Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 4

1.

Microbial Diversity and Antimicrobial Resistance Profile in Microbiota From Soils of Conventional and Organic Farming Systems.

Armalytė J, Skerniškytė J, Bakienė E, Krasauskas R, Šiugždinienė R, Kareivienė V, Kerzienė S, Klimienė I, Sužiedėlienė E, Ružauskas M.

Front Microbiol. 2019 Apr 26;10:892. doi: 10.3389/fmicb.2019.00892. eCollection 2019.

2.

Microflora of the oral cavity in patients with xerostomia.

Guobis Ž, Kareivienė V, Basevičienė N, Paipalienė P, Niedzelskienė I, Sabalys G, Kubilius R, Gervickas A.

Medicina (Kaunas). 2011;47(12):646-51.

3.

The peculiarities of Pseudomonas aeruginosa resistance to antibiotics and prevalence of serogroups.

Gailiene G, Pavilonis A, Kareiviene V.

Medicina (Kaunas). 2007;43(1):36-42.

4.

Staphylococcus aureus resistance to antibiotics and spread of phage types.

Kareiviene V, Pavilonis A, Sinkute G, Liegiūte S, Gailiene G.

Medicina (Kaunas). 2006;42(4):332-9.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center