Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 1998 Aug 19;95(34):3540-2.

[A two-year old girl lost her hair--gluten intolerance was the cause].

[Article in Swedish]

Author information

1
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning.
PMID:
9742848
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center