Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 4

1.

Alternative Biosynthetic Starter Units Enhance the Structural Diversity of Cyanobacterial Lipopeptides.

Mareš J, Hájek J, Urajová P, Kust A, Jokela J, Saurav K, Galica T, Čapková K, Mattila A, Haapaniemi E, Permi P, Mysterud I, Skulberg OM, Karlsen J, Fewer DP, Sivonen K, Tønnesen HH, Hrouzek P.

Appl Environ Microbiol. 2019 Feb 6;85(4). pii: e02675-18. doi: 10.1128/AEM.02675-18. Print 2019 Feb 15.

PMID:
30504214
2.

A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria).

Kust A, Urajová P, Hrouzek P, Vu DL, Čapková K, Štenclová L, Řeháková K, Kozlíková-Zapomělová E, Lepšová-Skácelová O, Lukešová A, Mareš J.

Toxicon. 2018 Aug;150:66-73. doi: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007. Epub 2018 May 26.

PMID:
29772212
3.

Discovery of a Pederin Family Compound in a Nonsymbiotic Bloom-Forming Cyanobacterium.

Kust A, Mareš J, Jokela J, Urajová P, Hájek J, Saurav K, Voráčová K, Fewer DP, Haapaniemi E, Permi P, Řeháková K, Sivonen K, Hrouzek P.

ACS Chem Biol. 2018 May 18;13(5):1123-1129. doi: 10.1021/acschembio.7b01048. Epub 2018 May 2.

PMID:
29570981
4.

A liquid chromatography-mass spectrometric method for the detection of cyclic β-amino fatty acid lipopeptides.

Urajová P, Hájek J, Wahlsten M, Jokela J, Galica T, Fewer DP, Kust A, Zapomělová-Kozlíková E, Delawská K, Sivonen K, Kopecký J, Hrouzek P.

J Chromatogr A. 2016 Mar 18;1438:76-83. doi: 10.1016/j.chroma.2016.02.013. Epub 2016 Feb 15.

PMID:
26893022

Supplemental Content

Support Center