Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

A combined approach for the study of histone deacetylase inhibitors.

Činčárová L, Lochmanová G, Nováková K, Šultesová P, Konečná H, Fajkusová L, Fajkus J, Zdráhal Z.

Mol Biosyst. 2012 Nov;8(11):2937-45. doi: 10.1039/c2mb25136a.

PMID:
22915142
2.

Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specificity and kinetics.

Hofr C, Sultesová P, Zimmermann M, Mozgová I, Procházková Schrumpfová P, Wimmerová M, Fajkus J.

Biochem J. 2009 Apr 1;419(1):221-8, 2 p following 228. doi: 10.1042/BJ20082195.

PMID:
19102728

Supplemental Content

Loading ...
Support Center