Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 109

1.

[A1381T and -1793G/C polymorphisms of vWF gene impact the plasma vWF levels in Yugur, Tibetan and Han nationalities of China].

Fu Y, Zhu P, Bu DF, Zhang Y, Wang MY, Gong YW, Bai DC.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Oct;20(5):1200-4. Chinese.

PMID:
23114148
2.

[Effects of ICAM-1 gene K469E, K56M polymorphisms on plasma sICAM-1 expression levels in Chinese Yugur, Tibetan and Han nationalities].

Wang MY, Bai DC, Zhu P, Fu Y, Bu DF, Zhang Y.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Oct;20(5):1205-11. Chinese.

PMID:
23114149
3.

[Impact of vWF gene A1381T polymorphism and ABO blood group on von Willebrand factor level in plasma].

Yuan ZH, Zhao J, Zhang Y, Zhu P.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Aug;18(4):967-71. Chinese.

PMID:
20723310
4.

[Analysis of vWF gene A1381T polymorphism in patients with coronary heart disease].

Yuan ZH, Hou YJ, Li Y, Zhang H, Li ZY, Li X, Yu DH.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Jun;19(3):775-80. Chinese.

PMID:
21729570
5.

Correlation of von Willebrand factor gene polymorphism and coronary heart disease.

Xu AG, Xu RM, Lu CQ, Yao MY, Zhao W, Fu X, Guo J, Xu QF, Li DD.

Mol Med Rep. 2012 Nov;6(5):1107-10. doi: 10.3892/mmr.2012.1037. Epub 2012 Aug 16.

PMID:
22923007
6.

A1166C polymorphism of the angiotensin II type 1 receptor gene and essential hypertension in Han, Tibetan and Yi populations.

Liu Y, Zhuoma C, Shan G, Cui C, Hou S, Qin W, Cai D, Gesang L, Xiao Z, Pingcuo Z, Zheng H, Wu Z, Zhou W, Qiu C.

Hypertens Res. 2002 Jul;25(4):515-21.

8.

[A1166C polymorphism of the angiotensin II type 1 receptor gene and essential hypertension in Han, Tibetan and Yi populations].

Liu Y, Shan GL, Cui CY, Hou SQ, Zhuoma C, Cen WJ, Cai D, Zheng HQ, Xiao ZS, Wu ZL, Zhou WY, Qiu CC.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2003 Jun;20(3):220-4. Chinese.

PMID:
12778448
9.

Association analysis of cytokine polymorphisms and plasma level in Northern Chinese Han patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.

Wang SY, Yang XJ, Yang SS, Wang W, Tian YY, Cao FL, Zhou J.

Chin Med J (Engl). 2012 May;125(9):1576-80.

PMID:
22800824
10.

[The vitamin D receptor gene Tru I polymorphisms and its effect on the detection of Bsm I polymorphisms in Han nationality].

Chen WJ, Ye W, Su PQ, Ding Y, Peng Y, Liang AJ, Huang DS, Li GT.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2007 Jun;24(3):338-40. Chinese.

PMID:
17557252
11.

Functional allele and genotype frequencies of CYP1A2, CYP2B6 and iNOS among mainland Chinese Tibetan, Mongolian, Uygur and Han populations.

Qi GZ, Zhang ZY, Wang X, Yin SJ, Lou YQ, Zhang GL.

J Clin Pharm Ther. 2016 Feb;41(1):84-91. doi: 10.1111/jcpt.12351. Epub 2016 Jan 14.

PMID:
26763760
12.

[Association between gene polymorphisms of methylenetetrahydrofolate reductase and plasma homocysteine in Uygur patients with venous thromboembolism].

Abudureheman K, Mahemuti A, Xia YN, Hu XM.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2012 Dec;40(12):1030-6. Chinese.

PMID:
23363719
13.
14.

Association of rs5888 SNP in the scavenger receptor class B type 1 gene and serum lipid levels.

Wu DF, Yin RX, Hu XJ, Aung LH, Cao XL, Miao L, Li Q, Yan TT, Wu JZ, Pan SL.

Lipids Health Dis. 2012 Jul 9;11:50. doi: 10.1186/1476-511X-11-50.

15.

Interleukin 6 promoter polymorphisms in normal Han Chinese population: frequencies and effects on inflammatory markers.

Pan M, Gao SP, Jiang MH, Guo J, Zheng JG, Zhu JH.

J Investig Med. 2011 Feb;59(2):272-6. doi: 10.231/JIM.0b013e318206ffad.

PMID:
21157373
16.

Low density lipoprotein receptor gene Ava II polymorphism and serum lipid levels in the Guangxi Bai Ku Yao and Han populations.

Long XJ, Yin RX, Li KL, Liu WY, Zhang L, Cao XL, Miao L, Wu DF, Htet Aung LH, Hu XJ.

Lipids Health Dis. 2011 Feb 23;10:34. doi: 10.1186/1476-511X-10-34.

17.

[Association of single nucleotide polymorphisms of MD-1 gene with asthma in adults of Han Nationality in Southern China].

Tan JY, Luo YL, Huang X, Shao JL, Lin L, Yang XX.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2011 Feb;34(2):104-8. Chinese.

PMID:
21426727
18.

Origin and evolution of two Yugur sub-clans in Northwest China: a case study in paternal genetic landscape.

Zhou R, Yang D, Zhang H, Yu W, An L, Wang X, Li H, Xu J, Xie X.

Ann Hum Biol. 2008 Mar-Apr;35(2):198-211. doi: 10.1080/03014460801922927.

PMID:
18428013
19.

The Sma I polymorphism in the von Willebrand factor gene associated with acute ischemic stroke.

Dai K, Gao W, Ruan C.

Thromb Res. 2001 Dec 15;104(6):389-95.

PMID:
11755948
20.

[Msp I and Rsa I RFLPs of vWF gene in Chinese Han people].

Li Z, Wan H, Tai H.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 1998 Mar;19(3):115-7. Chinese.

PMID:
11243139

Supplemental Content

Support Center