Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2012 Oct 15;174(42):2547.

[Danish Quality Database for Births].

[Article in Danish]

Author information

1
Kompetencenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest, Olof Palmes Allé 15, Aarhus. line.joelving@stab.rm.dk
PMID:
23079450
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center