Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 67

1.

[Inhibitory effect of NSC348884, a small molecular inhibitor of nucleophosmin, on the growth of hepatocellular carcinoma cell line hepG2].

Zhang J, Zhao HL, He JF, Li HY.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2012 Feb;34(1):58-61. Chinese.

2.

NSC348884, a nucleophosmin inhibitor disrupts oligomer formation and induces apoptosis in human cancer cells.

Qi W, Shakalya K, Stejskal A, Goldman A, Beeck S, Cooke L, Mahadevan D.

Oncogene. 2008 Jul 10;27(30):4210-20. doi: 10.1038/onc.2008.54. Epub 2008 Mar 17.

PMID:
18345031
3.

[3-bromopyruvate enhances cisplatin sensitivity of hepatocellular carcinoma cells in vitro].

Zhao S, Zhang Y, Wu C, Li H, Jiang C, Jiang Z, Liu H.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2014 Jan;34(1):25-30. Chinese.

4.

[Effect of neferine on adriamycin-resistance of thermotolerant hepatocarcinoma cell line HepG2/thermotolerance].

Ai XH, Tang XQ, Liu YP, Liu HQ, Dong L.

Ai Zheng. 2007 Apr;26(4):357-60. Chinese.

PMID:
17430651
5.

[Molecular mechanisms of DHEA and DHEAs on apoptosis and cell cycle arrest via Akt pathway in hepatoma cell lines].

Jiang YF, Zhao PW, Tan Y, Liu LH, Li MH, Matsuzaki Y, Niu JQ.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2007 Jun;15(6):441-4. Chinese.

PMID:
17594810
7.

Antitumor effects of ginsenoside Rg3 on human hepatocellular carcinoma cells.

Zhang C, Liu L, Yu Y, Chen B, Tang C, Li X.

Mol Med Rep. 2012 May;5(5):1295-8. doi: 10.3892/mmr.2012.808. Epub 2012 Feb 23.

PMID:
22366885
8.

[Effect of NS-398 on cyclooxygenase-2 expression and proliferation of HepG2 cells].

Wu Q, Chang W, Zhu CC, Fan LR, Song SZ.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2008 Apr;42(4):260-3. Chinese.

PMID:
18763637
10.

[Effects of omeprazole on the proliferation and apoptosis of hepatoma cell line HepG2].

Wei Y, Liang NL, Zhu YJ, Wu WC, Liu XJ, Yang L.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2012 Jul;43(4):513-6. Chinese.

PMID:
22997886
11.

[Effect of ursolic acid on proliferation and apoptosis of hepatic stellate cells in vitro].

Shen YM, Zhu X, Zhang KH, Xie Y, Chen J, Dai Y, Ou-Yang CH, Li BM.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2008 Apr;16(4):298-301. Chinese.

PMID:
18423155
12.

Effects of antisense oligonucleotides of PKC-alpha on proliferation and apoptosis of HepG2 in vitro.

Zhu BH, Yao ZX, Luo SJ, Jiang LM, Xiao JW, Liu SC, Liu JB, Sun JM, Pei ZY.

Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2005 Feb;4(1):75-9.

13.

Total alkaloids of Rubus aleaefolius Poir inhibit hepatocellular carcinoma growth in vivo and in vitro via activation of mitochondrial-dependent apoptosis.

Zhao J, Chen X, Lin W, Wu G, Zhuang Q, Zhong X, Hong Z, Peng J.

Int J Oncol. 2013 Mar;42(3):971-8. doi: 10.3892/ijo.2013.1779. Epub 2013 Jan 18.

PMID:
23338043
14.

Gastrin-releasing peptide promotes the growth of HepG2 cells via EGFR-independent ERK1/2 activation.

Li X, Lv Y, Yuan A, Yi S, Ma Y, Li Z.

Oncol Rep. 2010 Aug;24(2):441-8.

PMID:
20596631
15.

[Coadministration of sorafenib and cisplatin inhibits proliferation of hepatocellular carcinoma HepG2 cells in vitro].

Chen FS, Cui YZ, Luo RC, Wu J, Zhang H.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Aug;28(9):1684-7. Chinese.

16.

[Effect of Na(+)/K(+)-ATPase alpha1 siRNA and ouabain upon cell cycle in human hepatoma HepG2 cell and its mechanism].

Xu ZW, Wang FM, Xu RC, Hu WL, Chen XY.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2010 Mar 30;90(12):813-7. Chinese.

PMID:
20450619
18.

[Molecular mechanism of Aurora kinase inhibitor PHA739358 in inhibited proliferation and induced apoptosis of breast cancer cells].

Zhang Y, Zhang B, Feng WH, Li YY, Cao XC.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2012 Jan 3;92(1):45-9. Chinese.

PMID:
22490658
19.

[Apoptotic mechanism of gecko crude peptides on human liver carcinoma cell line HepG2].

Song Y, Wang JG, Cui CC, Qian X, Li RF, Duan LX, Liu L, Xi SM.

Zhong Yao Cai. 2012 Jun;35(6):863-6. Chinese.

PMID:
23236815
20.

[Effects of cetuximab combined erlotinib on proliferation of human hepatocellular carcinoma cell lines HepG2 and Bel-7402].

Wei W, Guo RP, Li JQ, Xu L, Shi M, Zhang YQ.

Ai Zheng. 2008 Apr;27(4):386-92. Chinese.

PMID:
18423125

Supplemental Content

Support Center