Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2017 Apr 25;114. pii: EEYI.

[Guidelines for threatening premature birth will provide better and more equal care].

[Article in Swedish]

Author information

1
Umeå universitet, Institutionen för klinisk vetenskap - Pediatrik Umeå, Sweden Umea universitet Institutionen for Klinisk vetenskap - Pediatrics Umea, Sweden.
2
Karolinska Universitetssjukhuset - Patientområde graviditet och förlossning Stockholm, Sweden Patientområde graviditet och förlossning - Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm, Sweden.
PMID:
28463389
[Indexed for MEDLINE]
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Swedish Medical Association
Loading ...
Support Center