Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 5

1.

Successful rituximab treatment of granulomatous/lymphocytic interstitial lung disease in common variable immunodeficiency.

Králíčková P, Kubcová Š, Kočová E, Bartoš V, Souček O, Rozsíval P, Vaníček H, Krčmová I, Ravčuková B, Grombiříková H, Freiberger T.

Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2018 Winter;67(3):142-148.

PMID:
30602282
2.

Lymphoproliferation, immunodeficiency and early-onset inflammatory bowel disease associated with a novel mutation in Caspase 8.

Kanderova V, Grombirikova H, Zentsova I, Reblova K, Klocperk A, Fejtkova M, Bloomfield M, Ravcukova B, Kalina T, Freiberger T, Sediva A.

Haematologica. 2019 Jan;104(1):e32-e34. doi: 10.3324/haematol.2018.201673. Epub 2018 Oct 18. No abstract available.

3.

No evidence for linkage between the hereditary angiooedema clinical phenotype and the BDKR1, BDKR2, ACE or MBL2 gene.

Freiberger T, Grombiříková H, Ravčuková B, Jarkovský J, Kuklínek P, Kryštůfková O, Hanzlíková J, Daňková E, Kopecký O, Zachová R, Lahodná M, Vašáková M, Grodecká L, Litzman J.

Scand J Immunol. 2011 Jul;74(1):100-6. doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02547.x.

4.

Cost-effective genotyping of human MBL2 gene mutations using multiplex PCR.

Skalníková H, Freiberger T, Chumchalová J, Grombiríková H, Sedivá A.

J Immunol Methods. 2004 Dec;295(1-2):139-47. Epub 2004 Nov 11.

PMID:
15627619
5.

[Screening for mutations in apolipoprotein B genes in a group of patients with hyperlipoproteinemia].

Grombiríková H, Freiberger T, Kuhrová V, Soska V, Nedomová K.

Cas Lek Cesk. 2001 Jan 19;140(1):18-21. Czech.

PMID:
11242979

Supplemental Content

Loading ...
Support Center