Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

Design and Molecular Modeling of Abiraterone-Functionalized Gold Nanoparticles.

Stolarczyk EU, Łaszcz M, Leś A, Kubiszewski M, Kuziak K, Sidoryk K, Stolarczyk K.

Nanomaterials (Basel). 2018 Aug 22;8(9). pii: E641. doi: 10.3390/nano8090641.

2.

Structural and Physicochemical Studies of Olopatadine Hydrochloride Conformational Polymorphs.

Łaszcz M, Trzcińska K, Witkowska A, Ciesielska A, Badowska-Rosłonek K, Kuziak K.

J Pharm Sci. 2016 Aug;105(8):2419-26. doi: 10.1016/j.xphs.2016.05.031. Epub 2016 Jul 1.

PMID:
27373838
3.

Identification and physicochemical characteristics of temozolomide process-related impurities.

Łaszcz M, Kubiszewski M, Jedynak L, Kaczmarska M, Kaczmarek Ł, Łuniewski W, Gabarski K, Witkowska A, Kuziak K, Malińska M.

Molecules. 2013 Dec 11;18(12):15344-56. doi: 10.3390/molecules181215344.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center