Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 191

1.

[A case-control study on risk factors that associated with severe hand-foot-mouth disease in Shanghai].

Pan H, Zheng YX, Mao SH, Hu JY, Zheng Y, Li J, Huang P, Cheng H, Wu HY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2012 Aug;33(8):763-7. Chinese.

PMID:
22967324
2.

Epidemiological Characteristics and Spatial-Temporal Clusters of Hand, Foot, and Mouth Disease in Zhejiang Province, China, 2008-2012.

Gui J, Liu Z, Zhang T, Hua Q, Jiang Z, Chen B, Gu H, Lv H, Dong C.

PLoS One. 2015 Sep 30;10(9):e0139109. doi: 10.1371/journal.pone.0139109.

3.

[Risk factors of death cases of hand-foot-and-mouth disease in Hunan province].

Xu QH, Gao LD, Huang W, Hu SX, Zhang F, Deng ZH, Liu FQ, Zhou SF, Zeng G, Yang H.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2011 Oct;45(10):904-8. Chinese.

PMID:
22321590
4.

The population-based health effect of hand, foot and mouth disease in children in Shanghai.

Xu Z, Shen H, Wang Z, Altmeyer R, Xia A, Mao S, Zhen Y, Li W, Zhao Y, Su H, Zhan L, Wang X, Pan H, Hu J, Zeng M.

Pediatr Infect Dis J. 2014 May;33(5):448-52. doi: 10.1097/INF.0000000000000136.

PMID:
24153009
5.

Epidemiological profiles of hand, foot, and mouth disease, including meteorological factors, in Suzhou, China.

Chen Z, Sun H, Yan Y, Wang Y, Zhu C, Zhou W, Huang L, Wang M, Mize M, Tian J, Ji W.

Arch Virol. 2015 Jan;160(1):315-21. doi: 10.1007/s00705-014-2294-x.

PMID:
25430907
6.

Prevalence of enteroviruses in children with and without hand, foot, and mouth disease in China.

Zhang X, Wang H, Ding S, Wang X, Chen X, Wo Y, Wang L, Huang D, Liu W, Cao W.

BMC Infect Dis. 2013 Dec 27;13:606. doi: 10.1186/1471-2334-13-606.

7.

Risk factors of enterovirus 71 infection and associated hand, foot, and mouth disease/herpangina in children during an epidemic in Taiwan.

Chang LY, King CC, Hsu KH, Ning HC, Tsao KC, Li CC, Huang YC, Shih SR, Chiou ST, Chen PY, Chang HJ, Lin TY.

Pediatrics. 2002 Jun;109(6):e88.

PMID:
12042582
8.

[Epidemiological surveillance of hand, foot and mouth disease in Shanghai, 2010-2014].

Ge Y, Zheng Y, Pan H, Mao S, Li Y, Xia A, Zhu Q, Hu J, Zeng M.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2015 Sep;53(9):676-83. Chinese.

PMID:
26757968
9.

Clinical characteristics of hand, foot and mouth disease in Harbin and the prediction of severe cases.

Zhou H, Guo SZ, Zhou H, Zhu YF, Zhang LJ, Zhang W.

Chin Med J (Engl). 2012 Apr;125(7):1261-5.

10.

Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease in Ningbo, China, 2008-2011.

Ni H, Yi B, Yin J, Fang T, He T, Du Y, Wang J, Zhang H, Xie L, Ding Y, Gu W, Zhang S, Han Y, Dong H, Su T, Xu G, Cao G.

J Clin Virol. 2012 Aug;54(4):342-8. doi: 10.1016/j.jcv.2012.04.021.

PMID:
22652041
11.

Characterization of an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Nanchang, China in 2010.

Liu MY, Liu W, Luo J, Liu Y, Zhu Y, Berman H, Wu J.

PLoS One. 2011;6(9):e25287. doi: 10.1371/journal.pone.0025287.

12.

Breastfeeding, previous Epstein-Barr virus infection, Enterovirus 71 infection, and rural residence are associated with the severity of hand, foot, and mouth disease.

Li Y, Dang S, Deng H, Wang W, Jia X, Gao N, Li M, Wang J.

Eur J Pediatr. 2013 May;172(5):661-6. doi: 10.1007/s00431-013-1939-1.

PMID:
23344210
13.

[Epidemiological features of hand, foot and mouth disease in China, 2008 - 2009].

Chang ZR, Zhang J, Sun JL, Zhang WD, Wang ZJ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2011 Jul;32(7):676-80. Chinese.

PMID:
21933538
14.

Clinical characteristics of an outbreak of hand, foot and mouth disease in Singapore.

Shah VA, Chong CY, Chan KP, Ng W, Ling AE.

Ann Acad Med Singapore. 2003 May;32(3):381-7.

PMID:
12854382
15.

[Epidemiological characteristics and temporal-spatial clustering analysis on hand-foot-mouth disease in Jiangsu province, 2009 - 2011].

Liu WD, Wu Y, Liang Q, Hu JL, Dai QG, Li Y, Ai J, Tang FY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2012 Aug;33(8):813-7. Chinese.

PMID:
22967335
16.

[Prevalent characteristics in children with hand-foot-mouth disease in the Kunming area in 2010].

Yang XH, Wu Q, Wen BP, Dai HJ, Zhuang Y, Yang JY.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2012 Mar;14(3):192-4. Chinese.

17.

Socioeconomic burden of hand, foot and mouth disease in children in Shanghai, China.

Wang ZL, Xia AM, Li YF, Su HL, Zhan LW, Chen YP, Xi Y, Zhao LF, Liu LJ, Xu ZY, Zeng M.

Epidemiol Infect. 2016 Jan;144(1):138-43. doi: 10.1017/S0950268815001569.

PMID:
26159305
18.

Seroepidemiology of Enterovirus 71 infection prior to the 2011 season in children in Shanghai.

Zeng M, El Khatib NF, Tu S, Ren P, Xu S, Zhu Q, Mo X, Pu D, Wang X, Altmeyer R.

J Clin Virol. 2012 Apr;53(4):285-9. doi: 10.1016/j.jcv.2011.12.025.

PMID:
22265829
19.
20.

Epidemiology and clinical characteristics of hand foot, and mouth disease in a Shenzhen sentinel hospital from 2009 to 2011.

Wang YR, Sun LL, Xiao WL, Chen LY, Wang XF, Pan DM.

BMC Infect Dis. 2013 Nov 13;13:539. doi: 10.1186/1471-2334-13-539.

Items per page

Supplemental Content

Support Center