Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 318

1.

Association of eNOS gene polymorphisms with essential hypertension in the Han population in southwestern China.

Li J, Cun Y, Tang WR, Wang Y, Li SN, Ouyang HR, Wu YR, Yu HJ, Xiao CJ.

Genet Mol Res. 2011 Sep 27;10(3):2202-12. doi: 10.4238/vol10-3gmr1160.

2.

Association study of the endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms with essential hypertension in northern Han Chinese.

Zhao Q, Su SY, Chen SF, Li B, Gu DF.

Chin Med J (Engl). 2006 Jul 5;119(13):1065-71.

PMID:
16834924
3.

T-786C polymorphism in the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with increased risk of coronary artery disease in a Chinese population.

Han Y, Xu W, Zhang W, Liu N, Ji Y.

Pharmacology. 2010;85(4):211-6. doi: 10.1159/000275135. Epub 2010 Mar 6.

PMID:
20215811
5.

[Association between endothelial nitric oxide synthase gene (G894T) polymorphism and essential hypertension in Uygur populations].

Zhang LP, Wang SZ, Zhao XX, Lian B, Wang XF, Lin RY, Lu DR, Jin L.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2006 May;34(5):403-6. Chinese.

PMID:
16776950
6.

[Association of the tagging single nucleotide polymorphisms in transforming growth factor beta-1 gene with hypertension in the Han nationality population in Xinjiang].

Yang JF, Shi XP, Zhao D, Deng FM, Zhong H, Wang G, Wang ZH, Chen XY, He F.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2010 Jun;38(6):503-9. Chinese.

PMID:
21033130
7.

ENOS-G894T polymorphism is a risk factor for essential hypertension in China.

Men C, Tang K, Lin G, Li J, Zhan Y.

Indian J Biochem Biophys. 2011 Jun;48(3):154-7.

PMID:
21793305
8.

Association of the human CYP11B2 gene and essential hypertension in southwest Han Chinese population: a haplotype-based case-control study.

Chen B, Nie S, Luo S, Zhang W, Xiao C.

Clin Exp Hypertens. 2011;33(2):106-12. doi: 10.3109/10641963.2010.531835. Epub 2011 Jan 26.

PMID:
21269059
9.

Gender-specific association between the kininogen 1 gene variants and essential hypertension in Chinese Han population.

Zhao W, Wang Y, Wang L, Lu X, Yang W, Huang J, Chen S, Gu D.

J Hypertens. 2009 Mar;27(3):484-90.

PMID:
19330902
10.

The role of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) T-786C, G894T, and 4a/b gene polymorphisms in the risk of idiopathic male infertility.

Safarinejad MR, Shafiei N, Safarinejad S.

Mol Reprod Dev. 2010 Aug;77(8):720-7. doi: 10.1002/mrd.21210.

PMID:
20586099
11.

Effects of the T-786C, G894T, and Intron 4 VNTR (4a/b) polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene on the risk of prostate cancer.

Safarinejad MR, Safarinejad S, Shafiei N, Safarinejad S.

Urol Oncol. 2013 Oct;31(7):1132-40. doi: 10.1016/j.urolonc.2012.01.002. Epub 2012 Feb 7.

PMID:
22317880
12.

Association analyses between genetic polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase gene and hypertension in Japanese: The Suita Study.

Tsujita Y, Baba S, Yamauchi R, Mannami T, Kinoshita M, Yamamoto R, Katsuya T, Higaki J, Ogihara T, Ogata J, Iwai N.

J Hypertens. 2001 Nov;19(11):1941-8.

PMID:
11677358
13.

[Effects of G894T mutation in the endothelial nitric oxide synthase gene on blood pressure].

Jia CQ, Zhao ZT, Wang LH, Hao FR, Feng YQ, Wang SM, Xu XF, Jia CX.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2003 Jan;24(1):36-9. Chinese.

PMID:
12678961
15.

Polymorphisms of rs1799983 (G>T) and rs1800780 (A>G) of the eNOS gene associated with susceptibility to essential hypertension in the Chinese Hui ethnic population.

Yang B, Xu JR, Liu XM, Yang Y, Na XF, Li M, Wang YJ.

Genet Mol Res. 2013 Mar 26;12(3):3821-9. doi: 10.4238/2013.March.26.2.

16.

Association of the genetic polymorphisms of the ACE gene and the eNOS gene with lupus nephropathy in northern Chinese population.

Li X, An J, Guo R, Jin Z, Li Y, Zhao Y, Lu F, Lian H, Liu P, Zhao Y, Jin X.

BMC Med Genet. 2010 Jun 14;11:94. doi: 10.1186/1471-2350-11-94.

17.

Association between a G894T polymorphism of eNOS gene and essential hypertension in Hani and Yi minority groups of China.

Tang W, Yang Y, Wang B, Xiao C.

Arch Med Res. 2008 Feb;39(2):222-5. doi: 10.1016/j.arcmed.2007.08.002. Epub 2007 Nov 19.

PMID:
18164968
18.

Gender specific association of endothelial nitric oxide synthase gene (Glu298Asp) polymorphism with essential hypertension in a south Indian population.

Periaswamy R, Gurusamy U, Shewade DG, Cherian A, Swaminathan RP, Dutta TK, Jayaraman B, Chandrasekaran A.

Clin Chim Acta. 2008 Sep;395(1-2):134-6. doi: 10.1016/j.cca.2008.06.002. Epub 2008 Jun 8.

PMID:
18582449
19.
20.

[A1166C polymorphism of the angiotensin II type 1 receptor gene and essential hypertension in Han, Tibetan and Yi populations].

Liu Y, Shan GL, Cui CY, Hou SQ, Zhuoma C, Cen WJ, Cai D, Zheng HQ, Xiao ZS, Wu ZL, Zhou WY, Qiu CC.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2003 Jun;20(3):220-4. Chinese.

PMID:
12778448

Supplemental Content

Support Center