Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 1992 Apr 8;89(15):1299-301.

[Amalgam fillings--a considerable source of exposure to heavy metals].

[Article in Swedish]

Author information

1
Båda vid enheten för gaser och ångor, Arbetsmiljöinstitutet, Solna.
PMID:
1579001
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center