Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 162

1.

Molecular characterization of Japanese encephalitis virus strains prevalent in Chinese swine herds.

Zheng H, Shan T, Deng Y, Sun C, Yuan S, Yin Y, Tong G.

J Vet Sci. 2013;14(1):27-36.

2.

Molecular phylogenetic and positive selection analysis of Japanese encephalitis virus strains isolated from pigs in China.

Liu WJ, Zhu M, Pei JJ, Dong XY, Liu W, Zhao MQ, Wang JY, Gou HC, Luo YW, Chen JD.

Virus Res. 2013 Dec 26;178(2):547-52. doi: 10.1016/j.virusres.2013.09.002.

PMID:
24045128
3.

Isolation and molecular characterization of genotype 1 Japanese encephalitis virus, SX09S-01, from pigs in China.

Cao QS, Li XM, Zhu QY, Wang DD, Chen HC, Qian P.

Virol J. 2011 Oct 14;8:472. doi: 10.1186/1743-422X-8-472.

4.

Molecular characterization of full-length genome of Japanese encephalitis virus (KV1899) isolated from pigs in Korea.

Yang DK, Kim BH, Kweon CH, Kwon JH, Lim SI, Han HR.

J Vet Sci. 2004 Sep;5(3):197-205.

5.

Identification and isolation of Genotype-I Japanese encephalitis virus from encephalitis patients.

Wang L, Fu S, Zhang H, Ye X, Yu D, Deng Z, Yuan J, Zhai Y, Li M, Lv Z, Chen W, Jiang H, Gao X, Cao Y, Wang H, Tang Q, Liang G.

Virol J. 2010 Nov 26;7:345. doi: 10.1186/1743-422X-7-345.

6.

Molecular evolution of Japanese encephalitis virus isolates from swine in Oita, Japan during 1980-2009.

Tang WF, Ogawa M, Eshita Y, Aono H, Makino Y.

Infect Genet Evol. 2010 Mar;10(2):329-36. doi: 10.1016/j.meegid.2009.12.005.

PMID:
20035900
7.

Molecular epidemiology of Japanese encephalitis in northern Vietnam, 1964-2011: genotype replacement.

Do LP, Bui TM, Hasebe F, Morita K, Phan NT.

Virol J. 2015 Apr 1;12:51. doi: 10.1186/s12985-015-0278-4.

8.

[Molecular characteristics of the genome of G I of Japanese encephalitis virus isolated from the specimen collected from viral encephalitis case for the first time].

Li J, Fu SH, Wang LH, Gao XY, Wang HY, Ye XF, Zhao SY, Liu CT, Zhu WY, Wang L, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Apr;26(2):84-6. Chinese.

PMID:
23002539
9.

Genetic analysis of strains of Japanese Encephalitis Virus isolated from swine in central China.

Fan JM, Luo J, Chen L, Teng M, Bu D, Wang FY, Wang L, Wang CQ, Zhang GP.

Virus Genes. 2010 Jun;40(3):357-61. doi: 10.1007/s11262-010-0464-9.

PMID:
20213486
10.

Japanese encephalitis virus in mosquitoes and swine in Yunnan province, China 2009-2010.

Liu H, Lu HJ, Liu ZJ, Jing J, Ren JQ, Liu YY, Lu F, Jin NY.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Jan;13(1):41-9. doi: 10.1089/vbz.2012.1016.

11.

[Complete genome sequence analysis of Japanese encephalitis virus newly isolated in China].

Xie RH, Zhu HP, Fu SH, Cheng YK, Xu F, Yao PP, Yang ZN, Zhou XL, Zhu ZY.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):245-7. Chinese.

PMID:
20108763
12.

Genomic analysis of a newly isolated of Japanese encephalitis virus strain, CQ11-66, from a pediatric patient in China.

Xu LJ, Liu R, Ye S, Ling H, Zhu CM.

Virol J. 2013 Apr 1;10:101. doi: 10.1186/1743-422X-10-101.

13.

Japanese encephalitis virus genotype replacement, Taiwan, 2009-2010.

Chen YY, Fan YC, Tu WC, Chang RY, Shih CC, Lu IH, Chien MS, Lee WC, Chen TH, Chang GJ, Chiou SS.

Emerg Infect Dis. 2011 Dec;17(12):2354-6. doi: 10.3201/eid1712.110914.

14.

Comparison of genotypes I and III in Japanese encephalitis virus reveals distinct differences in their genetic and host diversity.

Han N, Adams J, Chen P, Guo ZY, Zhong XF, Fang W, Li N, Wen L, Tao XY, Yuan ZM, Rayner S.

J Virol. 2014 Oct;88(19):11469-79. doi: 10.1128/JVI.02050-14.

15.

Pathogenic and Genotypic Characterization of a Japanese Encephalitis Virus Isolate Associated with Reproductive Failure in an Indian Pig Herd.

Desingu PA, Ray PK, Patel BH, Singh R, Singh RK, Saikumar G.

PLoS One. 2016 Feb 19;11(2):e0147611. doi: 10.1371/journal.pone.0147611.

16.

[Molecular characterization of Japanese encephalitis virus isolated from Gansu province in 2008].

Li MH, Fu SH, Feng Y, Gao XY, Zhai YG, Yu DS, Li GT, Jia YX, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):251-3. Chinese.

PMID:
20108765
17.

Molecular epidemiological analyses of Japanese encephalitis virus isolates from swine in Japan from 2002 to 2004.

Nerome R, Tajima S, Takasaki T, Yoshida T, Kotaki A, Lim CK, Ito M, Sugiyama A, Yamauchi A, Yano T, Kameyama T, Morishita I, Kuwayama M, Ogawa T, Sahara K, Ikegaya A, Kanda M, Hosoya Y, Itokazu K, Onishi H, Chiya S, Yoshida Y, Tabei Y, Katsuki K, Tabata K, Harada S, Kurane I.

J Gen Virol. 2007 Oct;88(Pt 10):2762-8.

PMID:
17872529
18.

[Japanese encephalitis virus with genotype I is predominant in Sichuan Province].

Zhang JK, Lin SH, Zhou XY, Chen DL, Fu SH, Liu XC, Yuan W, Cao YO, Wang HY, Li W, Hu M, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Aug;26(4):241-5. Chinese.

PMID:
23189833
19.

Complete genome sequence analysis of Japanese encephalitis virus isolated from a horse in India.

Singha H, Gulati BR, Kumar P, Singh BK, Virmani N, Singh RK.

Arch Virol. 2013 Jan;158(1):113-22. doi: 10.1007/s00705-012-1474-9.

PMID:
23001697
20.

Genetic diversity of Japanese encephalitis virus isolates obtained from the Indonesian archipelago between 1974 and 1987.

Schuh AJ, Guzman H, Tesh RB, Barrett AD.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Jul;13(7):479-88. doi: 10.1089/vbz.2011.0870.

Items per page

Supplemental Content

Support Center