Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 105

1.

[Molecular epidemiological analysis of rubella virus isolates from 2001 to 2011 in Shanghai, China].

Li CS, Yang YY, Wang JG, Zhu Z, Tang W, Li Z, Sun XD, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2012 Mar;28(2):124-9. Chinese.

PMID:
22519173
2.

[Analysis on molecular epidemiology of rubella virus in Shandong province during 2000-2007].

Wang CY, Zhu Z, Xu AQ, Xiong P, Song LZ, Xu Q, Feng L, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2010 Nov;26(6):471-6. Chinese.

PMID:
21344752
3.

[Molecular epidemiological study on rubella virus strains isolated in Zhejiang province, China, 2005-2010].

Feng Y, Zhong SL, Xu CP, Shi W, Lu YY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2011 Sep;32(9):913-7. Chinese.

PMID:
22340882
4.

[Genetic characterization analysis on epidemic rubella virus strains isolated in Liaoning from 2007 to 2012].

Wang Y, Ma Y, Xu XT, Fan XS, Lin Q, Sui D, Yin Y, Wu FT, Pan BL, Liu GY, Wang JJ, Han Y, Guo JQ, Zhao Z.

Bing Du Xue Bao. 2013 Nov;29(6):589-95. Chinese.

PMID:
24520763
5.

[Genetic characterization of Chinese rubella virus isolates from 2003 to 2007].

Zhu Z, Xu WB, Mao NY, Jiang XH, Xu ST, He JL, Sun L, Ling H, Zhang ZY, Li CY, Ba ZM, Zhan J, Chen H, Wang FX, Zhou SJ, Chen X, Zheng L, Dai DF, Zhang H, Liang Y.

Bing Du Xue Bao. 2008 Jan;24(1):7-16. Chinese.

PMID:
18320816
6.

Rubella epidemics and genotypic distribution of the rubella virus in Shandong Province, China, in 1999-2010.

Wang C, Zhu Z, Xu Q, Xu A, Fang X, Song L, Li W, Xiong P, Xu W.

PLoS One. 2012;7(7):e42013. doi: 10.1371/journal.pone.0042013.

7.

Rubella virus genotypes in the People's Republic of China between 1979 and 2007: a shift in endemic viruses during the 2001 Rubella Epidemic.

Zhu Z, Abernathy E, Cui A, Zhang Y, Zhou S, Zhang Z, Wang C, Wang T, Ling H, Zhao C, Chen Y, He J, Sun L, Chen X, Tang J, Feng D, Wang Y, Ba Z, Fan L, Chen H, Pan Z, Zhan J, Chen H, Zhou S, Zheng L, Gao H, Liang Y, Dai D, Icenogle J, Xu W.

J Clin Microbiol. 2010 May;48(5):1775-81. doi: 10.1128/JCM.02055-09.

8.

Phylogenetic analysis of rubella viruses in Vietnam during 2009-2010.

Tran DN, Pham NT, Tran TT, Khamrin P, Thongprachum A, Komase K, Hayakawa S, Mizuguchi M, Ushijima H.

J Med Virol. 2012 Apr;84(4):705-10. doi: 10.1002/jmv.23199.

PMID:
22337313
9.

Phylogenetic analysis of rubella viruses isolated in 2008 outbreak in Argentina.

Valinotto LE, Viegas M, Acevedo ME, Barrero PR, Mistchenko AS.

J Clin Virol. 2009 Nov;46(3):286-9. doi: 10.1016/j.jcv.2009.07.018.

PMID:
19700367
10.

Phylogenetic analysis of rubella viruses identified in Uganda, 2003-2012.

Namuwulya P, Abernathy E, Bukenya H, Bwogi J, Tushabe P, Birungi M, Seguya R, Kabaliisa T, Alibu VP, Kayondo JK, Rivailler P, Icenogle J, Bakamutumaho B.

J Med Virol. 2014 Dec;86(12):2107-13. doi: 10.1002/jmv.23935.

11.

Rubella epidemic in Vietnam: characteristic of rubella virus genes from pregnant women and their fetuses/newborns with congenital rubella syndrome.

Pham VH, Nguyen TV, Nguyen TT, Dang LD, Hoang NH, Nguyen TV, Abe K.

J Clin Virol. 2013 Jun;57(2):152-6. doi: 10.1016/j.jcv.2013.02.008.

PMID:
23481444
12.

Characterization of rubella virus genotypes among pregnant women in northern Vietnam, 2011-2013.

Van Le S, Le DH, Hoang HT, Hoang H, Nguyen NT, Chu HH.

J Med Virol. 2015 Feb;87(2):338-43. doi: 10.1002/jmv.24049.

PMID:
25111367
13.

[Analysis of epidemiological and genetic characteristics of rubella viruses in China from 2007 to 2008].

Zhu Z, Guo XB, Cui AL.

Zhongguo Yi Miao He Mian Yi. 2009 Jun;15(3):201-4. Chinese.

PMID:
20084880
14.

Rubella epidemic caused by genotype 1E rubella viruses in Beijing, China, in 2007-2011.

Chen M, Zhu Z, Liu D, Huang G, Huang F, Wu J, Zhang T, Xu W, Pang X.

Virol J. 2013 Apr 18;10:122. doi: 10.1186/1743-422X-10-122.

15.

Clinical epidemiological and molecular aspects of rubella outbreak with high number of neurological cases, Tunisia 2011-2012.

Messedi E, Fki-Berrajah L, Gargouri S, Chouikha A, Chaari A, Bouaziz M, Jallouli H, Yahia AB, Hammami A, Triki H, Karray-Hakim H.

J Clin Virol. 2014 Oct;61(2):248-54. doi: 10.1016/j.jcv.2014.07.003.

PMID:
25088766
16.

[Molecular epidemiological study on rubella virus].

Xue YL, Wang ZY, Wang XF.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2004 Dec;18(4):337-40. Chinese.

PMID:
15650783
17.

Molecular surveillance of rubella viruses in Taiwan from 2005 to 2011.

Cheng WY, Wang HC, Liu MT, Wu HS.

J Med Virol. 2013 Apr;85(4):745-53. doi: 10.1002/jmv.23451.

PMID:
23417619
18.

Emergence and continuous evolution of genotype 1E rubella viruses in China.

Zhu Z, Cui A, Wang H, Zhang Y, Liu C, Wang C, Zhou S, Chen X, Zhang Z, Feng D, Wang Y, Chen H, Pan Z, Zeng X, Zhou J, Wang S, Chang X, Lei Y, Tian H, Liu Y, Zhou S, Zhan J, Chen H, Gu S, Tian X, Liu J, Chen Y, Fu H, Yang X, Zheng H, Liu L, Zheng L, Gao H, He J, Sun L, Xu W.

J Clin Microbiol. 2012 Feb;50(2):353-63. doi: 10.1128/JCM.01264-11.

19.

Phylogenetic analysis of rubella virus strains during an outbreak in São Paulo, 2007-2008.

Figueiredo CA, Oliveira MI, Curti SP, Afonso AM, Frugi Yu AL, Gualberto F, Durigon EL.

J Med Virol. 2012 Oct;84(10):1666-71. doi: 10.1002/jmv.23382.

PMID:
22930516
20.

Phylogenetic analysis of rubella virus isolated during a period of epidemic transmission in Italy, 1991-1997.

Zheng DP, Zhu H, Revello MG, Gerna G, Frey TK.

J Infect Dis. 2003 May 15;187(10):1587-97.

Items per page

Supplemental Content

Support Center