Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2018 Oct 16;115. pii: E67R.

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva - Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp.

[Article in Swedish]

Author information

1
Psykologiska institutionen - Göteborg, Sweden Psykologiska institutionen - Göteborg, Sweden.
2
Beroendecentrum Stockholm - Riddargatan 1 Stockholm, Sweden - , Sweden.
PMID:
30325472
[Indexed for MEDLINE]
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Swedish Medical Association
Loading ...
Support Center