Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2018 Jan 9;115. pii: EYFW.

Diagnosspecifika översikter är viktiga vertyg för cancervården.

[Article in Swedish]

Author information

1
Akademiska sjukhuset - Urologi Uppsala, Sweden Akademiska sjukhuset - Urologi Uppsala, Sweden.
PMID:
29319829
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Swedish Medical Association
Loading ...
Support Center