Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 763

1.

Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease in Ningbo, China, 2008-2011.

Ni H, Yi B, Yin J, Fang T, He T, Du Y, Wang J, Zhang H, Xie L, Ding Y, Gu W, Zhang S, Han Y, Dong H, Su T, Xu G, Cao G.

J Clin Virol. 2012 Aug;54(4):342-8. doi: 10.1016/j.jcv.2012.04.021. Epub 2012 May 30.

PMID:
22652041
2.

Epidemic characteristics of hand, foot, and mouth disease in Shanghai from 2009 to 2010: Enterovirus 71 subgenotype C4 as the primary causative agent and a high incidence of mixed infections with coxsackievirus A16.

Yan XF, Gao S, Xia JF, Ye R, Yu H, Long JE.

Scand J Infect Dis. 2012 Apr;44(4):297-305. doi: 10.3109/00365548.2011.634433. Epub 2011 Dec 18.

PMID:
22176514
3.

[Study on the association of hand, foot and mouth disease and enterovirus 71/CA16 among children in Beijing, 2007].

Zhu RN, Qian Y, Deng J, Xing JF, Zhao LQ, Wang F, Liao B, Ren XX, Li Y, Zhang Q, Li J.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2007 Oct;28(10):1004-8. Chinese.

PMID:
18399150
4.

Seroepidemiology of Enterovirus 71 infection prior to the 2011 season in children in Shanghai.

Zeng M, El Khatib NF, Tu S, Ren P, Xu S, Zhu Q, Mo X, Pu D, Wang X, Altmeyer R.

J Clin Virol. 2012 Apr;53(4):285-9. doi: 10.1016/j.jcv.2011.12.025. Epub 2012 Jan 21.

PMID:
22265829
5.

[Detection of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 from children with hand, foot and mouth disease in Shanghai, 2002].

Yang ZH, Zhu QR, Li XZ, Wang XH, Wang JS, Hu JY, Tang W, Cui AL.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2005 Sep;43(9):648-52. Chinese.

PMID:
16191294
6.

Genotypes of the Enterovirus Causing Hand Foot and Mouth Disease in Shanghai, China, 2012-2013.

Xu M, Su L, Cao L, Zhong H, Dong N, Dong Z, Xu J.

PLoS One. 2015 Sep 23;10(9):e0138514. doi: 10.1371/journal.pone.0138514. eCollection 2015.

7.

[A pathogen analysis within 174 cases of hand-foot-mouth disease in the summer of 2009].

Fu J, Cui XD, Sun CR, Wang TY.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Oct;25(5):377-80. Chinese.

PMID:
22338230
8.

[Analysis on the change of genotype of enteroviruses associated hand, foot and mouth disease in Beijing during 2013 to 2014].

Song Q, Huang H, Deng J, Zhao L, Deng L, Sun Y, Wang F, Oian Y, Zhu R.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2015 Aug;53(8):610-5. Chinese.

PMID:
26717660
9.

Epidemiology and etiological characteristics of hand, foot and mouth disease in Huizhou City between 2008 and 2011.

Qiaoyun F, Xiongfei J, Lihuan L, Angao X.

Arch Virol. 2013 Apr;158(4):895-9. doi: 10.1007/s00705-012-1566-6. Epub 2012 Dec 11.

PMID:
23229012
10.

Molecular epidemiology of human enterovirus 71 strains in the Nanchang region of China in 2011.

Zhou X, Fan G, Xia W, He F, Hu M, Ni X, Zhang Y, Chen H.

Jpn J Infect Dis. 2013;66(2):149-50.

11.

Detection and characterization of enterovirus associated with herpangina and hand, foot, and mouth disease in Seoul, Korea.

Park SH, Choi SS, Oh SA, Kim CK, Cho SJ, Lee JH, Ryu SH, Pak SH, Jung SK, Lee JI, Park GY, Choi SM, Chae YZ, Kang BH, Cheon DS, Kim HS.

Clin Lab. 2011;57(11-12):959-67.

PMID:
22239028
12.

[Etiology surveillance of hand-foot-mouth disease in Henan province between 2008 and 2011].

Huang XY, Kang K, Xu YL, Wei HY, Li XL, Ma H, You AG, Chen HM, Xu BL.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Oct;46(10):883-7. Chinese.

PMID:
23363860
13.

Characterization of an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Nanchang, China in 2010.

Liu MY, Liu W, Luo J, Liu Y, Zhu Y, Berman H, Wu J.

PLoS One. 2011;6(9):e25287. doi: 10.1371/journal.pone.0025287. Epub 2011 Sep 28.

14.

An enterovirus 71 epidemic in Guangdong Province of China, 2008: epidemiological, clinical, and virogenic manifestations.

Sun LM, Zheng HY, Zheng HZ, Guo X, He JF, Guan DW, Kang M, Liu Z, Ke CW, Li JS, Liu L, Guo RN, Yoshida H, Lin JY.

Jpn J Infect Dis. 2011;64(1):13-8.

15.

[Epidemiology and etiology of hand-foot-and-mouth disease in Shanghai, 2009].

Teng Z, Tan XJ, Shao JJ, Zhang Y, Kuang XZ, Zhang X, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2010 Nov;26(6):437-42. Chinese.

PMID:
21344746
16.

[Epidemiological and etiological characteristics of hand-foot-mouth disease in Ningbo, Zhejiang province, 2008-2011].

Xu GZ, Ni HX, Yi B, He TF, Dong HJ, Fang T, Gu WZ, Xie L.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 Apr;34(4):361-5. Chinese.

PMID:
23937841
17.

Characterization of severe hand, foot, and mouth disease in Shenzhen, China, 2009-2013.

Huang Y, Zhou Y, Lu H, Yang H, Feng Q, Dai Y, Chen L, Yu S, Yao X, Zhang H, Jiang M, Wang Y, Han N, Hu G, He Y.

J Med Virol. 2015 Sep;87(9):1471-9. doi: 10.1002/jmv.24200. Epub 2015 May 7.

PMID:
25951788
18.

Epidemiologic and etiologic characteristics of hand, foot, and mouth disease in Chongqing, China between 2010 and 2013.

Lai FF, Yan Q, Ge SX, Tang X, Chen RJ, Xu HM.

J Med Virol. 2016 Mar;88(3):408-16. doi: 10.1002/jmv.24349. Epub 2015 Nov 9.

PMID:
26255857
19.

Comparing Enterovirus 71 with Coxsackievirus A16 by analyzing nucleotide sequences and antigenicity of recombinant proteins of VP1s and VP4s.

Li Y, Zhu R, Qian Y, Deng J, Sun Y, Liu L, Wang F, Zhao L.

BMC Microbiol. 2011 Nov 3;11:246. doi: 10.1186/1471-2180-11-246.

20.

Hand, foot and mouth disease: seroprevalence of Coxsackie A16 and Enterovirus 71 in Germany.

Rabenau HF, Richter M, Doerr HW.

Med Microbiol Immunol. 2010 Feb;199(1):45-51. doi: 10.1007/s00430-009-0133-6. Epub 2009 Nov 26.

PMID:
19941005

Supplemental Content

Support Center