Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 136

1.

Optimizing molluscicide treatment strategies in different control stages of schistosomiasis in the People's Republic of China.

Yang GJ, Sun LP, Hong QB, Zhu HR, Yang K, Gao Q, Zhou XN.

Parasit Vectors. 2012 Nov 14;5:260. doi: 10.1186/1756-3305-5-260.

2.

[Effects of molluscicides at different environments on Oncomelania hupensis snail control in Danyang City].

Jiang T, Zhu T, Wang ZJ, Wang YJ, Wang JM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):62-4. Chinese.

PMID:
24800569
3.

Apropos: critical analysis of molluscicide application in schistosomiasis control programs in Brazil.

Li H, Wang W.

Infect Dis Poverty. 2017 Mar 7;6(1):54. doi: 10.1186/s40249-017-0246-x.

4.

Evaluating the effect of a novel molluscicide in the endemic schistosomiasis japonica area of China.

Xia J, Yuan Y, Xu X, Wei F, Li G, Liu M, Li J, Chen R, Zhou Z, Nie S.

Int J Environ Res Public Health. 2014 Oct 10;11(10):10406-18. doi: 10.3390/ijerph111010406.

5.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against Oncomelania hupensis IV molluscicidal effect in field of river beach in Dongzhi County, Anhui Province].

Shu F, Chen SY, Xie WP, Zhou P, Sun LP, Jia TW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):623-6. Chinese.

PMID:
24490398
6.

[Evaluation on molluscicidal effect of chlorosalicylicamide on Oncomelania hupensis in schistosomiaisis endemic areas of eight provinces in China].

Wei FH, Xu XJ, Yuan Y, Xia J, Li GL, Liu M, Chen RJ, Zhou ZP, Dong XQ, Feng XG, Qiu DC, Chen L, Yi P, Wei WY, Chen HG, Liu HY, Wang TP, Guo JD, Liang YS, Dai JR, Wen LY, Yan XL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Aug;27(4):335-42. Chinese.

PMID:
26767252
7.

A novel molluscicidal formulation of niclosamide.

Dai JR, Wang W, Liang YS, Li HJ, Guan XH, Zhu YC.

Parasitol Res. 2008 Jul;103(2):405-12. doi: 10.1007/s00436-008-0988-2. Epub 2008 May 3.

PMID:
18454287
8.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against the snail Oncomelania hupensis III molluscicidal effect by spraying method in hilly regions].

Zhou Y, Wang ZM, Zhang B, Xie DB, Mei ZZ, Jia TW, Hong QB, Sun LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):495-7. Chinese.

PMID:
24490361
9.

[Integration and demonstration of key techniques in the surveillance and forecast of schistosomiasis in Jiangsu Province II Molluscicidal effect of 5% niclosamide ethanolamine granules in large-scale settings].

Zhang ZQ, Ma YC, Sun LP, Gao Y, Lu B, Wang FB, Zhang J, Chen Q, Hong QB, Wang W, Yang K, Liang YS, Dai JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Aug;27(4):343-7, 352. Chinese.

PMID:
26767253
10.

De Novo transcriptome analysis of Oncomelania hupensis after molluscicide treatment by next-generation sequencing: implications for biology and future snail interventions.

Zhao QP, Xiong T, Xu XJ, Jiang MS, Dong HF.

PLoS One. 2015 Mar 16;10(3):e0118673. doi: 10.1371/journal.pone.0118673. eCollection 2015.

11.

Resistance to niclosamide in Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonicum: should we be worried?

Dai JR, Li YZ, Wang W, Xing YT, Qu GL, Liang YS.

Parasitology. 2015 Feb;142(2):332-40. doi: 10.1017/S0031182014000870. Epub 2014 Jul 8.

PMID:
25003984
12.

[Molluscicidal effects of nano-silver biological molluscicide and niclosamide].

Guang XY, Wang JJ, He ZG, Chen GX, Ding L, Dai JJ, Yang XH.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):503-5. Chinese.

PMID:
24490364
13.

Morphological and enzymatical observations in Oncomelania hupensis after molluscicide treatment: implication for future molluscicide development.

Xiong T, Zhao QP, Xu XJ, Liu R, Jiang MS, Dong HF.

Parasitol Res. 2016 Nov;115(11):4139-4152. Epub 2016 Jul 29.

PMID:
27469534
14.

[Molluscicidal effect of LDS in field in marshland areas].

Lu J, Xiao XL, Xu CM, Li YB, Tian JP, Xu QC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):613-4. Chinese.

PMID:
23373283
15.

[Molluscicidal effect of 5% niclosamide ethanolamine granules against Oncomelania hupensis in a marshland field].

Wu RF, Xiao M, Dai JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Oct;26(5):573-4. Chinese.

PMID:
25782265
16.

[Molluscicidal effect of film on ditches in mountainous schistosomiasis endemic regions].

Zhu HQ, Zhong B, Zhang GR, Tang SG, Cao CL, Zhang XD, Jia B, Zhang Y, Li JG, Fu T, Chen L, Lu D, Bao ZP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):128-32. Chinese.

PMID:
22164608
17.

[Molluscicidal effect of 5% powder of niclosamide ethanolamine salt granules (NEG) in field of mountainous areas in Yunnan Province].

Feng XG, Li BG, Li WB, Wu MS, Huang NB, Zhang Y, Xiong MT, Mu LX, Tian SH, Li P, Shen MF, Wang LF, Song J, Sun JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Apr;27(2):129-33. Chinese.

PMID:
26263772
18.

Evaluation of focal mollusciciding in the Rahad Irrigation Scheme, Sudan.

Meyer-Lassen J, Daffalla AA, Madsen H.

Acta Trop. 1994 Dec;58(3-4):229-41.

PMID:
7709862
19.

Sensitivity of Oncomelania hupensis to niclosamide: a nation-wide survey in China.

Dai J, Li Y, Wang W, Xing Y, Qu G, Liang Y.

Int J Environ Res Public Health. 2014 Mar 12;11(3):3086-95. doi: 10.3390/ijerph110303086.

20.

[Effects of three kinds of molluscicides in fields of mountainous areas of Yunnan Province].

Li BG, Li WB, Feng XG, Dong Y, Wu MS, Shao ZT, Mu LX, Tian SH, Li P, Gao LP, Xiong K, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):724-5. Chinese.

PMID:
23593856

Supplemental Content

Support Center