Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

Effects of cyhalothrin-based pesticide on early life stages of common carp (Cyprinus carpio L.).

Richterová Z, Máchová J, Stará A, Tumová J, Velíšek J, Sevčíková M, Svobodová Z.

Biomed Res Int. 2014;2014:107373. doi: 10.1155/2014/107373. Epub 2014 Apr 22.

2.

Caveolae are involved in the trafficking of mouse polyomavirus virions and artificial VP1 pseudocapsids toward cell nuclei.

Richterová Z, Liebl D, Horák M, Palková Z, Stokrová J, Hozák P, Korb J, Forstová J.

J Virol. 2001 Nov;75(22):10880-91.

3.

Interactions of heterologous DNA with polyomavirus major structural protein, VP1.

Stokrová J, Palková Z, Fischer L, Richterová Z, Korb J, Griffin BE, Forstová J.

FEBS Lett. 1999 Feb 19;445(1):119-25.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center