Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 173

1.

[Establishment of a nude mouse model of orthotopic engineered gastric tumor and its in vivo fluorescence imaging].

Sun P, Jin R, Du X, Xu Y, Sun H, Li R.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 Dec;32(12):1718-21. Chinese.

2.
3.

[Establishment of a nude mouse model bearing orthotopically transplanted human ovarian carcinoma expressing green fluorescent protein].

Yin AL, Zhong M, Sun GQ, Wang LP, Zhao SS.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Mar;28(3):484-6. Chinese.

4.

[Establishment of a whole-body visualization model of orthotopically implanted colorectal carcinoma and metastasis model in nude mice].

Liu L, Zhang QL, Jiang HY, Ding YQ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Aug;27(8):1161-3, 1166. Chinese.

5.
6.

[Establishment of a bioluminescent MDA-MB-231 cell line for in vivo imaging of human triple-negative breast cancer xenograft].

Wang K, Xie SM, He JJ, Ren Y, Xia HB, Zhang XW.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2011 Nov;31(11):1812-8. Chinese.

7.

[Establishment of a mouse model bearing spinal metastatic human prostate cancer using fluorescence-labeled PC-3 cells].

Cui M, Zhan X, Liu H, He J, Gu R, Huang S.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2013 Feb;33(2):243-8. Chinese.

8.

Establishment of a bioluminescent MDA-MB-231 cell line for human triple-negative breast cancer research.

Wang K, Xie S, Ren Y, Xia H, Zhang X, He J.

Oncol Rep. 2012 Jun;27(6):1981-9. doi: 10.3892/or.2012.1742. Epub 2012 Mar 22.

PMID:
22446691
9.
10.

Orthotopic model of SHG-44 in the enhanced green fluorescent protein nude mouse.

Zhou YX, Chen XH, Xie XS, Huang YL, Xue ZM, Chen GL, Wang Z, Chen JM, Su ZP, Du ZW.

J Neurosci Res. 2012 Sep;90(9):1814-9. doi: 10.1002/jnr.23052. Epub 2012 Apr 9.

PMID:
22488024
12.

[Whole-body fluorescent imaging of the growth and metastasis of GFP-expressing bladder tumors].

Wu YD, Tan WL, Xie Y, Yu ZC, Zhao GZ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Apr;26(4):436-40. Chinese.

13.

[Establishment of a malignant pleural effusion mouse model with Lewis lung carcinoma cell lines expressing enhanced green fluorescent protein].

Ma X, Sun Y, Wang S, Yang Z, Song Y.

Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2012 Jun;15(6):317-23. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2012.06.01. Chinese.

14.

[Establishment and characterization of dual-color fluorescence nude mouse models of glioma].

Zhang J, Lu Z, Fei X, Dai X, Wu J, Wan Y, Wang Z, Wang A, Dong J, Lan Q, Huang Q.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2014 Feb;36(2):97-102. Chinese.

PMID:
24796456
15.

[Establishment of human hepatocellular carcinoma cell line with spontaneous pulmonary metastasis through in vivo selection].

Li Y, Tang Z, Ye S, Liu Y, Chen J, Xue Q, Huang X, Chen J, Bao W, Yang J, Gao D.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002 May 10;82(9):601-5. Chinese.

PMID:
12133480
16.
17.

[Fluorescent imaging of angiogenesis and spontaneous metastasis in transplanted hepatoma: experiment with mice].

Wang Y, Feng GS, Tian H, Zhang ZH, Xiong T.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2007 Dec 11;87(46):3307-9. Chinese.

PMID:
18396632
18.

[Growth-inhibiting and anti-metastasis effects of Weichang'an Decoction on orthotopic transplant nude mouse model of human gastric cancer].

Zhao HL, Zhao AG, You SF, Gu Y, Tang LD, Yang JK.

Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2005 Sep;3(5):378-81. Chinese.

19.

Establishment of a visible peritoneal micrometastatic model from a gastric adenocarcinoma cell line by green fluorescent protein.

Kaneko K, Yano M, Tsujinaka T, Morita S, Taniguchi M, Fujiwara Y, Doki Y, Inoue M, Shiozaki H, Monden M.

Int J Oncol. 2000 May;16(5):893-8.

PMID:
10762624
20.

Whole-body and intravital optical imaging of angiogenesis in orthotopically implanted tumors.

Yang M, Baranov E, Li XM, Wang JW, Jiang P, Li L, Moossa AR, Penman S, Hoffman RM.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Feb 27;98(5):2616-21.

Supplemental Content

Support Center