Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 7

1.

Influence of Glass Additions on Illitic Clay Ceramics.

Shishkin A, Baronins J, Mironovs V, Lukáč F, Štubňa I, Ozolins J.

Materials (Basel). 2020 Jan 28;13(3). pii: E596. doi: 10.3390/ma13030596.

2.

The Effect of Processing Route on Properties of HfNbTaTiZr High Entropy Alloy.

Málek J, Zýka J, Lukáč F, Vilémová M, Vlasák T, Čížek J, Melikhova O, Macháčková A, Kim HS.

Materials (Basel). 2019 Dec 3;12(23). pii: E4022. doi: 10.3390/ma12234022.

3.

Improvement of Mechanical Properties of Plasma Sprayed Al2O3-ZrO2-SiO2 Amorphous Coatings by Surface Crystallization.

Medricky J, Lukac F, Csaki S, Houdkova S, Barbosa M, Tesar T, Cizek J, Musalek R, Kovarik O, Chraska T.

Materials (Basel). 2019 Oct 2;12(19). pii: E3232. doi: 10.3390/ma12193232.

4.

The Influence of Milling and Spark Plasma Sintering on the Microstructure and Properties of the Al7075 Alloy.

Molnárová O, Málek P, Veselý J, Minárik P, Lukáč F, Chráska T, Novák P, Průša F.

Materials (Basel). 2018 Apr 3;11(4). pii: E547. doi: 10.3390/ma11040547.

5.

Nanocrystalline Al7075 + 1 wt % Zr Alloy Prepared Using Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering.

Molnárová O, Málek P, Veselý J, Šlapáková M, Minárik P, Lukáč F, Chráska T, Novák P, Průša F.

Materials (Basel). 2017 Sep 20;10(9). pii: E1105. doi: 10.3390/ma10091105.

6.

Spark Plasma Sintering of a Gas Atomized Al7075 Alloy: Microstructure and Properties.

Molnárová O, Málek P, Lukáč F, Chráska T.

Materials (Basel). 2016 Dec 12;9(12). pii: E1004. doi: 10.3390/ma9121004.

7.

Microhardness and In Vitro Corrosion of Heat-Treated Mg-Y-Ag Biodegradable Alloy.

Vlček M, Lukáč F, Kudrnová H, Smola B, Stulíková I, Luczak M, Szakács G, Hort N, Willumeit-Römer R.

Materials (Basel). 2017 Jan 11;10(1). pii: E55. doi: 10.3390/ma10010055.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center