Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 302

1.

The genus Cynomorium in China: an ethnopharmacological and phytochemical review.

Cui Z, Guo Z, Miao J, Wang Z, Li Q, Chai X, Li M.

J Ethnopharmacol. 2013 May 2;147(1):1-15. doi: 10.1016/j.jep.2013.01.020. Epub 2013 Jan 29. Review.

PMID:
23369691
2.

The genus Anemarrhena Bunge: A review on ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology.

Wang Y, Dan Y, Yang D, Hu Y, Zhang L, Zhang C, Zhu H, Cui Z, Li M, Liu Y.

J Ethnopharmacol. 2014 Apr 11;153(1):42-60. doi: 10.1016/j.jep.2014.02.013. Epub 2014 Feb 17. Review.

PMID:
24556224
3.

Senecio scandens Buch.-Ham.: a review on its ethnopharmacology, phytochemistry, pharmacology, and toxicity.

Wang D, Huang L, Chen S.

J Ethnopharmacol. 2013 Aug 26;149(1):1-23. doi: 10.1016/j.jep.2013.05.048. Epub 2013 Jun 7. Review.

PMID:
23747644
4.

Eucommia ulmoides Oliv.: ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology of an important traditional Chinese medicine.

He X, Wang J, Li M, Hao D, Yang Y, Zhang C, He R, Tao R.

J Ethnopharmacol. 2014;151(1):78-92. doi: 10.1016/j.jep.2013.11.023. Epub 2013 Dec 1. Review.

PMID:
24296089
5.

The genus Boschniakia in China: An ethnopharmacological and phytochemical review.

Zhang L, Zhao Y, Wang ZA, Wei K, Qiu B, Zhang C, Wang-Müller Q, Li M.

J Ethnopharmacol. 2016 Dec 24;194:987-1004. doi: 10.1016/j.jep.2016.10.051. Epub 2016 Oct 20. Review.

PMID:
27773803
6.

The genus Litsea in traditional Chinese medicine: an ethnomedical, phytochemical and pharmacological review.

Kong DG, Zhao Y, Li GH, Chen BJ, Wang XN, Zhou HL, Lou HX, Ren DM, Shen T.

J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:256-64. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.020. Epub 2015 Feb 16. Review.

PMID:
25698244
7.

The genus Commiphora: a review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology.

Shen T, Li GH, Wang XN, Lou HX.

J Ethnopharmacol. 2012 Jul 13;142(2):319-30. doi: 10.1016/j.jep.2012.05.025. Epub 2012 May 21. Review.

PMID:
22626923
8.

Platycodon grandiflorus - an ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review.

Zhang L, Wang Y, Yang D, Zhang C, Zhang N, Li M, Liu Y.

J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:147-61. doi: 10.1016/j.jep.2015.01.052. Epub 2015 Feb 7. Review.

PMID:
25666431
9.

Medicinal plants of the genus Gelsemium (Gelsemiaceae, Gentianales)--a review of their phytochemistry, pharmacology, toxicology and traditional use.

Jin GL, Su YP, Liu M, Xu Y, Yang J, Liao KJ, Yu CX.

J Ethnopharmacol. 2014 Feb 27;152(1):33-52. doi: 10.1016/j.jep.2014.01.003. Epub 2014 Jan 14. Review.

PMID:
24434844
10.

Traditional uses, phytochemistry, and pharmacology of the genus Acer (maple): A review.

Bi W, Gao Y, Shen J, He C, Liu H, Peng Y, Zhang C, Xiao P.

J Ethnopharmacol. 2016 Aug 2;189:31-60. doi: 10.1016/j.jep.2016.04.021. Epub 2016 Apr 29. Review.

PMID:
27132717
11.

Saussurea involucrata: A review of the botany, phytochemistry and ethnopharmacology of a rare traditional herbal medicine.

Chik WI, Zhu L, Fan LL, Yi T, Zhu GY, Gou XJ, Tang YN, Xu J, Yeung WP, Zhao ZZ, Yu ZL, Chen HB.

J Ethnopharmacol. 2015 Aug 22;172:44-60. doi: 10.1016/j.jep.2015.06.033. Epub 2015 Jun 23. Review.

PMID:
26113182
12.

The medicinal uses of Callicarpa L. in traditional Chinese medicine: an ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review.

Tu Y, Sun L, Guo M, Chen W.

J Ethnopharmacol. 2013 Mar 27;146(2):465-81. doi: 10.1016/j.jep.2012.12.051. Epub 2013 Jan 9. Review. Erratum in: J Ethnopharmacol. 2013 Jun 3;147(3):680.

PMID:
23313870
13.

Angelica sinensis in China-A review of botanical profile, ethnopharmacology, phytochemistry and chemical analysis.

Wei WL, Zeng R, Gu CM, Qu Y, Huang LF.

J Ethnopharmacol. 2016 Aug 22;190:116-41. doi: 10.1016/j.jep.2016.05.023. Epub 2016 May 19. Review.

PMID:
27211015
14.

Sophora flavescens Ait.: Traditional usage, phytochemistry and pharmacology of an important traditional Chinese medicine.

He X, Fang J, Huang L, Wang J, Huang X.

J Ethnopharmacol. 2015 Aug 22;172:10-29. doi: 10.1016/j.jep.2015.06.010. Epub 2015 Jun 16. Review.

PMID:
26087234
15.

Litchi chinensis: medicinal uses, phytochemistry, and pharmacology.

Ibrahim SR, Mohamed GA.

J Ethnopharmacol. 2015 Nov 4;174:492-513. doi: 10.1016/j.jep.2015.08.054. Epub 2015 Sep 2. Review.

PMID:
26342518
16.

The medicinal uses of the genus Mahonia in traditional Chinese medicine: An ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review.

He JM, Mu Q.

J Ethnopharmacol. 2015 Dec 4;175:668-83. doi: 10.1016/j.jep.2015.09.013. Epub 2015 Sep 24. Review.

PMID:
26387740
17.

Rheum australe D. Don: a review of its botany, ethnobotany, phytochemistry and pharmacology.

Rokaya MB, Münzbergová Z, Timsina B, Bhattarai KR.

J Ethnopharmacol. 2012 Jun 14;141(3):761-74. doi: 10.1016/j.jep.2012.03.048. Epub 2012 Apr 5. Review.

PMID:
22504148
18.

Phytochemistry and pharmacology of the genus Drypetes: A review.

Wansi JD, Wandji J, Sewald N, Nahar L, Martin C, Sarker SD.

J Ethnopharmacol. 2016 Aug 22;190:328-53. doi: 10.1016/j.jep.2016.06.060. Epub 2016 Jun 25. Review.

PMID:
27353868
19.

Traditional usages, botany, phytochemistry, pharmacology and toxicology of Polygonum multiflorum Thunb.: a review.

Lin L, Ni B, Lin H, Zhang M, Li X, Yin X, Qu C, Ni J.

J Ethnopharmacol. 2015 Jan 15;159:158-83. doi: 10.1016/j.jep.2014.11.009. Epub 2014 Nov 18. Review.

PMID:
25449462
20.

[Studies on chemical constituents and pharmacological effects of the stem of Cynomorium songaricum Rupr].

Tao J, Tu P, Xu W, Chen D.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1999 May;24(5):292-4, 318-9. Chinese.

PMID:
12205886

Supplemental Content

Support Center