Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 5

1.

Antibody Production in Response to Staphylococcal MS-1 Phage Cocktail in Patients Undergoing Phage Therapy.

Żaczek M, Łusiak-Szelachowska M, Jończyk-Matysiak E, Weber-Dąbrowska B, Międzybrodzki R, Owczarek B, Kopciuch A, Fortuna W, Rogóż P, Górski A.

Front Microbiol. 2016 Oct 24;7:1681. eCollection 2016.

2.

Oral Application of T4 Phage Induces Weak Antibody Production in the Gut and in the Blood.

Majewska J, Beta W, Lecion D, Hodyra-Stefaniak K, Kłopot A, Kaźmierczak Z, Miernikiewicz P, Piotrowicz A, Ciekot J, Owczarek B, Kopciuch A, Wojtyna K, Harhala M, Mąkosa M, Dąbrowska K.

Viruses. 2015 Aug 20;7(8):4783-99. doi: 10.3390/v7082845.

3.

T4 phage and its head surface proteins do not stimulate inflammatory mediator production.

Miernikiewicz P, Dąbrowska K, Piotrowicz A, Owczarek B, Wojas-Turek J, Kicielińska J, Rossowska J, Pajtasz-Piasecka E, Hodyra K, Macegoniuk K, Rzewucka K, Kopciuch A, Majka T, Letarov A, Kulikov E, Maciejewski H, Górski A.

PLoS One. 2013 Aug 16;8(8):e71036. doi: 10.1371/journal.pone.0071036. eCollection 2013.

4.

Recombinant expression and purification of T4 phage Hoc, Soc, gp23, gp24 proteins in native conformations with stability studies.

Miernikiewicz P, Owczarek B, Piotrowicz A, Boczkowska B, Rzewucka K, Figura G, Letarov A, Kulikov E, Kopciuch A, Switała-Jeleń K, Oślizło A, Hodyra K, Gubernator J, Dąbrowska K.

PLoS One. 2012;7(7):e38902. doi: 10.1371/journal.pone.0038902. Epub 2012 Jul 13.

5.

Purification of phage display-modified bacteriophage T4 by affinity chromatography.

Oślizło A, Miernikiewicz P, Piotrowicz A, Owczarek B, Kopciuch A, Figura G, Dąbrowska K.

BMC Biotechnol. 2011 May 31;11:59. doi: 10.1186/1472-6750-11-59.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center