Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 495

1.

Effects of Danggui Buxue Decoction () on lipid peroxidation and MMP-2/9 activities of fibrotic liver in rats.

Chen Y, Chen Q, Lu J, Li FH, Tao YY, Liu CH.

Chin J Integr Med. 2009 Dec;15(6):435-41. doi: 10.1007/s11655-009-0435-y. Epub 2010 Jan 18.

PMID:
20082249
2.

[Effects of Danggui Buxue Decoction on liver fibrosis and hepatic lipid peroxidation in rats].

Chen Y, Tao YY, Li FH.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2008 Jan;28(1):39-42. Chinese.

PMID:
18418968
3.

Action mechanism of Yi Guan Jian Decoction on CCl4 induced cirrhosis in rats.

Mu Y, Liu P, Du G, Du J, Wang G, Long A, Wang L, Li F.

J Ethnopharmacol. 2009 Jan 12;121(1):35-42. doi: 10.1016/j.jep.2008.09.032. Epub 2008 Oct 18.

PMID:
18996463
4.

[Chinese herbal medicine Xiayuxue Decoction inhibits liver angiogenesis in rats with carbon tetrachloride-induced liver fibrosis].

Du JX, Liu P, Sun MY, Tao Q, Zhang LJ, Chen GF, Hu YY, Liu CH, Xu LM.

Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2011 Aug;9(8):878-87. Chinese.

5.

[Protective effects of bicyclol on liver fibrosis induced by carbon tetrachloride].

Li Y, Li Y, Liu GT.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2004 Dec 17;84(24):2096-101. Chinese.

PMID:
15730626
6.

[Effects of corydyceps polysaccharide on liver fibrosis induced by DMN in rats].

Li FH, Liu P, Xiong WG, Xu GF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Dec;31(23):1968-71. Chinese.

PMID:
17348192
7.

[Effects of nuclear factor kappaB and transforming growth factor beta1 in the anti-liver fibrosis process using Ginkgo biloba extract].

Liu SQ, Yu JP, He L, Yu HG, Luo HS.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Dec;13(12):903-7. Chinese.

PMID:
16381635
8.

[Effect of fuzheng huayu recipe and huangqi tang on DMN-induced experimental liver cirrhosis in rats].

Wang L, Yan X, Zeng Z, Lv J, Liu P, Liu C.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Jul;35(13):1740-4. Chinese.

PMID:
20862970
9.

[Effects of Fuzheng Huayu recipe on MMP-2 activity and type IV collagen expression at fibrotic lung].

Tan SZ, Liu CH, Zhang W, Lu X, Ye WC, Cai ZZ, Liu P.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 May;32(9):835-9. Chinese.

PMID:
17639988
10.

[Changes of lipid peroxidation in liver fibrogenesis induced by dimethylnitrosamine and drugs' intervention].

Liu C, Chen W, Liu P, Wang Z, Hu Y, Liu C.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2001 Jul;9 Suppl:18-20. Chinese.

PMID:
11509129
11.

[Effect of alcohol extract of Plumula Nelumbini on carbon tetrachloride induced rat liver fibrosis: an experimental study].

Gao TJ, Dong L, Shi HT, Li XM.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2014 Dec;34(12):1476-80. Chinese.

PMID:
25632749
12.

[Effects of salvianolic acid B on lipid peroxidation and metalloproteinase-2 activity in fibrotic liver in rat].

Wang L, Tao Y, Li S, Chen G, Liu C.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Jan;35(1):71-5. Chinese.

PMID:
20349720
13.

[Effects of gene-transfected bone marrow-derived liver stem cell transplantation on accumulation of extracellular matrix in rats with liver fibrosis].

Sun C, Li DG, Chen YW, Chen YW, Wang BC.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Oct 21;88(38):2685-9. Chinese.

PMID:
19080687
14.

Effects of salviainolic acid A (SA-A) on liver injury: SA-A action on hepatic peroxidation.

Liu P, Hu Y, Liu C, Liu C, Zhu D.

Liver. 2001 Dec;21(6):384-90.

PMID:
11903882
15.

[Dynamic change of lipid peroxidation-related protein expression and the intervention effects of Yiguanjian decoction in a rat model of CCl4-induced liver fibrosis].

Tao Q, Wang XN, Mu YP, Feng Q, Peng JH, Liu P, Fu WW, Zhang WM, Hu YY.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2012 Feb;20(2):116-21. doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2012.02.010. Chinese.

PMID:
22464783
16.

[Effects of Chinese herbal medicine Yiguanjian Decoction on collagen metabolism of hepatic tissues in rats with CCl4-induced liver fibrosis].

Wang XN, Tao Q, Feng Q, Peng JH, Liu P, Hu YY.

Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2011 Jun;9(6):651-7. Chinese.

17.

[Effects of total glucosides of paeony on enhancing insulin sensitivity and antagonizing nonalcoholic fatty liver in rats].

Zheng LY, Pan JQ, Lv JH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Oct;33(20):2385-90. Chinese.

PMID:
19157135
18.

Fraxinus rhynchophylla ethanol extract attenuates carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in rats via down-regulating the expressions of uPA, MMP-2, MMP-9 and TIMP-1.

Peng WH, Tien YC, Huang CY, Huang TH, Liao JC, Kuo CL, Lin YC.

J Ethnopharmacol. 2010 Feb 17;127(3):606-13. doi: 10.1016/j.jep.2009.12.016. Epub 2009 Dec 24.

PMID:
20035854
19.

Potential therapeutic effects of a traditional Chinese formulation, BJ-JN, on liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in rats.

Zou YH, Yang Y, Li J, Wu Q, Li WP, Lu JT, Roberts MS.

J Ethnopharmacol. 2008 Dec 8;120(3):452-7. doi: 10.1016/j.jep.2008.09.023. Epub 2008 Oct 1.

PMID:
18951966
20.

Polyprenols from Taxus chinensis var. mairei prevent the development of CClâ‚„-induced liver fibrosis in rats.

Yu J, Wang Y, Qian H, Zhao Y, Liu B, Fu C.

J Ethnopharmacol. 2012 Jun 26;142(1):151-60. doi: 10.1016/j.jep.2012.04.030. Epub 2012 Apr 21.

PMID:
22543175

Supplemental Content

Support Center