Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

Thermal Stability and Flammability of Styrene-Butadiene Rubber-Based (SBR) Ceramifiable Composites.

Anyszka R, Bieliński DM, Pędzich Z, Rybiński P, Imiela M, Siciński M, Zarzecka-Napierała M, Gozdek T, Rutkowski P.

Materials (Basel). 2016 Jul 21;9(7). pii: E604. doi: 10.3390/ma9070604.

2.

Thermal behavior of silicone rubber-based ceramizable composites characterized by Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and microcalorimetry.

Anyszka R, Bieliński DM, Jędrzejczyk M.

Appl Spectrosc. 2013 Dec;67(12):1437-40. doi: 10.1366/13-07045.

PMID:
24359658

Supplemental Content

Loading ...
Support Center