Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 174

1.

[Preparation, characterization and application of polyclonal antibody against human carboxylesterases-II].

Wu CL, Bao HX, Tang XB, Zhu DL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Feb;25(2):158-60, 163. Chinese.

PMID:
19174014
2.

[Preparation and characterization of monoclonal antibody against human carboxylesterases-II].

Wu ZH, Tang XB, Wang ZG, Ji HY, Yu L, Liu HW, Zhu DL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2007 Feb;23(2):148-51. Chinese.

PMID:
17286910
3.

[Fusion expression of human beta defensin 4 in Escherichia coli and preparation of its polyclonal antibody].

Cao YH, Zhang GY, Zhang GC.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Feb;24(2):150-2. Chinese.

PMID:
18237532
4.

[Prokaryotic expression of human GITRaa27-165 and preparation of its polyclonal antibody].

Tong J, Wang SJ, Chen J, Mao CM, Yang YL, Yang M, Hu ZJ, Zhi DY, Xu HX.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Mar;24(3):243-6. Chinese.

PMID:
18328184
5.

[Prokaryotic expression, purification and preparation of polyclonal antibody for human UNC5CL].

Lü D, Qian XP, Tian XJ, Zhang Y, Zhang J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2010 Mar;26(3):242-5. Chinese.

PMID:
20230688
6.

[Prokaryotic expression and purification of RPS13 and preparation of polyclonal antibody against RPS13].

Guo XY, Shi YQ, Zhai HH, Sun L, Liu LL, Han S, Lei T, Fan DM.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2007 Apr;23(4):363-6. Chinese.

PMID:
17428396
7.

[Prokaryotic expression of F10 and preparation of its polyclonal antibody].

Fu X, Zou DT, Zhou WQ, Xing FQ, Li B.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2007 Sep;23(9):856-8. Chinese.

PMID:
17825236
8.

[Preparation and characterization of the polyclonal antibody against pig integrin beta6 subunit LBD as FMDV receptor].

Gao SD, Chang HY, DU JZ, Wang JF, Zhou JH, Zhao JY, Xie QG.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Oct;24(10):975-8. Chinese.

PMID:
18845083
9.

[Preparation and identification of the rabbit antibody against human sialin].

Sun QF, Gao Y, Liu XB, Sun QH, Wang SL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2006 Jul;22(4):521-3, 538. Chinese.

PMID:
16806022
10.

[Preparation and identification of anti-human polyclonal antibody against xylosyltransferase-I].

Shi H, Wang J, Dong FS, Yu LJ, Wang X, Gu HT.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2007 Nov;23(11):1028-30. Chinese.

PMID:
17988584
11.

[Preparation and characterization of the rabbit polyclonal antibody against the alpha3 domain of human CD1d].

Chen ZQ, Huang Z, Liang XD, He TW, Lu TT.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Mar;24(3):250-2. Chinese.

PMID:
18328185
12.

[Clone, prokaryotic expression and preparation of polyclonal antibody of hCD59].

Tang J, Sun P, Zhang XL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Oct;25(10):924-6. Chinese.

PMID:
19811744
13.

[Molecular cloning, protein expression and preparation of polyclonal antibody of ficolin-A].

Zhou J, Sun P, Zhang XL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Sep;24(9):881-3. Chinese.

PMID:
18782522
14.

[Fusion expression of gastric cancer-related gene MPS-1 and preparation of rabbit antibody against GST-MPS-1].

Wang YW, Zhu ZG, Gu QL, Li JF, Qu Y, Liu BY, Lin YZ.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2006 Jan;22(1):60-3. Chinese.

PMID:
16388747
15.

[Gene cloning of ligand binding domain of porcine beta3 as FMDV receptor and preparation of its polyclonal antibody].

Du JZ, Gao SD, Chang HY, Cong GZ, Lin T, Shao JJ, Liu XT, Cai XP.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Apr;24(4):358-61. Chinese.

PMID:
18394343
16.

[Prokaryotic expression and polyclonal antibody preparation of truncated duck hepatitis B virus core protein].

Wang C, Tian YJ, Zhang EJ, Wu HK, Liu J, Wang BJ, Zhao XP, Yang DL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 May;24(5):467-70. Chinese.

PMID:
18466704
17.

[Preparation and characterization of anti-Amelotin polyclonal antibody].

Sun Y, Zhang JJ, Han TT, Li DL, Cao XM, Li WX, Gao YG.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Apr;25(4):328-31. Chinese.

PMID:
19351503
18.

[Prokaryotic expression, purification and preparation of polyclonal antibody for human SUMO-2 gene].

Yang Z, Song Z, An N, Wang J, Guo AG, Lei M, Guo ZK.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Jul;24(7):710-3. Chinese.

PMID:
18616917
19.

[Preparation and characterization of antibodies against clusterin].

Zhang YC, Liu Y, Yang JJ, Liu XL, Chi J, Gao JE, Tang XB, Zhu DL, Sun QH.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Jan;24(1):45-8. Chinese.

PMID:
18177618
20.

[Cloning, prokaryotic expression and polyclonal antibody preparation of HCCR: a new biomarker for hepatocellular carcinoma].

Xia JB, Zhang ZH, Tian YJ, Meng ZJ, Yu ZQ, Zhao XP, Yang DL.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2006 Feb;14(2):101-4. Chinese.

PMID:
16494777

Supplemental Content

Support Center