Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 50 of 59

1.

Emergence of NDM-1-producing Klebsiella pneumoniae in Greece: evidence of a widespread clonal outbreak.

Politi L, Gartzonika K, Spanakis N, Zarkotou O, Poulou A, Skoura L, Vrioni G, Tsakris A.

J Antimicrob Chemother. 2019 May 7. pii: dkz176. doi: 10.1093/jac/dkz176. [Epub ahead of print]

PMID:
31065697
2.

Immune response to influenza vaccination in children with cancer.

Doganis D, Kafasi A, Dana H, Spanakis N, Baka M, Pourtsidis A, Sdogou T, Vintila A, Rafailidou V, Chantzi P, Servitzoglou M, Bouhoutsou D, Varvoutsi M, Kosmidis H, Tsolia M.

Hum Vaccin Immunother. 2018;14(9):2310-2317. doi: 10.1080/21645515.2018.1470734. Epub 2018 Jun 8.

3.

NDM-1 Hazard in the Balkan States: Evidence of the First Outbreak of NDM-1-Producing Klebsiella pneumoniae in Bulgaria.

Savov E, Politi L, Spanakis N, Trifonova A, Kioseva E, Tsakris A.

Microb Drug Resist. 2018 Apr;24(3):253-259. doi: 10.1089/mdr.2017.0230. Epub 2017 Sep 6.

PMID:
28876169
4.

Fatal human anaplasmosis associated with macrophage activation syndrome in Greece and the Public Health response.

Tsiodras S, Spanakis N, Spanakos G, Pervanidou D, Georgakopoulou T, Campos E, Petra T, Kanellopoulos P, Georgiadis G, Antalis E, Kontos V, Giannopoulos LA, Tselentis Y, Papa A, Tsakris A, Saroglou G.

J Infect Public Health. 2017 Nov - Dec;10(6):819-823. doi: 10.1016/j.jiph.2017.01.002. Epub 2017 Feb 8.

5.

Prognostic significance of signal transducer and activator of transcription 5 and 5b expression in Epstein-Barr virus-positive patients with chronic lymphocytic leukemia.

Diamantopoulos PT, Sofotasiou M, Georgoussi Z, Giannakopoulou N, Papadopoulou V, Galanopoulos A, Kontandreopoulou E, Zervakis P, Pallaki P, Kalala F, Kyrtsonis MC, Dimitrakopoulou A, Vassilakopoulos T, Angelopoulou M, Spanakis N, Viniou NA.

Cancer Med. 2016 Sep;5(9):2240-8. doi: 10.1002/cam4.804. Epub 2016 Jul 1.

6.

Current perspectives on tigecycline resistance in Enterobacteriaceae: susceptibility testing issues and mechanisms of resistance.

Pournaras S, Koumaki V, Spanakis N, Gennimata V, Tsakris A.

Int J Antimicrob Agents. 2016 Jul;48(1):11-18. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2016.04.017. Epub 2016 May 17. Review.

PMID:
27256586
7.

Absence of human rhinovirus and respiratory syncytial virus from bronchoalveolar lavage and bronchial biopsies of selected patients with stable chronic obstructive pulmonary disease.

Giannakaki S, Politi L, Antonogiannaki EM, Spanakis N, Arsenis G, Filaditaki V, Zakynthinos S, Karagiannidis N, Tsakris A.

Respir Res. 2016 Jan 27;17:11. doi: 10.1186/s12931-016-0323-x.

8.

Bronchiectasis exacerbations: The role of atypical bacteria, respiratory syncytial virus and pulmonary function tests.

Metaxas EI, Balis E, Papaparaskevas J, Spanakis N, Tatsis G, Tsakris A.

Can Respir J. 2015 May-Jun;22(3):163-6. Epub 2015 Apr 15.

9.

A review of neuraminidase inhibitor susceptibility in influenza strains.

Spanakis N, Pitiriga V, Gennimata V, Tsakris A.

Expert Rev Anti Infect Ther. 2014 Nov;12(11):1325-36. doi: 10.1586/14787210.2014.966083. Review.

PMID:
25301229
10.

Virological and serological analysis of a recent Middle East respiratory syndrome coronavirus infection case on a triple combination antiviral regimen.

Spanakis N, Tsiodras S, Haagmans BL, Raj VS, Pontikis K, Koutsoukou A, Koulouris NG, Osterhaus AD, Koopmans MP, Tsakris A.

Int J Antimicrob Agents. 2014 Dec;44(6):528-32. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2014.07.026. Epub 2014 Sep 18.

PMID:
25288266
11.

Synthetic peptides for efficient discrimination of anti-enterovirus antibodies at the serotype level.

Routsias JG, Mavrouli MD, Antonaki G, Spanakis N, Tsakris A.

Peptides. 2014 Aug;58:52-9. doi: 10.1016/j.peptides.2014.04.017. Epub 2014 Jun 11.

PMID:
24929043
12.

A case of imported Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection and public health response, Greece, April 2014.

Tsiodras S, Baka A, Mentis A, Iliopoulos D, Dedoukou X, Papamavrou G, Karadima S, Emmanouil M, Kossyvakis A, Spanakis N, Pavli A, Maltezou H, Karageorgou A, Spala G, Pitiriga V, Kosmas E, Tsiagklis S, Gkatzias S, Koulouris N, Koutsoukou A, Bakakos P, Markozanhs E, Dionellis G, Pontikis K, Rovina N, Kyriakopoulou M, Efstathiou P, Papadimitriou T, Kremastinou J, Tsakris A, Saroglou G.

Euro Surveill. 2014 Apr 24;19(16):20782. Erratum in: Euro Surveill. 2014;19(17):pii/20786.

13.

West Nile virus state of the art report of MALWEST Project.

Marka A, Diamantidis A, Papa A, Valiakos G, Chaintoutis SC, Doukas D, Tserkezou P, Giannakopoulos A, Papaspyropoulos K, Patsoula E, Badieritakis E, Baka A, Tseroni M, Pervanidou D, Papadopoulos NT, Koliopoulos G, Tontis D, Dovas CI, Billinis C, Tsakris A, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C; Malwest Project, Vakalis N, Vassalou E, Zarzani S, Zounos A, Komata K, Balatsos G, Beleri S, Mpimpa A, Papavasilopoulos V, Rodis I, Spanakos G, Tegos N, Spyrou V, Dalabiras Z, Birtsas P, Athanasiou L, Papanastassopoulou M, Ioannou C, Athanasiou C, Gerofotis C, Papadopoulou E, Testa T, Tsakalidou O, Rachiotis G, Bitsolas N, Mamouris Z, Moutou K, Sarafidou T, Stamatis K, Sarri K, Tsiodras S, Georgakopoulou T, Detsis M, Mavrouli M, Stavropoulou A, Politi L, Mageira G, Christopoulou V, Diamantopoulou G, Spanakis N, Vrioni G, Piperaki ET, Mitsopoulou K, Kioulos I, Michaelakis A, Stathis I, Tselentis I, Psaroulaki A, Keramarou M, Chochlakis D, Photis Y, Konstantinou M, Manetos P, Tsobanoglou S, Mourelatos S, Antalis V, Pergantas P, Eleftheriou G.

Int J Environ Res Public Health. 2013 Dec 2;10(12):6534-610. doi: 10.3390/ijerph10126534. Review.

14.

Survivin messenger RNA levels in Epstein-Barr virus-positive patients with leukemic low-grade B-cell lymphomas expressing the latent membrane protein 1: evidence of apoptotic function?

Diamantopoulos PT, Polonyfi K, Sofotasiou M, Mantzourani M, Galanopoulos A, Spanakis N, Papadopoulou V, Kalala F, Iliakis T, Zareifi DS, Kodandreopoulou E, Vassilakopoulos T, Angelopoulou M, Siakantaris M, Terpos E, Variami E, Kollia P, Vaiopoulos G, Pangalis G, Viniou NA.

Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014 Feb;14(1):56-60. doi: 10.1016/j.clml.2013.09.002. Epub 2013 Oct 1.

PMID:
24262330
15.

Evidence for regulation of oxidative stress by latent membrane protein 1 oncoprotein in patients with low-grade leukemic B cell lymphoma with latent Epstein-Barr virus infection.

Papadopoulou V, Diamantopoulos PT, Kontandreopoulou E, Polonyfi K, Variami E, Kouzis P, Galanopoulos A, Spanakis N, Zervakis K, Iliakis T, Perrea D, Kollia P, Vassilakopoulos TP, Pangalis GA, Kyrtsonis C, Vaiopoulos G, Viniou NA.

Leuk Lymphoma. 2014 Aug;55(8):1904-9. doi: 10.3109/10428194.2013.867487. Epub 2014 Feb 24.

PMID:
24261679
16.

Inflammatory bowel disease exacerbation associated with Epstein-Barr virus infection.

Dimitroulia E, Pitiriga VC, Piperaki ET, Spanakis NE, Tsakris A.

Dis Colon Rectum. 2013 Mar;56(3):322-7. doi: 10.1097/DCR.0b013e31827cd02c.

PMID:
23392146
17.

Correlation of Fc-γ RIIA polymorphisms with latent Epstein-Barr virus infection and latent membrane protein 1 expression in patients with low grade B-cell lymphomas.

Diamantopoulos PT, Kalotychou V, Polonyfi K, Sofotasiou M, Anastasopoulou A, Galanopoulos A, Spanakis N, Vassilakopoulos T, Angelopoulou M, Siakantaris M, Variami E, Poziopoulos C, Terpos E, Kollia P, Viniou NA.

Leuk Lymphoma. 2013 Sep;54(9):2030-4. doi: 10.3109/10428194.2012.762512. Epub 2013 Jan 23.

PMID:
23270585
18.

Oseltamivir-resistant influenza A(H1N1) 2009 virus in Greece during the post-pandemic 2010-2011 season.

Kourti A, Spanakos G, Politi L, Stavropoulou A, Spanakis N, Tsakris A.

Int J Antimicrob Agents. 2012 Jul;40(1):72-4. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2012.03.021. Epub 2012 May 14.

PMID:
22591839
19.

Containment of an outbreak of KPC-3-producing Klebsiella pneumoniae in Italy.

Agodi A, Voulgari E, Barchitta M, Politi L, Koumaki V, Spanakis N, Giaquinta L, Valenti G, Romeo MA, Tsakris A.

J Clin Microbiol. 2011 Nov;49(11):3986-9. doi: 10.1128/JCM.01242-11. Epub 2011 Sep 7.

20.

Seroepidemiological study of pandemic influenza H1N1 following the 2009-2010 wave in Greece.

Maltezou HC, Katerelos P, Mavrouli M, Lourida A, Routsias JG, Spanakis N, Maragos A, Tedoma A, Bassiakos Y, Koratzanis G, Mantagos S, Metallidis S, Katragkou A, Nikolaidis P, Roilides E, Theodoridou M, Tsakris A.

Vaccine. 2011 Sep 2;29(38):6664-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.06.098. Epub 2011 Jul 14.

PMID:
21762749
21.

Estimation of seroprevalence of the pandemic H1N1 2009 influenza virus using a novel virus-free ELISA assay for the detection of specific antibodies.

Mavrouli MD, Routsias JG, Maltezou HC, Spanakis N, Tsakris A.

Viral Immunol. 2011 Jun;24(3):221-6. doi: 10.1089/vim.2010.0137.

PMID:
21668363
22.

Recurrent healthcare-associated community-onset infections due to Klebsiella pneumoniae producing VIM-1 metallo-beta-lactamase.

Poulou A, Spanakis N, Pournaras S, Pitiriga V, Ranellou K, Markou F, Tsakris A.

J Antimicrob Chemother. 2010 Dec;65(12):2538-42. doi: 10.1093/jac/dkq363. Epub 2010 Sep 28.

PMID:
20876622
23.

Adenovirus genome in the placenta: association with histological chorioamnionitis and preterm birth.

Tsekoura EA, Konstantinidou A, Papadopoulou S, Athanasiou S, Spanakis N, Kafetzis D, Antsaklis A, Tsakris A.

J Med Virol. 2010 Aug;82(8):1379-83. doi: 10.1002/jmv.21820.

PMID:
20572081
24.

Large dissemination of VIM-2-metallo-{beta}-lactamase-producing pseudomonas aeruginosa strains causing health care-associated community-onset infections.

Tsakris A, Poulou A, Kristo I, Pittaras T, Spanakis N, Pournaras S, Markou F.

J Clin Microbiol. 2009 Nov;47(11):3524-9. doi: 10.1128/JCM.01099-09. Epub 2009 Sep 23.

25.

Simultaneous cytological diagnosis of herpes simplex virus infection and primary lung cancer: report of two cases.

Maounis N, Blana A, Ellina E, Chorti M, Lekkakou A, Mermigkis D, Spanakis N, Emmanouilidou A.

Diagn Cytopathol. 2008 Nov;36(11):818-22. doi: 10.1002/dc.20921.

PMID:
18831020
26.

Detection of cytomegalovirus, parvovirus B19 and herpes simplex viruses in cases of intrauterine fetal death: association with pathological findings.

Syridou G, Spanakis N, Konstantinidou A, Piperaki ET, Kafetzis D, Patsouris E, Antsaklis A, Tsakris A.

J Med Virol. 2008 Oct;80(10):1776-82. doi: 10.1002/jmv.21293.

PMID:
18712818
27.

Clusters of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii clones producing different carbapenemases in an intensive care unit.

Tsakris A, Ikonomidis A, Poulou A, Spanakis N, Vrizas D, Diomidous M, Pournaras S, Markou F.

Clin Microbiol Infect. 2008 Jun;14(6):588-94. doi: 10.1111/j.1469-0691.2008.01996.x. Epub 2008 Apr 5.

28.

Emergence of carbapenem-resistant Enterobacter cloacae carrying VIM-4 metallo-beta-lactamase and SHV-2a extended-spectrum beta-lactamase in a conjugative plasmid.

Ikonomidis A, Spanakis N, Poulou A, Pournaras S, Markou F, Tsakris A.

Microb Drug Resist. 2007 Winter;13(4):221-6. doi: 10.1089/mdr.2007.768.

PMID:
18184047
29.

Efflux system overexpression and decreased OprD contribute to the carbapenem heterogeneity in Pseudomonas aeruginosa.

Ikonomidis A, Tsakris A, Kantzanou M, Spanakis N, Maniatis AN, Pournaras S.

FEMS Microbiol Lett. 2008 Feb;279(1):36-9. Epub 2007 Dec 7.

30.

Transmission in the community of clonal Proteus mirabilis carrying VIM-1 metallo-beta-lactamase.

Tsakris A, Ikonomidis A, Poulou A, Spanakis N, Pournaras S, Markou F.

J Antimicrob Chemother. 2007 Jul;60(1):136-9. Epub 2007 May 8.

PMID:
17491004
31.

Transplacental infection of Coxsackievirus B3 pathological findings in the fetus.

Konstantinidou A, Anninos H, Spanakis N, Kotsiakis X, Syridou G, Tsakris A, Patsouris E.

J Med Virol. 2007 Jun;79(6):754-7.

PMID:
17457913
32.

Serologic prevalence of coxsackievirus group B in Greece.

Mavrouli MD, Spanakis N, Levidiotou S, Politi C, Alexiou S, Tseliou P, Hatzitaki M, Foundouli K, Tsakris A, Legakis NJ, Routsias JG.

Viral Immunol. 2007 Spring;20(1):11-8.

PMID:
17425417
33.

Identification of a novel bla(OXA-51) variant, bla(OXA-92), from a clinical isolate of Acinetobacter baumannii.

Tsakris A, Ikonomidis A, Spanakis N, Pournaras S, Bethimouti K.

Clin Microbiol Infect. 2007 Mar;13(3):348-9. No abstract available.

34.
35.

Characterization of In3Mor, a new integron carrying VIM-1 metallo-beta-lactamase and sat1 gene, from Morganella morganii.

Tsakris A, Ikonomidis A, Spanakis N, Poulou A, Pournaras S.

J Antimicrob Chemother. 2007 Apr;59(4):739-41. Epub 2007 Mar 6.

PMID:
17341470
36.

Enterovirus-associated hemophagocytic syndrome in children with malignancy: report of three cases and review of the literature.

Katsibardi K, Moschovi MA, Theodoridou M, Spanakis N, Kalabalikis P, Tsakris A, Tzortzatou-Stathopoulou F.

Eur J Pediatr. 2008 Jan;167(1):97-102. Epub 2007 Feb 22. Review.

PMID:
17318619
37.

Characterization of clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa heterogeneously resistant to carbapenems.

Pournaras S, Ikonomidis A, Markogiannakis A, Spanakis N, Maniatis AN, Tsakris A.

J Med Microbiol. 2007 Jan;56(Pt 1):66-70.

PMID:
17172519
38.

Carriage of OXA-58 but not of OXA-51 beta-lactamase gene correlates with carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii.

Tsakris A, Ikonomidis A, Pournaras S, Spanakis N, Markogiannakis A.

J Antimicrob Chemother. 2006 Nov;58(5):1097-9. Epub 2006 Sep 22. No abstract available.

PMID:
16997843
39.

Enteroviral infections in children with malignant disease: a 5-year study in a single institution.

Moschovi MA, Katsibardi K, Theodoridou M, Michos AG, Tsakris A, Spanakis N, Tzortzatou-Stathopoulou F.

J Infect. 2007 Apr;54(4):387-92. Epub 2006 Sep 7.

PMID:
16959324
40.

Frequent detection of cytomegalovirus in the intestine of patients with inflammatory bowel disease.

Dimitroulia E, Spanakis N, Konstantinidou AE, Legakis NJ, Tsakris A.

Inflamm Bowel Dis. 2006 Sep;12(9):879-84.

PMID:
16954807
41.

Prevalence of infection by HTLV-I/II among pregnant women and high-risk groups in the Peloponnese peninsula, Greece.

Tseliou PM, Spanakis N, Spiliotakara A, Markogiannakis A, Legakis NJ, Tsakris A.

Int J STD AIDS. 2006 Aug;17(8):543-6.

PMID:
16925902
42.

Enterovirus-induced fulminant myocarditis and hemophagocytic syndrome.

Letsas KP, Filippatos GS, Delimpasi S, Spanakis N, Kounas SP, Efremidis M, Tsakris A, Kardaras F.

J Infect. 2007 Feb;54(2):e75-7. Epub 2006 Jun 2.

PMID:
16733067
43.

Association of hypospadias and cardiac defect in a Parvovirus B19-infected stillborn: a causality relation?

Konstantinidou AE, Syridou G, Spanakis N, Tsakris A, Agrogiannis G, Patsouris E.

J Infect. 2007 Jan;54(1):e41-5. Epub 2006 May 19.

PMID:
16712940
44.

VIM-12, a novel plasmid-mediated metallo-beta-lactamase from Klebsiella pneumoniae that resembles a VIM-1/VIM-2 hybrid.

Pournaras S, Ikonomidis A, Tzouvelekis LS, Tokatlidou D, Spanakis N, Maniatis AN, Legakis NJ, Tsakris A.

Antimicrob Agents Chemother. 2005 Dec;49(12):5153-6.

45.

Spread of efflux pump-overexpressing, non-metallo-beta-lactamase-producing, meropenem-resistant but ceftazidime-susceptible Pseudomonas aeruginosa in a region with blaVIM endemicity.

Pournaras S, Maniati M, Spanakis N, Ikonomidis A, Tassios PT, Tsakris A, Legakis NJ, Maniatis AN.

J Antimicrob Chemother. 2005 Oct;56(4):761-4. Epub 2005 Aug 22.

PMID:
16115825
46.

Coxsackievirus B3 sequences in the myocardium of fatal cases in a cluster of acute myocarditis in Greece.

Spanakis N, Manolis EN, Tsakris A, Tsiodras S, Panagiotopoulos T, Saroglou G, Legakis NJ.

J Clin Pathol. 2005 Apr;58(4):357-60.

47.

Prevalence of human T-cell lymphotropic virus-I/II-indeterminate reactivities in a Greek blood bank population.

Tseliou PM, Spiliotakara A, Politis C, Spanakis N, Legakis NJ, Tsakris A.

Transfus Med. 2004 Jun;14(3):253-4. No abstract available.

PMID:
15180821
48.

Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL): report of two fully documented Hellenic patients.

Kokoris SI, Siakantaris MP, Kontopidou FN, Kyrtsonis MC, Tsakris A, Spanakis N, Anargyrou K, Vassilakopoulos TP, Viniou NA, Korkolopoulou P, Dimitrakopoulou AD, Legakis N, Pangalis GA.

Leuk Lymphoma. 2004 Apr;45(4):715-21. Erratum in: Leuk Lymphoma. 2004 Oct;45(10):2173-4.

PMID:
15160945
49.

HTLV-I and -II in southwestern Greece.

Tseliou PM, Spanakis N, Spiliotakara A, Politis C, Legakis NJ, Tsakris A.

Transfusion. 2003 Nov;43(11):1641-2. No abstract available.

PMID:
14617329

Supplemental Content

Loading ...
Support Center