Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2018 Nov 19;115. pii: FCL4.

Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär - Indikation för behandling måste förtydligas.

[Article in Swedish]

Author information

1
Centralsjukhuset i Karlstad - kirurgi Karlstad, Sweden - Höllviken, Sweden.
2
Skanes universitetssjukhus Malmo - Kirurgi Malmo, Sweden Skanes universitetssjukhus Malmo - Kirurgi Malmo, Sweden.
3
Karolinska Universitetssjukhuset - Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi Stockholm, Sweden Karolinska Universitetssjukhuset - Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi Stockholm, Sweden.
4
Norrlands universitetssjukhus - Kirurgcentrum Umeå, Sweden Norrlands universitetssjukhus - Kirurgcentrum Umeå, Sweden.
PMID:
30457664
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Swedish Medical Association
Loading ...
Support Center