Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 315

1.

Association of rs7903146 (IVS3C/T) and rs290487 (IVS3C/T) polymorphisms in TCF7L2 with type 2 diabetes in 9,619 Han Chinese population.

Wang J, Li L, Zhang J, Xie J, Luo X, Yu D, Zhao J, Feng T, Pang C, Yin L, Hu F, Zhang J, Wang Y, Wang Q, Zhai Y, You H, Zhu T, Hu D.

PLoS One. 2013;8(3):e59053. doi: 10.1371/journal.pone.0059053. Epub 2013 Mar 25.

2.

Association of TCF7L2 gene polymorphisms with type 2 diabetes mellitus in Han Chinese population: a meta-analysis.

Zhang BC, Li WM, Zhu MY, Xu YW.

Gene. 2013 Jan 1;512(1):76-81. doi: 10.1016/j.gene.2012.09.034. Epub 2012 Sep 23.

PMID:
23010200
3.

Association of rs7903146, rs12255372, and rs290487 polymorphisms in TCF7L2 gene with type 2 diabetes in an Iranian Kurdish ethnic group.

Shokouhi S, Delpisheh A, Haghani K, Mahdizadeh M, Bakhtiyari S.

Clin Lab. 2014;60(8):1269-76.

PMID:
25185411
4.

Association between donor and recipient TCF7L2 gene polymorphisms and the risk of new-onset diabetes mellitus after liver transplantation in a Han Chinese population.

Ling Q, Xie H, Lu D, Wei X, Gao F, Zhou L, Xu X, Zheng S.

J Hepatol. 2013 Feb;58(2):271-7. doi: 10.1016/j.jhep.2012.09.025. Epub 2012 Oct 4.

PMID:
23041303
5.

Meta-analysis of associations between TCF7L2 polymorphisms and risk of type 2 diabetes mellitus in the Chinese population.

Wang J, Hu F, Feng T, Zhao J, Yin L, Li L, Wang Y, Wang Q, Hu D.

BMC Med Genet. 2013 Jan 12;14:8. doi: 10.1186/1471-2350-14-8.

6.

Association study of the genetic polymorphisms of the transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) gene and type 2 diabetes in the Chinese population.

Chang YC, Chang TJ, Jiang YD, Kuo SS, Lee KC, Chiu KC, Chuang LM.

Diabetes. 2007 Oct;56(10):2631-7. Epub 2007 Jun 19.

7.

[Correlation between TCF7L2 gene polymorphism and genetic susceptibility in women with gestational diabetes mellitus].

Shi X, Cai Q, Zou M, Shen Y.

Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2014 Aug;49(8):588-93. Chinese.

PMID:
25354859
8.

Rs290487 of TCF7L2 gene is not associated with type 2 diabetes in Chinese Han population: a case control study and meta-analysis.

Ren Q, Xiao J, Han X, Luo Y, Yang W, Ji L.

Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2013 Oct;121(9):526-30. doi: 10.1055/s-0033-1347199. Epub 2013 Sep 3.

PMID:
24002895
9.

The association between gene polymorphism of TCF7L2 and type 2 diabetes in Chinese Han population: a meta-analysis.

Dou H, Ma E, Yin L, Jin Y, Wang H.

PLoS One. 2013;8(3):e59495. doi: 10.1371/journal.pone.0059495. Epub 2013 Mar 19.

10.

Association of type 2 diabetes susceptibility genes (TCF7L2, SLC30A8, PCSK1 and PCSK2) and proinsulin conversion in a Chinese population.

Zheng X, Ren W, Zhang S, Liu J, Li S, Li J, Yang P, He J, Su S, Li P.

Mol Biol Rep. 2012 Jan;39(1):17-23. doi: 10.1007/s11033-011-0705-6. Epub 2011 Mar 25.

PMID:
21437630
11.

Impacts of TCF7L2 gene polymorphisms on the susceptibility of hepatogenous diabetes and hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients.

Ling Q, Dong F, Geng L, Liu Z, Xie H, Xu X, Zheng S.

Gene. 2013 Jun 15;522(2):214-8. doi: 10.1016/j.gene.2013.03.089. Epub 2013 Apr 2.

PMID:
23558246
12.

Exon sequencing and association analysis of polymorphisms in TCF7L2 with type 2 diabetes in a Chinese population.

Ren Q, Han XY, Wang F, Zhang XY, Han LC, Luo YY, Zhou XH, Ji LN.

Diabetologia. 2008 Jul;51(7):1146-52. doi: 10.1007/s00125-008-1039-3. Epub 2008 May 21.

PMID:
18493736
13.

Meta-analysis of the association between SNPs in TCF7L2 and type 2 diabetes in East Asian population.

Luo Y, Wang H, Han X, Ren Q, Wang F, Zhang X, Sun X, Zhou X, Ji L.

Diabetes Res Clin Pract. 2009 Aug;85(2):139-46. doi: 10.1016/j.diabres.2009.04.024. Epub 2009 May 30.

PMID:
19482368
14.
15.

Association between TCF7L2 gene polymorphisms and susceptibility to type 2 diabetes mellitus: a large Human Genome Epidemiology (HuGE) review and meta-analysis.

Tong Y, Lin Y, Zhang Y, Yang J, Zhang Y, Liu H, Zhang B.

BMC Med Genet. 2009 Feb 19;10:15. doi: 10.1186/1471-2350-10-15. Review.

16.

Association of Canonical Wnt/β-Catenin Pathway and Type 2 Diabetes: Genetic Epidemiological Study in Han Chinese.

Wang J, Zhao J, Zhang J, Luo X, Gao K, Zhang M, Li L, Wang C, Hu D.

Nutrients. 2015 Jun 15;7(6):4763-77. doi: 10.3390/nu7064763.

17.

Genetic variants of TCF7L2 are associated with type 2 diabetes in a northeastern Chinese population.

Qiao H, Zhang X, Zhao X, Zhao Y, Xu L, Sun H, Fu S.

Gene. 2012 Mar 10;495(2):115-9. doi: 10.1016/j.gene.2011.12.055. Epub 2012 Jan 8.

PMID:
22245614
18.

Association of TCF7L2 gene polymorphisms with susceptibility to type 2 diabetes mellitus in a Chinese Hui population.

Yang Y, Xu JR, Wang YJ, Liu XM.

Genet Mol Res. 2015 Aug 21;14(3):10064-71. doi: 10.4238/2015.August.21.13.

19.

Relationship of transcription factor 7 like 2 gene rs7903146 variation with type 2 diabetes and obesity related parameters.

Kahveci C, Koldemir M, Cagatay P, Bayer H, Yildiz S, Bagriacik N, Duman BS.

Diabetes Metab Syndr. 2012 Jan-Mar;6(1):48-53. doi: 10.1016/j.dsx.2012.05.002. Epub 2012 Jun 5.

PMID:
23014255
20.

[Study of the association between SNP rs7903146(C/T) in TCF7L2 and metabolic syndrome in Chinese Korean and Han populations from Yanbian].

Wang YP, Wang WJ, Sheng TX, Cui ZW, Jin YH, Jin Y, Zhang Z, Jin XJ, Zhou WJ, Yang KJ.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Aug;30(4):467-72. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.04.019. Chinese.

PMID:
23926018

Supplemental Content

Support Center