Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

Nuclear Phosphoinositides-Versatile Regulators of Genome Functions.

Castano E, Yildirim S, Fáberová V, Krausová A, Uličná L, Paprčková D, Sztacho M, Hozák P.

Cells. 2019 Jun 28;8(7). pii: E649. doi: 10.3390/cells8070649. Review.

2.

Nuclear phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate islets contribute to efficient RNA polymerase II-dependent transcription.

Sobol M, Krausová A, Yildirim S, Kalasová I, Fáberová V, Vrkoslav V, Philimonenko V, Marášek P, Pastorek L, Čapek M, Lubovská Z, Uličná L, Tsuji T, Lísa M, Cvačka J, Fujimoto T, Hozak P.

J Cell Sci. 2018 Apr 13;131(8). pii: jcs211094. doi: 10.1242/jcs.211094.

3.

Material analysis of Bottom ash from waste-to-energy plants.

Šyc M, Krausová A, Kameníková P, Šomplák R, Pavlas M, Zach B, Pohořelý M, Svoboda K, Punčochář M.

Waste Manag. 2018 Mar;73:360-366. doi: 10.1016/j.wasman.2017.10.045. Epub 2017 Nov 2.

PMID:
29103897

Supplemental Content

Loading ...
Support Center