Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

Synthesis, isomerization and biological activity of novel 2-selenohydantoin derivatives.

Ivanenkov YA, Veselov MS, Rezekin IG, Skvortsov DA, Sandulenko YB, Polyakova MV, Bezrukov DS, Vasilevsky SV, Kukushkin ME, Moiseeva AA, Finko AV, Koteliansky VE, Klyachko NL, Filatova LA, Beloglazkina EK, Zyk NV, Majouga AG.

Bioorg Med Chem. 2016 Feb 15;24(4):802-11. doi: 10.1016/j.bmc.2015.12.050. Epub 2016 Jan 2.

PMID:
26780833
2.

Mass spectrometric studies of 1-ethyl-3-methylimidazolium and 1-propyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethyl)-sulfonylimides.

Chilingarov NS, Medvedev AA, Deyko GS, Kustov LM, Chernikova EA, Glukhov LM, Markov VY, Ioffe IN, Senyavin VM, Polyakova MV, Sidorov LN.

Rapid Commun Mass Spectrom. 2015 Jul 15;29(13):1227-32. doi: 10.1002/rcm.7214.

PMID:
26395606

Supplemental Content

Loading ...
Support Center