Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 20

1.

Shifts in the Human Gut Microbiota Structure Caused by Quadruple Helicobacter pylori Eradication Therapy.

Olekhnovich EI, Manolov AI, Samoilov AE, Prianichnikov NA, Malakhova MV, Tyakht AV, Pavlenko AV, Babenko VV, Larin AK, Kovarsky BA, Starikova EV, Glushchenko OE, Safina DD, Markelova MI, Boulygina EA, Khusnutdinova DR, Malanin SY, Abdulkhakov SR, Abdulkhakov RA, Grigoryeva TV, Kostryukova ES, Govorun VM, Ilina EN.

Front Microbiol. 2019 Aug 27;10:1902. doi: 10.3389/fmicb.2019.01902. eCollection 2019.

2.

Markers of dysbiosis in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease.

Danilova NA, Abdulkhakov SR, Grigoryeva TV, Markelova MI, Vasilyev IY, Boulygina EA, Ardatskaya MD, Pavlenko AV, Tyakht AV, Odintsova AK, Abdulkhakov RA.

Ter Arkh. 2019 May 15;91(4):17-24. doi: 10.26442/00403660.2019.04.000211.

PMID:
31094471
3.

Important problems in the diagnosis and treatment of primary sclerosing cholangitis (based on the Russian consensus on diagnosis and treatment autoimmune hepatitis. Moscow, 2018).

Vinnitskaya EV, Abdulkhakov SR, Abdurakhmanov DT, Alikhanov RB, Bakulin IG, Belousova EA, Bueverov AO, Burnevitch EZ, Efanov MG, Eremina EY, Ignatova ТМ, Ilchenko LY, Karmazanovsky GG, Knyazev OV, Kulezneva YV, Lopatkina TN, Nekrasova TP, Nikitin IG, Pavlenko VV, Parfenov AI, Podymova SD, Raichelson KL, Reisis AR, Sayfutdinov RG, Skazyvaeva EV, Syutkin VE, Khomeriki SG, Haimenova TY, Sandler YG.

Ter Arkh. 2019 Mar 17;91(2):9-15. doi: 10.26442/00403660.2019.02.000075.

PMID:
31094167
4.

Russian consensus on exo- and endocrine pancreatic insufficiency after surgical treatment.

Khatkov IE, Maev IV, Abdulkhakov SR, Alekseenko SA, Alikhanov RB, Bakulin IG, Bakulina NV, Baranovskiy AY, Beloborodova EV, Belousova EA, Voskanyan SE, Vinokurova LV, Grinevich VB, Darvin VV, Dubtsova EA, Dyuzheva TG, Egorov VI, Efanov MG, Izrailov RE, Korobka VL, Kotiv BN, Kokhanenko NY, Kucheryavyy YA, Livzan MA, Lyadov VK, Nikolskaya KA, Osipenko MF, Pasechnikov VD, Plotnikova EY, Sablin OA, Simanenkov VI, Tsvirkun VV, Tsukanov VV, Shabunin AV, Bordin DS.

Ter Arkh. 2018 Aug 27;90(8):13-26. doi: 10.26442/terarkh201890813-26.

PMID:
30701935
5.

European Registry on the management of Helicobacter pylori infection (Hp-EuReg): analysis of 2360 patients receiving first-line therapy in Russia.

Bordin DS, Embutnieks YV, Vologzhanina LG, Il'chishina TA, Voinovan IN, Sarsenbaeva AS, Alekseenko SA, Zaitsev OV, Abdulkhakov RA, Osipenko MF, Livzan MA, Tsukanov VV, Burkov SG, Bakulina NV, Dekhnich NN, Tarasova LV, Plotnikova EY, Maev IV, Kucheryavyi YA, Baryshnikova NV, Butov MA, Kolbasnikov SV, Pakhomova AL, Zhestkova TV, Baranovskii AY, Abdulkhakov SR, Ageeva EA, Lyalyukova EA, Vasyutin AV, Golubev NN, Savilova IV, Morkovkina LV, Kononova AG, Megraud F, O'Morain C, Ramas M, Nyssen OP, McNicholl AG, Gisbert JP.

Ter Arkh. 2018 Feb 15;90(2):35-42. doi: 10.26442/terarkh201890235-42.

PMID:
30701770
6.

Urinary Clusterin Is Upregulated in Nephropathia Epidemica.

Martynova EV, Maksudova AN, Shakirova VG, Abdulkhakov SR, Khaertynova IM, Anokhin VA, Ivanova VV, Abiola IM, Garanina EE, Tazetdinova LG, Valiullina AH, Khaiboullina SF.

Dis Markers. 2018 Feb 26;2018:8658507. doi: 10.1155/2018/8658507. eCollection 2018.

7.

Links of gut microbiota composition with alcohol dependence syndrome and alcoholic liver disease.

Dubinkina VB, Tyakht AV, Odintsova VY, Yarygin KS, Kovarsky BA, Pavlenko AV, Ischenko DS, Popenko AS, Alexeev DG, Taraskina AY, Nasyrova RF, Krupitsky EM, Shalikiani NV, Bakulin IG, Shcherbakov PL, Skorodumova LO, Larin AK, Kostryukova ES, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Malanin SY, Ismagilova RK, Grigoryeva TV, Ilina EN, Govorun VM.

Microbiome. 2017 Oct 17;5(1):141. doi: 10.1186/s40168-017-0359-2.

8.

[The Russian consensus on the diagnosis and treatment of chronic pancreatitis: Enzyme replacement therapy].

Khatkov IE, Maev IV, Bordin DS, Kucheryavyi YA, Abdulkhakov SR, Alekseenko SA, Alieva EI, Alikhanov RB, Bakulin IG, Baranovsky AY, Beloborodova EV, Belousova EA, Buriev IM, Bystrovskaya EV, Vertyankin SV, Vinokurova LV, Galperin EI, Gorelov AV, Grinevich VB, Danilov MV, Darvin VV, Dubtsova EA, Dyuzheva TG, Egorov VI, Efanov MG, Zakharova NV, Zagainov VE, Ivashkin VT, Izrailov RE, Korochanskaya NV, Kornienko EA, Korobka VL, Kokhanenko NY, Livzan MA, Loranskaya ID, Nikolskaya KA, Osipenko MF, Okhlobystin AV, Pasechnikov VD, Plotnikova EY, Polyakova SI, Sablin OA, Simanenkov VI, Ursova NI, Tsvirkun VV, Tsukanov VV, Shabunin AV.

Ter Arkh. 2017;89(8):80-87. doi: 10.17116/terarkh201789880-87. Russian.

PMID:
28914856
9.

Shotgun metagenomic data on the human stool samples to characterize shifts of the gut microbial profile after the Helicobacter pylori eradication therapy.

Boulygina EA, Markelova MI, Khusnutdinova DR, Siniagina MN, Malanin SY, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Chernov VM, Grigoryeva TV.

Data Brief. 2017 Jul 28;14:458-461. doi: 10.1016/j.dib.2017.07.070. eCollection 2017 Oct.

10.

Data on gut metagenomes of the patients with alcoholic dependence syndrome and alcoholic liver cirrhosis.

Tyakht AV, Dubinkina VB, Odintsova VY, Yarygin KS, Kovarsky BA, Pavlenko AV, Ischenko DS, Popenko AS, Alexeev DG, Taraskina AY, Nasyrova RF, Krupitski EM, Shalikiani NV, Bakulin IG, Shcherbakov PL, Skorodumova LO, Larin AK, Kostryukova ES, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Malanin SY, Ismagilova RK, Grigoryeva TV, Ilina EN, Govorun VM.

Data Brief. 2017 Jan 17;11:98-102. doi: 10.1016/j.dib.2017.01.008. eCollection 2017 Apr.

11.

Data on gut metagenomes of the patients with Helicobacter pylori infection before and after the antibiotic therapy.

Glushchenko OE, Samoilov AE, Olekhnovich EI, Kovarsky BA, Tyakht AV, Pavlenko AV, Babenko VV, Larin AK, Kostryukova ES, Malakhova MV, Ilina EN, Abdulkhakov RA, Safina DI, Grigoryeva TV, Abdulkhakov SR, Govorun VM.

Data Brief. 2017 Jan 17;11:68-71. doi: 10.1016/j.dib.2017.01.007. eCollection 2017 Apr.

12.

Evaluation of the Hepatoprotective Effect of L-Ascorbate 1-(2-Hydroxyethyl)-4,6-Dimethyl-1,2-Dihydropyrimidine-2-One Upon Exposure to Carbon Tetrachloride.

Vyshtakalyuk AB, Nazarov NG, Zobov VV, Abdulkhakov SR, Minnekhanova OA, Semenov VE, Galyametdinova IV, Cherepnev GV, Reznik VS.

Bull Exp Biol Med. 2017 Jan;162(3):340-342. doi: 10.1007/s10517-017-3610-8. Epub 2017 Jan 14.

PMID:
28091907
13.

[European Registry on the management of Helicobacter pylori infection (Hp-EuReg protocol): The first results of Russian centers].

Bordin DS, Yanova OB, Abdulkhakov RA, Tsukanov VV, Livzan MA, Burkov SG, Zakharova NV, Plotnikova EY, Osipenko MF, Tarasova LV, Maev IV, Kucheryavyi YA, Butov MA, Sablin OA, Kolbasnikov SV, Voinovan IN, Abdulkhakov SR, Vasyutin AV, Lyalyukova EA, Golubev NN, Savilova IV, Grigoryeva LV, Kononova AG, O'Morain C, Ramas M, Mcnicholl AG, Gisbert JP.

Ter Arkh. 2016;88(2):33-38. doi: 10.17116/terarkh201688233-38. Russian.

PMID:
27030181
14.

ERADICATION THERAPY OF HELICOBACTER PYLORI: PRESENT AND FUTURE.

Safina DD, Abdulkhakov SR, Abdulkhakov RA.

Eksp Klin Gastroenterol. 2016;(11):84-93. English, Russian.

PMID:
29889451
15.

[Estimation of Probiotic Lactobacilli Drug Resistance].

Bruslik NL, Akhatova DR, Toimentseva AA, Abdulkhakov SR, Ilyinskaya ON, Yarullina DR.

Antibiot Khimioter. 2015;60(3-4):6-13. Russian.

PMID:
26415377
16.

Human gut microbiota community structures in urban and rural populations in Russia.

Tyakht AV, Kostryukova ES, Popenko AS, Belenikin MS, Pavlenko AV, Larin AK, Karpova IY, Selezneva OV, Semashko TA, Ospanova EA, Babenko VV, Maev IV, Cheremushkin SV, Kucheryavyy YA, Shcherbakov PL, Grinevich VB, Efimov OI, Sas EI, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Lyalyukova EA, Livzan MA, Vlassov VV, Sagdeev RZ, Tsukanov VV, Osipenko MF, Kozlova IV, Tkachev AV, Sergienko VI, Alexeev DG, Govorun VM.

Nat Commun. 2013;4:2469. doi: 10.1038/ncomms3469.

17.

Analysis of the efficiency of gene-cell therapy in transgenic mice with amyotrophic lateral sclerosis phenotype.

Mukhamedyarov MA, Rizvanov AA, Safiullov ZZ, Izmailov AA, Sharifullina GA, Solovieva VV, Fedotova VY, Salafutdinov II, Cherenkova EE, Bashirov FV, Kaligin MS, Abdulkhakov SR, Shmarov MM, Logunov DY, Naroditsky BS, Kiyasov AP, Zefirov AL, Islamov RR.

Bull Exp Biol Med. 2013 Feb;154(4):558-61. English, Russian.

PMID:
23486603
18.

[Clinical case of a combination of ulcerative colitis and alopecia areata].

Safina DD, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Odintsova AKh, Cheremina NA.

Eksp Klin Gastroenterol. 2013;(12):92-6. Russian.

PMID:
24933997
19.

Alteration of the liver in rats with experimental dysbiosis.

Sozinov AS, Abdulkhakov SR, Kiyasov AP, Gumerova AA.

Bull Exp Biol Med. 2003 Jul;136(1):19-21.

PMID:
14534601
20.

A single endotoxin aggression causes dose-dependent reversible activation of rat liver Ito cells without their transdifferentiation into myofibroblasts.

Salakhov IM, Sozinov AS, Abdulkhakov SR, Kiyasov AP, Lysova NL, Yakovlev MY.

Bull Exp Biol Med. 2000 Oct;130(10):997-1000.

PMID:
11177304

Supplemental Content

Loading ...
Support Center