Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 6

1.

Extracellular Vesicles in the Blood of Dogs with Cancer-A Preliminary Study.

Żmigrodzka M, Witkowska-Piłaszewicz O, Rzepecka A, Cywińska A, Jagielski D, Winnicka A.

Animals (Basel). 2019 Aug 19;9(8). pii: E575. doi: 10.3390/ani9080575.

PMID:
31430895
2.

CD4 and MHCII phenotypic variability of peripheral blood monocytes in dogs.

Rzepecka A, Żmigrodzka M, Witkowska-Piłaszewicz O, Cywińska A, Winnicka A.

PLoS One. 2019 Jul 3;14(7):e0219214. doi: 10.1371/journal.pone.0219214. eCollection 2019.

3.

Changes in Serum Amyloid A (SAA) Concentration in Arabian Endurance Horses During First Training Season.

Witkowska-Piłaszewicz O, Bąska P, Czopowicz M, Żmigrodzka M, Szczepaniak J, Szarska E, Winnicka A, Cywińska A.

Animals (Basel). 2019 Jun 8;9(6). pii: E330. doi: 10.3390/ani9060330.

4.

Tannic acid-modified silver nanoparticles for wound healing: the importance of size.

Orlowski P, Zmigrodzka M, Tomaszewska E, Ranoszek-Soliwoda K, Czupryn M, Antos-Bielska M, Szemraj J, Celichowski G, Grobelny J, Krzyzowska M.

Int J Nanomedicine. 2018 Feb 16;13:991-1007. doi: 10.2147/IJN.S154797. eCollection 2018.

5.

Involvement of Fas/FasL pathway in the murine model of atopic dermatitis.

Bień K, Żmigrodzka M, Orłowski P, Fruba A, Szymański Ł, Stankiewicz W, Nowak Z, Malewski T, Krzyżowska M.

Inflamm Res. 2017 Aug;66(8):679-690. doi: 10.1007/s00011-017-1049-z. Epub 2017 Apr 22.

6.

The influence of aqueous and hydro-alcoholic extracts of roots and rhizomes of Rhodiola kirilowii on the course of pregnancy in mice.

Zdanowski R, Lewicki S, Sikorska K, Żmigrodzka M, Buchwald W, Wilczak J, Skopińska-Różewska E.

Cent Eur J Immunol. 2014;39(4):471-5. doi: 10.5114/ceji.2014.47731. Epub 2014 Dec 15.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center