Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 17

1.

Predictive value of the maximum serum creatinine value and growth rate in acute paraquat poisoning patients.

Feng MX, Li YN, Ruan WS, Lu YQ.

Sci Rep. 2018 Aug 2;8(1):11587. doi: 10.1038/s41598-018-29800-0.

2.

Analysis of the Sensing Properties of a Highly Stable and Reproducible Ozone Gas Sensor Based on Amorphous In-Ga-Zn-O Thin Film.

Wu CH, Jiang GJ, Chang KW, Deng ZY, Li YN, Chen KL, Jeng CC.

Sensors (Basel). 2018 Jan 9;18(1). pii: E163. doi: 10.3390/s18010163.

3.

Clinical characteristics and viral load of respiratory syncytial virus and human metapneumovirus in children hospitaled for acute lower respiratory tract infection.

Yan XL, Li YN, Tang YJ, Xie ZP, Gao HC, Yang XM, Li YM, Liu LJ, Duan ZJ.

J Med Virol. 2017 Apr;89(4):589-597. doi: 10.1002/jmv.24687. Epub 2016 Sep 28.

PMID:
27632796
4.

[Clinical characteristics of Henoch-Schönlein purpura in children].

Liu LJ, Yu J, Li YN.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Oct;17(10):1079-83. Chinese.

5.

[Long-term clinical efficacy of mild hypothermia therapy in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy: a Meta analysis].

Cao CQ, Li YN, Yang XM, Gong YG, Wang F, Li WG.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Feb;17(2):122-7. Chinese.

6.

[Etiological study of human bocavirus 1-4 in children with acute diarrhea in Lanzhou, China].

Xiang JY, Li DD, Ma X, Guo YQ, Duan ZJ, Li YN.

Bing Du Xue Bao. 2014 Jul;30(4):402-7. Chinese.

PMID:
25272594
7.

[Cutaneous myiasis in a young child].

Zhang XM, Li XJ, Li YN, Liu LJ.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2014 Aug;16(8):867-8. Chinese. No abstract available.

8.

[Reseanh advance in human astrovirus].

Wang YX, Duan ZJ, Li YN.

Bing Du Xue Bao. 2012 Jun;28(4):482-7. Review. Chinese.

PMID:
22978177
9.

[Molecular epideiological and clinical feature of human calicivirus and adenovirus among children with diarrhea less than 5 years old from 2010 to 2011 in Lanzhou, Gansu province].

Wang YX, Li DD, Jin Y, Zhang Q, Wang H, Kong XY, Li YN, Duan ZJ.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Feb;26(1):8-10. Chinese.

PMID:
22919741
10.

[Molecular and epidemiological study on viral diarrhea among infants in Lanzhou].

Luo X, Jin Y, Li YN, Li JS, Cheng WX, Hao YX, Wang YX, Cui SX, Duan ZJ.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Feb;25(1):36-8. Chinese.

PMID:
21789851
11.

[Detection and clinical characteristics analysis of human bocavirus 1-3 in children for acute respiratory infection in Lanzhou area].

Cao CQ, Li YN, Jin Y, Xie ZP, Gao HC, Zhou QH, Gao XQ, Zhang YT, Zhang J, Duan ZJ.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Feb;25(1):5-7. Chinese.

PMID:
21789841
12.

[Correlation between vitamin D receptor genetic polymorphism and 25-hydroxyvitamin D3 in vitamin D deficiency rickets].

Gong YG, Li YN, Zhang WH, Liu LJ, Kang XG.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2010 Jul;12(7):544-6. Chinese.

13.

Epidemiological study of human calicivirus infection in children with gastroenteritis in Lanzhou from 2001 to 2007.

Cheng WX, Ye XH, Yang XM, Li YN, Jin M, Jin Y, Duan ZJ.

Arch Virol. 2010 Apr;155(4):553-5. doi: 10.1007/s00705-010-0592-5. Epub 2010 Feb 24.

PMID:
20180141
14.

Molecular epidemic features and variation of rotavirus among children with diarrhea in Lanzhou, China, 2001-2006.

Jin Y, Ye XH, Fang ZY, Li YN, Yang XM, Dong QL, Huang X.

World J Pediatr. 2008 Aug;4(3):197-201. doi: 10.1007/s12519-008-0036-4.

PMID:
18822928
15.

[Association of the vitamin D receptor gene start codon polymorphism with delayed rickets].

Lu JJ, Li YN, Jin Y, Li L.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2007 Jan;45(1):46-9. Chinese.

PMID:
17349151
16.

[Arsenic trioxide inhibits P-glycoprotein expression in multidrug-resistant human leukemia K562/ADM cell line that overexpresses mdr-1 gene and enhances their chemotherapeutic sensitivity].

Wei HL, Yao XJ, Li YN, Wang P, Zhao HS, Bai DC, Peng X, Ma LF.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2003 Jan;24(1):28-31. Chinese.

PMID:
12679007
17.

Purification and Characterization of the Trypsin Inhibitor from Sophora alopecuroide L.

Xu J, Zhang Q, Luo SP, Wu WD, Wang Q, Yu NL, Yu MH.

Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao (Shanghai). 1997;29(6):585-590.

PMID:
12215773

Supplemental Content

Loading ...
Support Center