Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 100

1.

Autoantibody against arrestin-1 as a potential biomarker of renal cell carcinoma.

Baldin AV, Grishina AN, Korolev DO, Kuznetsova EB, Golovastova MO, Kalpinskiy AS, Alekseev BY, Kaprin AD, Zinchenko DV, Savvateeva LV, Varshavsky VA, Zernii EY, Vinarov AZ, Bazhin AV, Philippov PP, Zamyatnin AA Jr.

Biochimie. 2018 Oct 30;157:26-37. doi: 10.1016/j.biochi.2018.10.019. [Epub ahead of print]

PMID:
30389514
2.

CLINICAL AND DOSIMETRIC INFORMATION TO SUPPORT LONG-TERM COHORT STUDY OF CHERNOBYL CLEAN-UP WORKERS IN RUSSIA.

Ivanov VK, Kashcheev VV, Maksioutov MA, Tumanov KA, Chekin SY, Kashcheeva PV, Kaprin AD, Ivanov SA, Seleva NG.

Radiat Prot Dosimetry. 2018 Dec 1;182(1):163-169. doi: 10.1093/rpd/ncy133.

PMID:
30169871
3.

[Primary screening of substances-photosensibilizers of the bacteriochlorin range for photodynamic therapy of malignant neoplasms].

Plotnikova EA, Grin MA, Ostroverkhov PV, Pantushenko IV, Yakubovskaya RI, Kaprin AD.

Biomed Khim. 2018 Jun;64(3):283-289. doi: 10.18097/PBMC20186403283. Russian.

PMID:
29964266
4.

[Pancreatoduodenectomy: learning curve within single multi-field center].

Kaprin AD, Kostin AA, Nikiforov PV, Egorov VI, Grishin NA, Lozhkin MV, Petrov LO, Bykasov SA, Sidorov DV.

Khirurgiia (Mosk). 2018;(4):17-23. doi: 10.17116/hirurgia2018417-23. Russian.

PMID:
29697678
5.

[Use of buccal graft for the management of ureteral strictures].

Katibov MI, Polyakov NV, Keshishev NG, Apolikhin OI, Kaprin AD.

Urologiia. 2018 Mar;(1):138-142. Review. Russian.

PMID:
29634149
6.

Exome analysis of carotid body tumor.

Snezhkina AV, Lukyanova EN, Kalinin DV, Pokrovsky AV, Dmitriev AA, Koroban NV, Pudova EA, Fedorova MS, Volchenko NN, Stepanov OA, Zhevelyuk EA, Kharitonov SL, Lipatova AV, Abramov IS, Golovyuk AV, Yegorov YE, Vishnyakova KS, Moskalev AA, Krasnov GS, Melnikova NV, Shcherbo DS, Kiseleva MV, Kaprin AD, Alekseev BY, Zaretsky AR, Kudryavtseva AV.

BMC Med Genomics. 2018 Feb 13;11(Suppl 1):17. doi: 10.1186/s12920-018-0327-0.

7.

HK3 overexpression associated with epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer.

Pudova EA, Kudryavtseva AV, Fedorova MS, Zaretsky AR, Shcherbo DS, Lukyanova EN, Popov AY, Sadritdinova AF, Abramov IS, Kharitonov SL, Krasnov GS, Klimina KM, Koroban NV, Volchenko NN, Nyushko KM, Melnikova NV, Chernichenko MA, Sidorov DV, Alekseev BY, Kiseleva MV, Kaprin AD, Dmitriev AA, Snezhkina AV.

BMC Genomics. 2018 Feb 9;19(Suppl 3):113. doi: 10.1186/s12864-018-4477-4.

8.

Effect of Vitrification on Functional Morphology and Viability of the Ovarian Tissue.

Yuzhakov VV, Malinova IV, Kiseleva MV, Fomina NK, Bandurko LN, Komarova EV, Sevan'kaeva LE, Ingel' IE, Yakovleva ND, Kaprin AD.

Bull Exp Biol Med. 2018 Mar;164(4):502-507. doi: 10.1007/s10517-018-4021-1. Epub 2018 Mar 5.

PMID:
29504113
9.

Upregulation of NETO2 gene in colorectal cancer.

Fedorova MS, Snezhkina AV, Pudova EA, Abramov IS, Lipatova AV, Kharitonov SL, Sadritdinova AF, Nyushko KM, Klimina KM, Belyakov MM, Slavnova EN, Melnikova NV, Chernichenko MA, Sidorov DV, Kiseleva MV, Kaprin AD, Alekseev BY, Dmitriev AA, Kudryavtseva AV.

BMC Genet. 2017 Dec 28;18(Suppl 1):117. doi: 10.1186/s12863-017-0581-8.

10.

Morbidity dynamics in proton-photon or photon radiation therapy for locally advanced prostate cancer.

Khmelevsky EV, Kancheli IN, Khoroshkov VS, Kaprin AD.

Rep Pract Oncol Radiother. 2018 Jan-Feb;23(1):21-27. doi: 10.1016/j.rpor.2017.11.001. Epub 2017 Nov 24.

PMID:
29204106
11.

Potentialities of MicroRNA Diagnosis in Patients with Bladder Cancer.

Shegay PV, Zhavoronkov AA, Gaifullin NM, Vorob'ev NV, Alekseev BY, Popov SV, Garazha AV, Buzdin AA, Kaprin AD.

Bull Exp Biol Med. 2017 Nov;164(1):106-108. doi: 10.1007/s10517-017-3935-3. Epub 2017 Nov 9.

PMID:
29119388
12.

[Female genital prolapse surgery using ultra lightweight polypropylene mesh].

Filimonov VB, Vasin RV, Vasina IV, Kaprin AD, Kostin AA.

Urologiia. 2017 Jun;(2):14-23. Russian.

PMID:
28631901
13.

[Cancer of Urinary Bladder].

Kaprin AD, Kostin AA, Rapoport LM, Tsarichenko DG, Bernikov AN, Vorob'ev NV, Golovashchenko MP.

Urologiia. 2016 Dec;6 Suppl:64-88. Russian. No abstract available.

PMID:
28394539
14.

[Renal Cancer].

Kaprin AD, Kostin AA, Alekseev BY, Nyushko KM, Vorob'ev NV, Kalpinskii AS.

Urologiia. 2016 Dec;6 Suppl:34-63. Russian. No abstract available.

PMID:
28394538
15.

[Prostate Cancer].

Pushkar' DY, Kaprin AD, Alekseev BY, Bezrukov EA, Govorov AV, B Kolontarev K, Krupinov GE, Vorob'ev NV, Krasheninnikov AA.

Urologiia. 2016 Dec;6 Suppl:4-33. Russian. No abstract available.

PMID:
28394537
16.

[Radical nephrectomy in a left pelvic dystopic kidney in a patient with renal cell carcinoma].

Filimonov VB, Vasin RV, Kaprin AD, Kostin AA.

Urologiia. 2017 Apr;(1):66-70. Russian.

PMID:
28394526
17.

[Low dose-rate contact radiation therapy (brachytherapy) for prostate cancer using domestic I-125 seeds as a monotherapy and combined with pelvic lymphadenectomy].

Kaprin AD, Galkin VN, Ivanov SA, Karyakin OB, Biryukov VA, Obukhov AA, Polyakov VA, Cher-Nichenko AV, Koryakin AV, Bryshev NB, Lepilina OG, Goverdovskiy AA.

Urologiia. 2017 Apr;(1):38-42. Russian.

PMID:
28394521
18.

[Biomarkers of prostate cancer sensitivity to the Sendai virus].

Belova AA, Sosnovtseva AO, Lipatova AV, Njushko KM, Volchenko NN, Belyakov MM, Sudalenko OV, Krasheninnikov AA, Shegai PV, Sadritdinova AF, Fedorova MS, Vorobjov NV, Alekseev BY, Kaprin AD, Kudryavtseva AV.

Mol Biol (Mosk). 2017 Jan-Feb;51(1):94-103. doi: 10.7868/S0026898417010049. Russian.

19.

Internal exposure to neutron-activated 56Mn dioxide powder in Wistar rats: part 1: dosimetry.

Stepanenko V, Rakhypbekov T, Otani K, Endo S, Satoh K, Kawano N, Shichijo K, Nakashima M, Takatsuji T, Sakaguchi A, Kato H, Onda Y, Fujimoto N, Toyoda S, Sato H, Dyussupov A, Chaizhunusova N, Sayakenov N, Uzbekov D, Saimova A, Shabdarbaeva D, Skakov M, Vurim A, Gnyrya V, Azimkhanov A, Kolbayenkov A, Zhumadilov K, Kairikhanova Y, Kaprin A, Galkin V, Ivanov S, Kolyzhenkov T, Petukhov A, Yaskova E, Belukha I, Khailov A, Skvortsov V, Ivannikov A, Akhmedova U, Bogacheva V, Hoshi M.

Radiat Environ Biophys. 2017 Mar;56(1):47-54. doi: 10.1007/s00411-016-0678-x. Epub 2017 Feb 10.

PMID:
28188481
20.

Effect of lentivirus-mediated shRNA inactivation of HK1, HK2, and HK3 genes in colorectal cancer and melanoma cells.

Kudryavtseva AV, Fedorova MS, Zhavoronkov A, Moskalev AA, Zasedatelev AS, Dmitriev AA, Sadritdinova AF, Karpova IY, Nyushko KM, Kalinin DV, Volchenko NN, Melnikova NV, Klimina KM, Sidorov DV, Popov AY, Nasedkina TV, Kaprin AD, Alekseev BY, Krasnov GS, Snezhkina AV.

BMC Genet. 2016 Dec 22;17(Suppl 3):156. doi: 10.1186/s12863-016-0459-1.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center