Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 5

1.

Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application.

Yadav RS, Kuřitka I, Vilčáková J, Machovský M, Škoda D, Urbánek P, Masař M, Gořalik M, Urbánek M, Kalina L, Havlica J.

Nanomaterials (Basel). 2019 Apr 16;9(4). pii: E621. doi: 10.3390/nano9040621.

2.

A gyroscopic advantage: phylogenetic patterns of compensatory movements in frogs.

Frýdlová P, Sedláčková K, Žampachová B, Kurali A, Hýbl J, Škoda D, Kutílek P, Landová E, Černý R, Frynta D.

J Exp Biol. 2019 Jan 18;222(Pt 2). pii: jeb186544. doi: 10.1242/jeb.186544.

PMID:
30446541
3.

Sonochemical synthesis of Gd3+ doped CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles and its physical properties.

Yadav RS, Kuřitka I, Vilcakova J, Havlica J, Kalina L, Urbánek P, Machovsky M, Skoda D, Masař M, Holek M.

Ultrason Sonochem. 2018 Jan;40(Pt A):773-783. doi: 10.1016/j.ultsonch.2017.08.024. Epub 2017 Aug 24.

PMID:
28946484
4.

Ideally Hexagonally Ordered TiO2 Nanotube Arrays.

Sopha H, Samoril T, Palesch E, Hromadko L, Zazpe R, Skoda D, Urbanek M, Ng S, Prikryl J, Macak JM.

ChemistryOpen. 2017 Jul 4;6(4):480-483. doi: 10.1002/open.201700108. eCollection 2017 Aug.

5.

Guided assembly of gold colloidal nanoparticles on silicon substrates prepatterned by charged particle beams.

Kolíbal M, Konečný M, Ligmajer F, Škoda D, Vystavěl T, Zlámal J, Varga P, Šikola T.

ACS Nano. 2012 Nov 27;6(11):10098-106. doi: 10.1021/nn3038226. Epub 2012 Oct 25.

PMID:
23181715

Supplemental Content

Loading ...
Support Center