Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

The Influence of Milling and Spark Plasma Sintering on the Microstructure and Properties of the Al7075 Alloy.

Molnárová O, Málek P, Veselý J, Minárik P, Lukáč F, Chráska T, Novák P, Průša F.

Materials (Basel). 2018 Apr 3;11(4). pii: E547. doi: 10.3390/ma11040547.

2.

Nanocrystalline Al7075 + 1 wt % Zr Alloy Prepared Using Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering.

Molnárová O, Málek P, Veselý J, Šlapáková M, Minárik P, Lukáč F, Chráska T, Novák P, Průša F.

Materials (Basel). 2017 Sep 20;10(9). pii: E1105. doi: 10.3390/ma10091105.

3.

Spark Plasma Sintering of a Gas Atomized Al7075 Alloy: Microstructure and Properties.

Molnárová O, Málek P, Lukáč F, Chráska T.

Materials (Basel). 2016 Dec 12;9(12). pii: E1004. doi: 10.3390/ma9121004.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center