Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag.

Šiler P, Kolářová I, Novotný R, Másilko J, Bednárek J, Janča M, Koplík J, Hajzler J, Matějka L, Marko M, Pokorný P, Opravil T, Šoukal F.

Materials (Basel). 2019 Sep 10;12(18). pii: E2930. doi: 10.3390/ma12182930.

2.

The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix.

Koplík J, Kalina L, Másilko J, Šoukal F.

Materials (Basel). 2016 Jun 30;9(7). pii: E533. doi: 10.3390/ma9070533.

3.

Effect of Na₃PO₄ on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag.

Kalina L, Bílek V, Novotný R, Mončeková M, Másilko J, Koplík J.

Materials (Basel). 2016 May 20;9(5). pii: E395. doi: 10.3390/ma9050395.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center