Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 50 of 244

1.

Maternal chronic stress correlates with serum levels of cortisol, glucose and C-peptide in the fetus, and maternal non chronic stress with fetal growth.

Valsamakis G, Papatheodorou D, Chalarakis N, Manolikaki M, Margeli A, Papassotiriou I, Barber TM, Kumar S, Kalantaridou S, Mastorakos G.

Psychoneuroendocrinology. 2020 Jan 25;114:104591. doi: 10.1016/j.psyneuen.2020.104591. [Epub ahead of print]

PMID:
32007670
2.

Only vulnerable adults show change in chronic low-grade inflammation after contemplative mental training: evidence from a randomized clinical trial.

Puhlmann LMC, Engert V, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Vrtička P, Singer T.

Sci Rep. 2019 Dec 18;9(1):19323. doi: 10.1038/s41598-019-55250-3.

3.

The clinical impact of growth differentiation factor-15 in heart disease: A 2019 update.

Arkoumani M, Papadopoulou-Marketou N, Nicolaides NC, Kanaka-Gantenbein C, Tentolouris N, Papassotiriou I.

Crit Rev Clin Lab Sci. 2019 Oct 30:1-12. doi: 10.1080/10408363.2019.1678565. [Epub ahead of print]

PMID:
31663791
4.

In early pubertal boys, testosterone and LH are associated with improved anti-oxidation during an aerobic exercise bout.

Paltoglou G, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Stefanaki C, Papagianni M, Papassotiriou I, Fatouros IG, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Mastorakos G.

Endocrine. 2019 Nov;66(2):370-380. doi: 10.1007/s12020-019-02037-1. Epub 2019 Aug 4.

PMID:
31378848
5.

Postpartum human breast milk levels of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9)/NGAL complex in normal and pregnancies complicated with insulin-dependent gestational diabetes mellitus. A prospective pilot case-control study.

Metallinou D, Lykeridou K, Karampas G, Liosis GT, Skevaki C, Rizou M, Papassotiriou I, Rizos D.

J Obstet Gynaecol. 2019 Jul 29:1-7. doi: 10.1080/01443615.2019.1628191. [Epub ahead of print]

PMID:
31353996
6.

PCSK9 and Lp(a) levels of children born after assisted reproduction technologies.

Vlachopoulos C, Kosteria I, Sakka S, Gkourogianni A, Terentes-Printzios D, Koutagiar I, Skoumas I, Miliou A, Papassotiriou I, Gardikioti V, Loutradis D, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Tousoulis D.

J Assist Reprod Genet. 2019 Jun;36(6):1091-1099. doi: 10.1007/s10815-019-01474-1. Epub 2019 May 11.

PMID:
31079266
7.

The Growth Differentiation Factor-15 (GDF-15) levels are increased in patients with compound heterozygous sickle cell and beta-thalassemia (HbS/βthal), correlate with markers of hemolysis, iron burden, coagulation, endothelial dysfunction and pulmonary hypertension.

Larissi K, Politou M, Margeli A, Poziopoulos C, Flevari P, Terpos E, Papassotiriou I, Voskaridou E.

Blood Cells Mol Dis. 2019 Jul;77:137-141. doi: 10.1016/j.bcmd.2019.04.011. Epub 2019 Apr 23.

PMID:
31071550
8.

The use of crevicular fluid to assess markers of inflammation and angiogenesis, IL-17 and VEGF, in patients with solid tumors receiving zoledronic acid and/or bevacizumab.

Papadopoulou E, Nicolatou-Galitis O, Papassotiriou I, Linardou H, Karagianni A, Tsixlakis K, Tarampikou A, Michalakakou K, Vardas E, Bafaloukos D.

Support Care Cancer. 2020 Jan;28(1):177-184. doi: 10.1007/s00520-019-04793-2. Epub 2019 Apr 17.

PMID:
31001696
9.

Acute psychosocial stress increases serum BDNF levels: an antagonistic relation to cortisol but no group differences after mental training.

Linz R, Puhlmann LMC, Apostolakou F, Mantzou E, Papassotiriou I, Chrousos GP, Engert V, Singer T.

Neuropsychopharmacology. 2019 Sep;44(10):1797-1804. doi: 10.1038/s41386-019-0391-y. Epub 2019 Apr 16.

PMID:
30991416
10.

Bone Metabolism Markers in Thalassemia Major-Induced Osteoporosis: Results from a Cross-Sectional Observational Study.

Tsartsalis AN, Lambrou GI, Tsartsalis DN, Papassotiriou I, Vlachou E, Terpos E, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Kattamis A.

Curr Mol Med. 2019;19(5):335-341. doi: 10.2174/1566524019666190314114447.

PMID:
30868952
11.

Serum Bisphenol A concentrations in men with idiopathic infertility.

Mantzouki C, Bliatka D, Iliadou PK, Margeli A, Papassotiriou I, Mastorakos G, Kousta E, Goulis DG.

Food Chem Toxicol. 2019 Mar;125:562-565. doi: 10.1016/j.fct.2019.02.016. Epub 2019 Feb 7.

PMID:
30738989
12.

Telemedicine screening adolescent metabolic syndrome in Greek schools.

Bacopoulou F, Efthymiou V, Palaiologos G, Tsarouhas K, Landis G, Fostiropoulos I, Kaklea M, Rentoumis A, Papassotiriou I.

Eur J Clin Invest. 2019 Apr;49(4):e13075. doi: 10.1111/eci.13075. Epub 2019 Feb 18.

PMID:
30701542
13.

Development and validation of two anthropometric models estimating abdominal fat percentage in Greek adult women and men.

Skoufas E, Kanellakis S, Apostolidou E, Makridi T, Piggiou E, Papassotiriou I, Georgopoulou C, Manios Y.

Clin Nutr ESPEN. 2018 Dec;28:239-242. doi: 10.1016/j.clnesp.2018.07.010. Epub 2018 Aug 29.

PMID:
30390889
14.

Effect of honey on glucose and insulin concentrations in obese girls.

Farakla I, Koui E, Arditi J, Papageorgiou I, Bartzeliotou A, Papadopoulos GE, Mantzou A, Papathanasiou C, Dracopoulou M, Papastamataki M, Moutsatsou P, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E.

Eur J Clin Invest. 2019 Feb;49(2):e13042. doi: 10.1111/eci.13042. Epub 2018 Nov 16.

PMID:
30368796
15.

Biochemistry, hormones and adipocytokines in prepubertal children born with IUGR evoke metabolic, hepatic and renal derangements.

Sidiropoulou EJ, Paltoglou G, Valsamakis G, Margeli A, Mantzou A, Papassotiriou I, Hassiakos D, Iacovidou N, Mastorakos G.

Sci Rep. 2018 Oct 24;8(1):15691. doi: 10.1038/s41598-018-34075-6.

16.

Salivary biomarkers may measure stress responses in critically ill children.

Tzira D, Prezerakou A, Papadatos I, Vintila A, Bartzeliotou A, Apostolakou F, Papassotiriou I, Papaevangelou V.

SAGE Open Med. 2018 Sep 25;6:2050312118802452. doi: 10.1177/2050312118802452. eCollection 2018.

17.

Association of fibroblast growth factor 21 plasma levels with neonatal sepsis: preliminary results.

Siahanidou T, Margeli A, Bourika V, Papassotiriou I.

Clin Chem Lab Med. 2019 Apr 24;57(5):e83-e85. doi: 10.1515/cclm-2018-0914. No abstract available.

PMID:
30226205
18.

National registry of hemoglobinopathies in Greece: updated demographics, current trends in affected births, and causes of mortality.

Voskaridou E, Kattamis A, Fragodimitri C, Kourakli A, Chalkia P, Diamantidis M, Vlachaki E, Drosou M, Lafioniatis S, Maragkos K, Petropoulou F, Eftihiadis E, Economou M, Klironomos E, Koutsouka F, Nestora K, Tzoumari I, Papageorgiou O, Basileiadi A, Lafiatis I, Dimitriadou E, Kalpaka A, Kalkana C, Xanthopoulidis G, Adamopoulos I, Kaiafas P, Mpitzioni A, Goula A, Kontonis I, Alepi C, Anastasiadis A, Papadopoulou M, Maili P, Dionisopoulou D, Tsirka A, Makis A, Kostaridou S, Politou M, Papassotiriou I; Greek Haemoglobinopathies Study Group.

Ann Hematol. 2019 Jan;98(1):55-66. doi: 10.1007/s00277-018-3493-4. Epub 2018 Sep 8.

PMID:
30196444
19.

Increased symptoms of anxiety and depression in prepubertal girls, but not boys, with premature adrenarche: associations with serum DHEAS and daily salivary cortisol concentrations.

Marakaki C, Pervanidou P, Papassotiriou I, Mastorakos G, Hochberg Z, Chrousos G, Papadimitriou A.

Stress. 2018 Nov;21(6):564-568. doi: 10.1080/10253890.2018.1484446. Epub 2018 Jun 19.

PMID:
29916751
20.

Exploring the multidimensional complex systems structure of the stress response and its relation to health and sleep outcomes.

Engert V, Kok BE, Puhlmann LMC, Stalder T, Kirschbaum C, Apostolakou F, Papanastasopoulou C, Papassotiriou I, Pervanidou P, Chrousos GP, Singer T.

Brain Behav Immun. 2018 Oct;73:390-402. doi: 10.1016/j.bbi.2018.05.023. Epub 2018 Jun 6.

PMID:
29885438
21.

Serum endocan levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a potential role in the evaluation of susceptibility to exacerbation.

Kechagia M, Michalakakou K, Griniouk K, Piante A, Karagiannidis N, Filaditaki V, Daniil Z, Papassotiriou I, Gourgoulianis KI.

Clin Chem Lab Med. 2018 Nov 27;56(12):e295-e297. doi: 10.1515/cclm-2018-0331. No abstract available.

PMID:
29858900
22.

Assessing performance in pre-season wrestling athletes using biomarkers.

Papassotiriou I, Nifli AP.

Biochem Med (Zagreb). 2018 Jun 15;28(2):020706. doi: 10.11613/BM.2018.020706. Epub 2018 Apr 15.

23.

PlGF and sFlt-1 levels in patients with non-transfusion-dependent thalassemia: Correlations with markers of iron burden and endothelial dysfunction.

Kelaidi C, Kattamis A, Apostolakou F, Poziopoulos C, Lazaropoulou C, Delaporta P, Kanavaki I, Papassotiriou I.

Eur J Haematol. 2018 Jun;100(6):630-635. doi: 10.1111/ejh.13061. Epub 2018 Apr 25.

PMID:
29543340
24.

Salivary cortisol and alpha-amylase diurnal profiles and stress reactivity in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Angeli E, Korpa T, Johnson EO, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Pervanidou P.

Psychoneuroendocrinology. 2018 Apr;90:174-181. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.02.026. Epub 2018 Feb 23.

PMID:
29501948
25.

Serum brain-derived neurotrophic factor in children with coeliac disease.

Margoni D, Michalakakou K, Angeli E, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G, Papassotiriou I, Roma E.

Eur J Clin Invest. 2018 May;48(5):e12916. doi: 10.1111/eci.12916. Epub 2018 Mar 7.

PMID:
29469186
26.

Growth differentiation factor-15 is a new biomarker for survival and renal outcomes in light chain amyloidosis.

Kastritis E, Papassotiriou I, Merlini G, Milani P, Terpos E, Basset M, Akalestos A, Russo F, Psimenou E, Apostolakou F, Roussou M, Gavriatopoulou M, Eleutherakis-Papaiakovou E, Fotiou D, Ziogas DC, Papadopoulou E, Pamboucas C, Dimopoulos MA, Palladini G.

Blood. 2018 Apr 5;131(14):1568-1575. doi: 10.1182/blood-2017-12-819904. Epub 2018 Jan 31.

PMID:
29386197
27.

Association of vascular indices with novel circulating biomarkers as prognostic factors for cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus.

Naka KK, Papathanassiou K, Bechlioulis A, Pappas K, Tigas S, Makriyiannis D, Antoniou S, Kazakos N, Margeli A, Papassotiriou I, Tsatsoulis A, Michalis LK.

Clin Biochem. 2018 Mar;53:31-37. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2017.12.010. Epub 2017 Dec 27.

PMID:
29288632
28.

Proteomics of Children Born After Intracytoplasmic Sperm Injection Reveal Indices of an Adverse Cardiometabolic Profile.

Kosteria I, Tsangaris GT, Gkourogianni A, Anagnostopoulos A, Papadopoulou A, Papassotiriou I, Loutradis D, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C.

J Endocr Soc. 2017 Feb 27;1(4):288-301. doi: 10.1210/js.2016-1052. eCollection 2017 Apr 1.

29.

Serum Levels of S100b and NSE Proteins in Patients with Non-Transfusion-Dependent Thalassemia as Biomarkers of Brain Ischemia and Cerebral Vasculopathy.

Kanavaki A, Spengos K, Moraki M, Delaporta P, Kariyannis C, Papassotiriou I, Kattamis A.

Int J Mol Sci. 2017 Dec 15;18(12). pii: E2724. doi: 10.3390/ijms18122724.

30.

Specific reduction in cortisol stress reactivity after social but not attention-based mental training.

Engert V, Kok BE, Papassotiriou I, Chrousos GP, Singer T.

Sci Adv. 2017 Oct 4;3(10):e1700495. doi: 10.1126/sciadv.1700495. eCollection 2017 Oct.

31.

Biomarkers of diabetic nephropathy: A 2017 update.

Papadopoulou-Marketou N, Kanaka-Gantenbein C, Marketos N, Chrousos GP, Papassotiriou I.

Crit Rev Clin Lab Sci. 2017 Aug;54(5):326-342. doi: 10.1080/10408363.2017.1377682. Epub 2017 Sep 28. Review.

PMID:
28956668
32.

In pregnancy increased maternal STAI trait stress score shows decreased insulin sensitivity and increased stress hormones.

Valsamakis G, Papatheodorou DC, Chalarakis N, Vrachnis N, Sidiropoulou EJ, Manolikaki M, Mantzou A, Margeli A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Mastorakos G.

Psychoneuroendocrinology. 2017 Oct;84:11-16. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.06.008. Epub 2017 Jun 13.

PMID:
28647674
33.

NGAL as an Early Predictive Marker of Diabetic Nephropathy in Children and Young Adults with Type 1 Diabetes Mellitus.

Papadopoulou-Marketou N, Margeli A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Wahlberg J.

J Diabetes Res. 2017;2017:7526919. doi: 10.1155/2017/7526919. Epub 2017 May 15.

34.

Increased Triacylglycerol Lipase Activity in Adipose Tissue of Lean and Obese Men During Endurance Exercise.

Petridou A, Chatzinikolaou A, Avloniti A, Jamurtas A, Loules G, Papassotiriou I, Fatouros I, Mougios V.

J Clin Endocrinol Metab. 2017 Nov 1;102(11):3945-3952. doi: 10.1210/jc.2017-00168.

PMID:
28605462
35.

Renal outcomes in patients with AL amyloidosis: Prognostic factors, renal response and the impact of therapy.

Kastritis E, Gavriatopoulou M, Roussou M, Migkou M, Fotiou D, Ziogas DC, Kanellias N, Eleutherakis-Papaiakovou E, Panagiotidis I, Giannouli S, Psimenou E, Marinaki S, Apostolou T, Gakiopoulou H, Tasidou A, Papassotiriou I, Terpos E, Dimopoulos MA.

Am J Hematol. 2017 Jul;92(7):632-639. doi: 10.1002/ajh.24738. Epub 2017 May 26.

36.

Hair cortisol concentrations exhibit a positive association with salivary cortisol profiles and are increased in obese prepubertal girls.

Papafotiou C, Christaki E, van den Akker EL, Wester VL, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Pervanidou P.

Stress. 2017 Mar;20(2):217-222. doi: 10.1080/10253890.2017.1303830. Epub 2017 Mar 23.

PMID:
28270027
37.

Mothers' parenting stress is associated with salivary cortisol profiles in children with attention deficit hyperactivity disorder.

Korpa T, Pervanidou P, Angeli E, Apostolakou F, Papanikolaou K, Papassotiriou I, Chrousos GP, Kolaitis G.

Stress. 2017 Mar;20(2):149-158. doi: 10.1080/10253890.2017.1303472. Epub 2017 Mar 28.

PMID:
28264636
38.

Interrelations among the adipocytokines leptin and adiponectin, oxidative stress and aseptic inflammation markers in pre- and early-pubertal normal-weight and obese boys.

Paltoglou G, Schoina M, Valsamakis G, Salakos N, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Margeli A, Skevaki C, Papagianni M, Kanaka-Gantenbein C, Papassotiriou I, Chrousos GP, Fatouros IG, Mastorakos G.

Endocrine. 2017 Mar;55(3):925-933. doi: 10.1007/s12020-017-1227-3. Epub 2017 Jan 16.

PMID:
28092067
39.

Endocan and the respiratory system: a review.

Kechagia M, Papassotiriou I, Gourgoulianis KI.

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Dec 12;11:3179-3187. doi: 10.2147/COPD.S118692. eCollection 2016. Review.

40.

Evidence of a Redox-Dependent Regulation of Immune Responses to Exercise-Induced Inflammation.

Sakelliou A, Fatouros IG, Athanailidis I, Tsoukas D, Chatzinikolaou A, Draganidis D, Jamurtas AZ, Liacos C, Papassotiriou I, Mandalidis D, Stamatelopoulos K, Dimopoulos MA, Mitrakou A.

Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:2840643. Epub 2016 Nov 15.

41.

2017 Clinical trials update in new treatments of β-thalassemia.

Makis A, Hatzimichael E, Papassotiriou I, Voskaridou E.

Am J Hematol. 2016 Nov;91(11):1135-1145. doi: 10.1002/ajh.24530. Review.

42.

Research update for articles published in EJCI in 2014.

Agra RM, Al-Daghri NM, Badimon L, Bodi V, Carbone F, Chen M, Cubedo J, Dullaart RP, Eiras S, García-Monzón C, Gary T, Gnoni A, González-Rodríguez Á, Gremmel T, Hafner F, Hakala T, Huang B, Ickmans K, Irace C, Kholová I, Kimer N, Kytö V, März W, Miazgowski T, Møller S, Montecucco F, Niccoli G, Nijs J, Ozben S, Ozben T, Papassotiriou I, Papastamataki M, Reina-Couto M, Rios-Navarro C, Ritsch A, Sabico S, Seetho IW, Severino A, Sipilä J, Sousa T, Taszarek A, Taurino F, Tietge UJ, Tripolino C, Verloop W, Voskuil M, Wilding JP.

Eur J Clin Invest. 2016 Oct;46(10):880-94. doi: 10.1111/eci.12671. No abstract available.

PMID:
27571922
43.

Cardiovascular Risk and Serum Hyaluronic Acid: A Preliminary Study in a Healthy Population of Low/Intermediate Risk.

Papanastasopoulou C, Papastamataki M, Karampatsis P, Anagnostopoulou E, Papassotiriou I, Sitaras N.

J Clin Lab Anal. 2017 Jan;31(1). doi: 10.1002/jcla.22010. Epub 2016 Jun 16.

44.

Assessment of serum bioactive hepcidin-25, soluble transferrin receptor and their ratio in predialysis patients: Correlation with the response to intravenous ferric carboxymaltose.

Drakou A, Margeli A, Theodorakopoulou S, Agrogiannis I, Poziopoulos C, Papassotiriou I, Vlahakos DV.

Blood Cells Mol Dis. 2016 Jul;59:100-5. doi: 10.1016/j.bcmd.2016.05.006. Epub 2016 May 11.

PMID:
27282576
45.

Clinical and prognostic significance of serum levels of von Willebrand factor and ADAMTS-13 antigens in AL amyloidosis.

Kastritis E, Papassotiriou I, Terpos E, Roussou M, Gavriatopoulou M, Komitopoulou A, Skevaki C, Eleutherakis-Papaiakovou E, Pamboucas C, Psimenou E, Manios E, Giannouli S, Politou M, Gakiopoulou H, Papadopoulou E, Stamatelopoulos K, Tasidou A, Dimopoulos MA.

Blood. 2016 Jul 21;128(3):405-9. doi: 10.1182/blood-2016-02-702696. Epub 2016 May 10.

PMID:
27166361
46.

Thrombocytopenia in critically ill patients with severe sepsis/septic shock: Prognostic value and association with a distinct serum cytokine profile.

Tsirigotis P, Chondropoulos S, Frantzeskaki F, Stamouli M, Gkirkas K, Bartzeliotou A, Papanikolaou N, Atta M, Papassotiriou I, Dimitriadis G, Dimopoulou I.

J Crit Care. 2016 Apr;32:9-15. doi: 10.1016/j.jcrc.2015.11.010. Epub 2015 Nov 22.

PMID:
26726794
47.

Neutrophil Gelatinase--Associated Lipocalin and Cystatin C Are Sensitive Markers of Renal Injury in Patients With Multiple Myeloma.

Papassotiriou GP, Kastritis E, Gkotzamanidou M, Christoulas D, Eleutherakis-Papaiakovou E, Migkou M, Gavriatopoulou M, Roussou M, Margeli A, Papassotiriou I, Dimopoulos MA, Terpos E.

Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2016 Jan;16(1):29-35. doi: 10.1016/j.clml.2015.10.003. Epub 2015 Nov 3.

PMID:
26632077
48.

Research update for articles published in EJCI in 2013.

Abbate R, Al-Daghri NM, Andreozzi P, Borregaard N, Can G, Caridi G, Carstensen-Kirberg M, Cioni G, Conte E, Cuomo R, Denis MA, Fakhfouri G, Fakhfouri G, Fiasse R, Glenthøj A, Goliasc G, Gremmel T, Herder C, Iemmolo M, Jing ZC, Krause R, Marrone O, Miazgowski B, Miazgowski T, Minchiotti L, Mousavizadeh K, Ndrepepa G, Niessner A, Ogayar Luque C, Onat A, Papassotiriou I, Ruiz Ortiz M, Sabico S, Schooling CM, Sakka SD, Sołtysiak P, Visseren FL, Wagner J, Wang XJ, Westerink J.

Eur J Clin Invest. 2015 Oct;45(10):1005-16. doi: 10.1111/eci.12512. No abstract available. Erratum in: Eur J Clin Invest. 2016 Apr;46(4):375.

PMID:
26394055
49.

Muscle damage, inflammatory, immune and performance responses to three football games in 1 week in competitive male players.

Mohr M, Draganidis D, Chatzinikolaou A, Barbero-Álvarez JC, Castagna C, Douroudos I, Avloniti A, Margeli A, Papassotiriou I, Flouris AD, Jamurtas AZ, Krustrup P, Fatouros IG.

Eur J Appl Physiol. 2016 Jan;116(1):179-93. doi: 10.1007/s00421-015-3245-2. Epub 2015 Sep 16.

PMID:
26377004
50.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center