Z.

Neurol Res. 2014 Feb;36(2):132-6. doi: 10.1179/1743132813Y.0000000270. Epub 2013 Dec 6.

PMID:
24099568
19.

[Association of single nucleotide polymorphism in rs174570 with coronary heart diseases in Han Chinese populations].

Li CW, Chen YC, Xiao WW, Liu R, Li X, Zeng Z.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2011 Mar;42(2):245-8. Chinese.

PMID:
21500564
20.

Impact of the PDE4D gene polymorphism and additional SNP-SNP and gene-smoking interaction on ischemic stroke risk in Chinese Han population.

Wang X, Sun Z, Zhang Y, Tian X, Li Q, Luo J.

Neurol Res. 2017 Apr;39(4):351-356. doi: 10.1080/01616412.2017.1289309. Epub 2017 Feb 13.

PMID:
28191858

Supplemental Content

Support Center