Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2015 Sep 14;177(38):V67463.

Elektrokonvulsiv terapi til hvem?

[Article in Danish]

Author information

1
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. martin.balslev.joergensen@regionh.dk.
PMID:
26376413
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Full text links

Icon for Danish Medical Association
Loading ...
Support Center