Format

Send to

Choose Destination
Endokrynol Pol. 2018;69(3):292-303. doi: 10.5603/EP.2018.0032.

Thyroid hormones and obesity: a known but poorly understood relationship.

Author information

1
Department of Biomedical Research, School of Medicine, Autonomous University of Queretaro Queretaro, Qro.; Mexico., Clavel 200; Col. Prados de la Capilla., 76170 Queretaro, Qro., Mexico. carlos.solis@uaq.mx.

Abstract

Hormony tarczycy (thyroid hormones, TH) są zaangażowane w wiele różnych procesów biologicznych, wliczając rozwój układu nerwowego, regulację metabolizmu pośredniego oraz zużycie energii. Aktywnie uczestniczą w podstawowym zużyciu energii i termogenezie adaptacyjnej i z tego względu mogą mieć wpływ na masę ciała w przebiegu chorób tarczycy. Otyłość to niezakaźna, przewlekła, zapalna choroba metaboliczna, która implikuje dodatni bilans energetyczny. Tkanka tłuszczowa produkuje szereg hormonów i adipocytokin, takich jak leptyna, które mogą wpływać na stan tarczycy na różnych poziomach. Istnieją dowody na to, że dysfunkcja tarczycy może predysponować do otyłości i odwrotnie, istnieją dowody sugerujące, że otyłość powoduje zmiany dotyczące tarczycy. Celem tej pracy było opisanie związku między układem tarczycy a otyłością. Ponadto w pracy zaprezentowano hipotetyczny model podkreślający znaczenie obwodowej dejodynacji hormonów tarczycy i jego rolę w ustanowieniu dodatniego bilansu energetycznego. Podsumowując, możemy stwierdzić, że relacja między układem tarczycy a otyłością i nadwagą jest złożona i obejmuje wiele poziomów interakcji. Ponadto, poddając ocenie otyłego pacjenta, powinno się rozważyć ocenę funkcji tarczycy, aby uzyskać lepsze i spersonalizowane efekty leczenia.

KEYWORDS:

energy balance; iodothyronine deiodinases; obesity; thermogenesis; thyroid hormone metabolism

PMID:
29952420
DOI:
10.5603/EP.2018.0032
[Indexed for MEDLINE]
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Via Medica Medical Publishers
Loading ...
Support Center